ANALIZA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA (DLA ANALITYKÓW FINANSOWYCH I KANDYDATÓW NA ANALITYKÓW FINANSOWYCH) - STUDIA PODYPLOMOWE

ANALIZA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA (DLA ANALITYKÓW FINANSOWYCH I KANDYDATÓW NA ANALITYKÓW FINANSOWYCH) - STUDIA PODYPLOMOWE

Dodaj do ulubionych

Analiza i sprawozdawczość finansowa (dla analityków finansowych i kandydatów na analityków finansowych) - studia podyplomowe

Studia na kierunku analiza i sprawozdawczość finansowa studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

Studia na kierunku analiza i sprawozdawczość finansowa (dla analityków finansowych i kandydatów na analityków finansowych) - studia podyplomowe
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów zjazdy
Poziom studiów studia podyplomowe

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności analiza i sprawozdawczość finansowa (dla analityków finansowych i kandydatów na analityków finansowych) - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej | analiza i sprawozdawczość finansowa (dla analityków finansowych i kandydatów na analityków finansowych) - studia podyplomowe - uczelnie >

Studia skierowane są do obecnych i przyszłych analityków finansowych, ale także innych osób zajmujących się zawodowo finansami i rachunkowością m.in. księgowych, doradców, specjalistów ds. controllingu czy ekonomistów. Mogą także zainteresować właścicieli nowych biznesów i managerów, którzy chcieliby zapoznać się z zasadami sprawozdawczości finansowej.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Rekrutacja na kierunek analiza i sprawozdawczość finansowa jest przeważnie otwarta dla wszystkich absolwentów uczelni wyższej. Zwykle nie jest wymagane doświadczenie ani ukończenie konkretnej specjalizacji. Kandydaci mogą zostać przyjęci na podstawie kolejności zgłoszeń, więc warto wcześniej sprawdzić terminy rekrutacji. Nauka może się wiązać z opłatami, a na kierunku mogą obowiązywać limity miejsc.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ANALIZA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA (DLA ANALITYKÓW FINANSOWYCH I KANDYDATÓW NA ANALITYKÓW FINANSOWYCH) - STUDIA PODYPLOMOWE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALIZA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA?

Kierunek analiza i sprawozdawczość finansowa realizowany jest niestacjonarnie. Zajęcia mogą się częściowo odbywać zdalnie za pomocą platform do tego przeznaczonych. Czasem studenci mają wybór, w jakiej formie chcą uczestniczyć w wykładach. Mogą także otrzymać dostęp do dodatkowych materiałów elektronicznych lub ich fizycznych kopii. Wśród kadry prowadzącej zajęcia mogą się znaleźć zarówno wykładowcy uczelni, jak i eksperci zewnętrzni np. dyrektorzy finansowi, główni księgowi czy analitycy biznesowi. Dzięki temu studenci mają okazję uczyć się od osób z dużym doświadczeniem zawodowym. Część zajęć może mieć formę laboratoriów komputerowych, podczas których słuchacze mogą się zapoznać z nowoczesnymi narzędziami wspomagającymi pracę analityków.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku analiza i sprawozdawczość finansowa możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W programie kierunku analiza i sprawozdawczość finansowa znajdują się zajęcia, które pomogą studentom w przygotowaniu się do samodzielnego wykonywania analiz i sprawozdań finansowych. Mogą oni poznać międzynarodowe standardy sprawozdawczości oraz podstawy prawa krajowego w zakresie rachunkowości. Często ćwiczą także różne metody wykonywania analiz oraz uczą się oceniać decyzje inwestycyjne i ich finansowanie. W trakcie zajęcia studenci mogą się dowiedzieć, jak stworzyć biznesplan i planować wydatki przedsiębiorstwa.

Przedmioty, które mogą się znaleźć w programie kierunku analiza i sprawozdawczość finansowa, to np.:

  • uwarunkowania regulacyjne i organizacyjne rachunkowości i sprawozdawczości
  • sprawozdanie z działalności jednostki
  • analiza decyzji inwestycyjnych i ocena finansowa projektów
  • elementy analizy fundamentalnej
  • ocena płynności finansowej i kapitału obrotowego netto

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALIZA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA?

Studia na kierunku analiza i sprawozdawczość finansowa trwają przeważnie 1 rok (studia podyplomowe).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ANALIZA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA?

Dzięki studiom na kierunku analiza i sprawozdawczość finansowa studenci mogą zdobyć wiedzę niezbędną do pracy na stanowisku analityka finansowego. Dodatkowo absolwenci mogą szukać zatrudnienia w firmach doradczych lub prowadzić własną działalność konsultingową. Studia mogą się także przyczynić do uzyskania awansu na wyższe stanowiska np. managerskie. Absolwenci mogą zostać zatrudnieni w instytucjach finansowych, bankach oraz działach księgowych w przedsiębiorstwach np. handlowych czy produkcyjnych. Inną możliwością jest praca w charakterze osoby do współpracy i komunikacji z inwestorami.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu kierunku analiza i sprawozdawczość finansowa to m.in.:

  • analityk finansowy
  • specjalista ds. controllingu
  • pracownik działu planowania i analiz
  • manager finansowy

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia