Międzywydziałowe stacjonarne studia doktoranckie z ekonomii, finansów i zarządzania

Międzywydziałowe stacjonarne studia doktoranckie z ekonomii, finansów i zarządzania

Międzywydziałowe stacjonarne studia doktoranckie z ekonomii, finansów i zarządzania studia – kierunek studiów

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jaką rolę dla współczesnej gospodarki odgrywa skuteczne zarządzanie finansami danego państwa? Jeśli tak, to z pewnością wiesz, że nic nie determinuje stopnia rozwoju cywilizacyjnego w taki sposób, jak zasoby pieniężne danego obszaru polityczno - gospodarczego. Jednak warto sobie uświadomić, że samo posiadanie dostatecznej ilości pieniędzy na zrealizowanie określonych celów nie jest wystarczające do osiągnięcia pełnego sukcesu - bez odpowiednio wykwalifikowanych organów zarządzających, stabilność ekonomiczna państwa nie byłaby możliwa. Studia na kierunku międzywydziałowe stacjonarne studia doktoranckie z ekonomii, finansów i zarządzania powstały w odpowiedzi na zainteresowanie magistrantów szeroką tematyką zagadnień związanych z zarządzaniem finansami, którzy nie mogą zdecydować się co do obrania jednej konkretnej drogi rozwojowej oraz zawodowej. Jesteś magistrantem i chciałbyś kontynuować swoją przygodę ze studiami? Wszechstronność twoich zainteresowań wymusza na tobie konieczność szukania interdyscyplinarnych studiów znajdujących wspólny mianownik dla kilku osobnych dziedzin nauki? Jeśli tak, to studia na kierunku międzywydziałowe stacjonarne studia doktoranckie z ekonomii, finansów i zarządzania mogą okazać się strzałem w dziesiątkę!

Jaką wiedzą i umiejętnościami będziesz mógł się pochwalić po ukończeniu studiów na kierunku międzywydziałowe stacjonarne studia doktoranckie z ekonomii, finansów i zarządzania? Niezwykle wszechstronnymi, gdyż te interdyscyplinarne studia pozwolą zagłębić w sposób kompleksowy szerokie spektrum zagadnień bezpośrednio związanych z państwową i światową gospodarką, finansami oraz ekonomią.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent studiów na kierunku międzywydziałowe stacjonarne studia doktoranckie z ekonomii, finansów i zarządzania? Edukacja związana z pierwszym członem nazwy kierunku pozwoli ci na podjęcie pracy w instytucjach związanych z finansami – w bankach, urzędach skarbowych oraz placówkach ubezpieczeniowych. Wyniesione ze studiów wysokie kompetencje interpersonalne związane z obejmowaniem pozycji lidera w pracach zespołowych, zostaną docenione przez pracodawców z branży handlowej i planowania strategicznego.

Co jest brane pod uwagę w procesie rekrutacji?

Żeby dostać się na studia kierunku międzywydziałowe stacjonarne studia doktoranckie z ekonomii, finansów i zarządzania, należy być absolwentem studiów magisterskich z zakresu nauk o ekonomii lub zarządzaniu.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWE STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE Z EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Kierunek międzywydziałowe stacjonarne studia doktoranckie z ekonomii, finansów i zarządzania prowadzony jest przez:

Wydział Ekonomiczny UG

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne i Administracyjne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku międzywydziałowe stacjonarne studia doktoranckie z ekonomii, finansów i zarządzania

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • dysponowania podstawowymi wiadomościami z obszaru matematyki, statystyki, marketingu i komunikacji interpersonalnej
 • interpretowania zjawisk zachodzących w gospodarce, społeczeństwie oraz ekonomii
 • rozumienia mechanizmów rynkowych, w tym zasad konkurencyjności
 • gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi
 • przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych
 • rozeznania w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku międzywydziałowe stacjonarne studia doktoranckie z ekonomii, finansów i zarządzania

Absolwent kierunku międzywydziałowe stacjonarne studia doktoranckie z ekonomii, finansów i zarządzania znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • firmach konsultingowych w zakresie zagadnień inwestycyjnych
 • firmach ubezpieczeniowych
 • funduszach inwestycyjnych
 • bankach
 • urzędach skarbowych
 • biur rachunkowości
 • administracji publicznej i samorządowej
 • międzynarodowych korporacjach zajmujących się planowaniem strategicznym

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MIĘDZYWYDZIAŁOWE STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE Z EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA

Komentarze (0)