Kierunek ekonomiczno-administracyjny

Kierunek ekonomiczno-administracyjny

Dodaj do ulubionych

Kierunek ekonomiczno- administracyjny studia – kierunek studiów

Studia na Kierunku ekonomiczno- administracyjnym to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym.

Studia na Kierunku ekonomiczno- administracyjnym umożliwiają pozyskanie wiedzy z zakresu nauk administracyjnych i ekonomicznych, w szczególności w zakresie: ustroju administracji publicznej, publicznego prawa gospodarczego, prawa podatkowego oraz ekonomii opodatkowania. W toku studiów studenci nabywają umiejętności wykorzystywania uzyskanej wiedzy w praktyce, posługiwania się dokumentacją i dostępnymi środkami informacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony danych, czy wykonywania czynności administracyjnych związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej i biznesowej.

Kształcenie na Kierunku ekonomiczno- administracyjnym przygotowuje przede wszystkim do pracy w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, instytucjach niepublicznych, instytucjach biznesowych, czy podmiotach gospodarczych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia na Kierunku ekonomiczno- administracyjnym są studiami drugiego stopnia, a zatem przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów licencjackich, bądź magisterskich. Postępowanie kwalifikacyjne oparte jest na złożeniu odpowiednich dokumentów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KIERUNEK EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   Kierunek ekonomiczno-administracyjny - zasady rekrutacji

   • Terminy rekrutacji

   • Czas trwania

   • Przedmioty maturalne

   • Limity

   • Progi

   Poziom i tryb studiów

   Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku kierunek ekonomiczno-administracyjny

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miasto
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Nic nie znaleziono

   JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNYM?

   Studia na Kierunku ekonomiczno- administracyjnym posiadają charakter praktyczny i umożliwiają pozyskanie wiedzy szerokiej, złożonej, jak również nastawionej na konkretne obszary zagadnień. Dodatkowo, studenci uczą się posługiwać językiem specjalistycznym z obszaru prawa, administracji, ekonomii, w zakresie niezbędnym do właściwego wykonywania późniejszej pracy zawodowej. Praktyczny profil studiów charakteryzuje się między innymi tym, że większą część programu stanowią ćwiczenia, podczas których studenci wykonują praktyczne czynności zawodowe.

   1. Typ i tryb studiów:

   Studia na Kierunku ekonomiczno- administracyjnym możemy podzielić na:

   1. Typ:

   • studia II stopnia (magisterskie)

   2. Tryb:

   • studia niestacjonarne.

    

   2. Zdobywana wiedza i umiejętności

   Studenci Kierunku ekonomiczno- administracyjnego poruszają się po różnych obszarach. Zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi nadzoru i kontroli w administracji, ochrony danych osobowych, planowania i zagospodarowania przestrzennego. Poznają zasady zarządzania biznesem, zarządzania w administracji publicznej, zarządzania biznesem elektronicznym, czy zarządzania wizerunkiem i innowacjami.

   Studenci Kierunku ekonomiczno- administracyjnego nabywają praktycznej umiejętności wykorzystywania wiedzy z zachowaniem norm prawnych i standardów etycznych. Rozwijają umiejętności w zakresie posługiwania się dokumentacją i dostępnymi środkami informacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony danych, wykonywania czynności administracyjnych związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej i biznesowej, zarządzania instytucjami publicznymi i gospodarczymi, posługiwania się zasadami i przepisami z zakresu prawa finansów publicznych, prawa bankowego, prawa upadłościowego i naprawczego oraz postępowania egzekucyjnego.

   ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNYM?

   Studia na Kierunku ekonomiczno- administracyjnym trwają 2 lata (studia II stopnia).

   JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNYM?

   Wiedza z zakresu administracji i ekonomii wykorzystywana jest w wielu miejscach, a zatem połączenie tych dwóch dyscyplin stwarza większy obszar zawodowych możliwości. Absolwenci studiów na Kierunku ekonomiczno- administracyjnym będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach publicznych, a zatem w administracji rządowej i samorządowej, jak również w instytucjach niepublicznych, instytucjach biznesowych, podmiotach gospodarczych.

   Możliwości zatrudnienia po studiach na Kierunku ekonomiczno- administracyjnym:

   • administracja rządowa,
   • administracja samorządowa,
   • instytucje niepubliczne,
   • instytucje biznesowe,
   • podmioty gospodarcze.

   Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KIERUNEK EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY

   Komentarze (0)