Dodaj do ulubionych

Matematyka w technice studia - kierunek studiów

Studia na kierunku matematyka w technice to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku matmatyka w technice:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MATEMATYKA W TECHNICE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Jednostka prowadząca

Matematyka w technice stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 05.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 05.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 28.07.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.08.2021
do 15.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2021
do 15.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku matematyka w technice

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując matematykę w technice?

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w toku studiów? Przygotuj się na solidny, pogłębiony kurs z zakresu podstawowych dziedzin matematyki – opanowanie algebry, topologii, statystyki i analizy matematycznej będzie dla Ciebie punktem wyjścia do dalszego, interdyscyplinarnego rozwoju.

Na drugi blok kształcenia złożą się przedmioty techniczne, dzięki którym nauczysz się jak diagnozować urządzenia elektroenergetyczne, poznasz sposoby przetwarzania energii, zaznajomisz się z materiałoznawstwem, automatyką przemysłową i elektronicznym przetwarzaniem sygnałów.

Uzupełnieniem tych dwóch podstawowych ścieżek naukowych będą przedmioty informatyczne, ekonomiczne i finansowe. Zetkniesz się więc z podstawami programowania, algorytmami i strukturami danych, matematyką finansową, ekonomią matematyczną i podstawami zarządzania – własnym biznesem, firmą, organizacją.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • teoretycznej i praktycznej znajomości podstawowych dziedzin matematyki: algebry, analizy matematycznej, topologii, statystyki
 • diagnostyki urządzeń elektroenergetycznych
 • orientacji w różnorodnych sposobach przetwarzania energii, ich specyfice i współczesnych tendencjach rozwoju
 • podstaw materiałoznawstwa
 • podstaw ekonomii
 • podstaw matematyki finansowej
 • podstaw zarządzania
 • automatyki przemysłowej
 • elektronicznego przetwarzania sygnałów
 • programowania i myślenia algorytmicznego
 • zarządzania strukturami danych
 • zasad prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • znajomości technik pomiarowych
 • komputerowego programowania urządzeń

Jak wyglądają studia na kierunku matematyka w technice?

By udzielić sobie pełnej i satysfakcjonującej odpowiedzi na pytanie „jak to działa” w odniesieniu do urządzeń i układów technicznych, najrozsądniej jest wybrać drogę przez rozumowanie matematyczne. Królowa nauk, czy tego chcemy, czy nie, wpisana jest w struktury naszej rzeczywistości. Między innymi na niej opiera się u podstaw technologiczny i przemysłowy rozwój naszej cywilizacji.

Naukowa wycieczka na pogranicza dziedzin zawsze dostarcza fascynujących odkryć, pozwalających chociażby na to, by naleźć praktyczne zastosowania dla teorii, które do tej pory uważaliśmy za martwą materię zamkniętą między okładkami podręczników. Właśnie taką interdyscyplinarną alternatywę oferują studia na kierunku matematyka w technice.

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek matematyka w technice jest dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku matematyka w technice możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk technicznych oraz ścisłych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku matematyka w technice będziesz miał okazję rozwinąć swoją dotychczasową wiedzę z zakresu wybranych działów matematyki, informatyki oraz dyscyplin technicznych. W planie znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów powiązanych z powyższymi zagadnieniami. Oto wybrane z nich:

 • Algebra liniowa z geometrią analityczną
 • Rachunek prawdopodobieństwa
 • Statystyka dla inżynierów
 • Materiałoznawstwo elektrotechniczne

Program nauczania zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku matematyka w technice wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych. Przede wszystkim nauczysz się zastosowania zaawansowanych metod matematycznych.

Ponadto, poznasz programy i narzędzia informatyczne, których zastosowanie usprawni twoją codzienną pracę zawodową. Integralną część studiów będą stanowić obowiązkowe praktyki studenckie, dzięki którym zdobędziesz niezwykle istotne doświadczenie zawodowe.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Jeśli zawsze odnajdywałeś się w świecie liczb, z przyjemnością poznajesz teorie matematyczne, ale dodatkową satysfakcję sprawiałoby Ci wykorzystywanie ich w praktyce, chciałbyś związać swoją przyszłość z branżą elektrotechniczną, energetyczną lub mechaniczną i zdobyć wykształcenie ukoronowane zdobyciem tytułu inżyniera, wybór matematyki w technice może okazać się dla Ciebie początkiem fascynującej naukowej przygody.

 

5. Gdzie studiować matematykę w technice

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek matematyka w technice:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MATEMATYKA W TECHNICE STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku matematyka w technice trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku matematyka w technice będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł inżyniera. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz półtora roku, czyli trzy semestry. Po obronie pracy dyplomowej otrzymasz tytuł magistra inżyniera.

Czas trwania studiów na kierunku matematyka w technice na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MATEMATYKA W TECHNICE STUDIA I STOPNIA

MATEMATYKA W TECHNICE STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek matematyka w technice na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku matematyka w technice na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska stac. I stopnia:
60
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek matematyka w technice na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska stac. I stopnia:
235,00
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku matematyka w technice?

Praca po studiach

O jakich zawodach będziesz mógł myśleć jako absolwent kończący studia na kierunku matematyka w technice? Wykształcenie inżynierskie pozwoli Ci na rozwijanie kariery w wielu gałęziach przemysłu, w firmach, przedsiębiorstwach i instytucjach nastawionych na wykorzystywanie najnowszych technologii a także w placówkach naukowo-badawczych, jeśli tylko odkryjesz w sobie powołanie do rozpoczęcia pracy naukowej.

 

Absolwent kierunku matematyka w technice znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • specjalista w różnych gałęziach przemysłu korzystających z umiejętności inżynierskich
 • firmach i instytucjach nastawionych na doskonalenie rozwiązań maszynowych i wykorzystywanie najnowszych technologii
 • instytucjach naukowo-badawczych
 • samodzielny przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU MATEMATYKA W TECHNICE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MATEMATYKA W TECHNICE

Komentarze (0)