Matematyka w technice studia - kierunek studiów

By udzielić sobie pełnej i satysfakcjonującej odpowiedzi na pytanie „jak to działa” w odniesieniu do urządzeń i układów technicznych, najrozsądniej jest wybrać drogę przez rozumowanie matematyczne. Królowa nauk, czy tego chcemy, czy nie, wpisana jest w struktury naszej rzeczywistości. Między innymi na niej opiera się u podstaw technologiczny i przemysłowy rozwój naszej cywilizacji. Naukowa wycieczka na pogranicza dziedzin zawsze dostarcza fascynujących odkryć, pozwalających chociażby na to, by naleźć praktyczne zastosowania dla teorii, które do tej pory uważaliśmy za martwą materię zamkniętą między okładkami podręczników. Właśnie taką interdyscyplinarną alternatywę oferują studia na kierunku matematyka w technice.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli zawsze odnajdywałeś się w świecie liczb, z przyjemnością poznajesz teorie matematyczne, ale dodatkową satysfakcję sprawiałoby Ci wykorzystywanie ich w praktyce, chciałbyś związać swoją przyszłość z branżą elektrotechniczną, energetyczną lub mechaniczną i zdobyć wykształcenie ukoronowane zdobyciem tytułu inżyniera, wybór matematyki w technice może okazać się dla Ciebie początkiem fascynującej naukowej przygody.

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w toku studiów? Przygotuj się na solidny, pogłębiony kurs z zakresu podstawowych dziedzin matematyki – opanowanie algebry, topologii, statystyki i analizy matematycznej będzie dla Ciebie punktem wyjścia do dalszego, interdyscyplinarnego rozwoju. Na drugi blok kształcenia złożą się przedmioty techniczne, dzięki którym nauczysz się jak diagnozować urządzenia elektroenergetyczne, poznasz sposoby przetwarzania energii, zaznajomisz się z materiałoznawstwem, automatyką przemysłową i elektronicznym przetwarzaniem sygnałów. Uzupełnieniem tych dwóch podstawowych ścieżek naukowych będą przedmioty informatyczne, ekonomiczne i finansowe. Zetkniesz się więc z podstawami programowania, algorytmami i strukturami danych, matematyką finansową, ekonomią matematyczną i podstawami zarządzania – własnym biznesem, firmą, organizacją.

 

Praca po studiach

O jakich zawodach będziesz mógł myśleć jako absolwent kończący studia na kierunku matematyka w technice? Wykształcenie inżynierskie pozwoli Ci na rozwijanie kariery w wielu gałęziach przemysłu, w firmach, przedsiębiorstwach i instytucjach nastawionych na wykorzystywanie najnowszych technologii a także w placówkach naukowo-badawczych, jeśli tylko odkryjesz w sobie powołanie do rozpoczęcia pracy naukowej.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na matematykę w technice na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, informatyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MATEMATYKA W TECHNICE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MATEMATYKA W TECHNICE

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując matematykę w technice?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • teoretycznej i praktycznej znajomości podstawowych dziedzin matematyki: algebry, analizy matematycznej, topologii, statystyki
 • diagnostyki urządzeń elektroenergetycznych
 • orientacji w różnorodnych sposobach przetwarzania energii, ich specyfice i współczesnych tendencjach rozwoju
 • podstaw materiałoznawstwa
 • podstaw ekonomii
 • podstaw matematyki finansowej
 • podstaw zarządzania
 • automatyki przemysłowej
 • elektronicznego przetwarzania sygnałów
 • programowania i myślenia algorytmicznego
 • zarządzania strukturami danych
 • zasad prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • znajomości technik pomiarowych
 • komputerowego programowania urządzeń

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MATEMATYKA W TECHNICE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MATEMATYKA W TECHNICE STUDIA I STOPNIA

MATEMATYKA W TECHNICE STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku matematyka w technice?

Absolwent kierunku matematyka w technice znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • specjalista w różnych gałęziach przemysłu korzystających z umiejętności inżynierskich
 • firmach i instytucjach nastawionych na doskonalenie rozwiązań maszynowych i wykorzystywanie najnowszych technologii
 • instytucjach naukowo-badawczych
 • samodzielny przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU MATEMATYKA W TECHNICE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MATEMATYKA W TECHNICE

Komentarze (0)