Prawno-ekonomiczny studia - kierunek studiów 

Każdy przedsiębiorca, działający na rynku od dłuższego czasu lub dopiero rozpoczynający swoją przygodę z biznesem, ma świadomość, że pole jego przedsięwzięć jest wyznaczane przez system norm i regulacji prawnych. Ich znajomość niejednokrotnie może zadecydować o powodzeniu jakiegoś działania, a brak orientacji w przepisach prawa bywa kłodą rzucaną sobie samemu pod nogi i czynnikiem burzącym u podstaw nawet najlepiej zaplanowane biznesowe inicjatywy. Żyjemy w świecie naznaczonym narzekaniem na wieczne niedobory czasu – kwestie związane z dziedzinami, w których nie czujemy się kompetentni, chętnie powierzamy więc specjalistom. O tych, którzy w swoich kompetencjach mogą wykazać się wszechstronnością i interdyscyplinarnym wykształceniem, zwykle jest najtrudniej. Studia na kierunku prawno-ekonomicznym z jednej strony odpowiadają na potrzeby sektora biznesowego, który nieustannie potrzebuje wsparcia i doradztwa prawników o zacięciu gospodarczym, z drugiej zaś są reakcją na oczekiwania przyszłych studentów o wyjątkowo wszechstronnych zainteresowaniach, którzy poszukują programów nauczania przekazujących kompetencje w zakresie prawa uzupełnione o solidną wiedzę ekonomiczną.

Jeśli masz analityczny umysł i z łatwością dostrzegasz zależności między problemami z różnorodnych dziedzin, potrafisz podejmować decyzje a wśród znajomych uchodzisz za znakomitego doradcę dzięki sile argumentów i charakteru, masz dobry kontakt z ludźmi i chciałbyś w przyszłości pracować jako osoba konsultująca i merytorycznie wspierająca ich decyzje w dziedzinie prawa i ekonomii, które również pozostają w polu Twoich naukowych zainteresowań, studia na kierunku prawno-ekonomicznym powinieneś wpisać na listę swoich edukacyjnych priorytetów.

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Twoje wykształcenie będzie miało swoje źródło w teoretycznych zagadnieniach dwóch obszernych dziedzin nauki: ekonomii oraz prawa i pozwoli Ci na stosowanie w praktyce (w sektorze gospodarczym, biznesowym, przemysłowym) narzędzi każdej z tych nauk. Opanujesz podstawy matematyki ze szczególnym uwzględnieniem logiki, bardzo istotnej w pracy prawników – będziesz przygotowany do posługiwania się regułami logicznego myślenia, interpretowania i argumentowania. Dowiesz się w jaki sposób działa gospodarka rynkowa, poświęcając szczególną uwagę prawnym i ekonomicznym aspektom jej funkcjonowania. Nauczysz się rozumieć język tekstów prawnych, wykonywać ekonomiczne analizy ilościowe, projektować i wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju dla firm i przedsiębiorstw działających w różnorodnych branżach. Zetkniesz się z istniejącymi gałęziami systemu prawnego w Polsce: prawem konstytucyjnym, podstawami prawa cywilnego, administracyjnego i podatkowego, prawa ubezpieczeń gospodarczych czy prawa handlowego. Będziesz w stanie diagnozować kondycję przedsiębiorstwa w oparciu o znajomość wewnętrznych i zewnętrznych czynników prawnych i ekonomicznych, wpływających na jego sytuację rynkową. Zdobędziesz umiejętność dostrzegania zależności pomiędzy stanem regulacji prawnych a nieustannie zmieniającą się rzeczywistością ekonomiczną, społeczną i polityczną. Dowiesz się, czym jest skuteczna komunikacja interpersonalna, nastawiona na osiągnięcie porozumienia w procesie podejmowania decyzji i czym charakteryzuje się proces właściwie prowadzonych mediacji i negocjacji.

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku prawno-ekonomicznym? Połączenie wiedzy ekonomicznej i prawniczej sprawi, że wyróżnisz się na rynku pracy jako specjalista zorientowany na doradztwo w zakresie obu tych dziedzin. Z powodzeniem odnajdziesz się na stanowiskach menadżerskich i analitycznych, efektywnie wesprzesz swoimi umiejętnościami przedsiębiorstwa sektora prywatnego i publicznego, znajdziesz dla siebie miejsce w kancelariach radcowskich, organizacjach i instytucjach poszukujących prawno-ekonomicznego konsultingu lub w mediach, gdzie będziesz mógł pracować w roli merytorycznego eksperta w dziedzinie prawa i ekonomii.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze ?

Przy rekrutacji na kierunek prawno-ekonomiczny na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: jeden język nowożytny do wyboru spośród: j. angielski, j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, matematyka lub wiedza o społeczeństwie.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRAWNO-EKONOMICZNY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne i Administracyjne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku prawno-ekonomicznym?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • teoretycznych podstaw prawa oraz stosowania narzędzi prawnych w praktyce związanej z działalnością gospodarczą lub biznesową
 • teoretycznych podstaw ekonomii oraz stosowania narzędzi ekonomicznych w praktyce związanej z działalnością gospodarczą lub biznesową
 • podstaw matematyki ze szczególnym uwzględnieniem logiki
 • posługiwania się regułami logicznego myślenia, interpretowania i argumentowania
 • struktury i sposobów funkcjonowania gospodarki rynkowej ze szczególnym uwzględnieniem zaplecza prawnego i ekonomicznego krajowych rynków gospodarczych
 • rozumienia języka tekstów prawnych
 • wykonywania ekonomicznych analiz ilościowych
 • projektowania i wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju dla firm i przedsiębiorstw działających w różnorodnych branżach
 • znajomości systemu prawnego obowiązującego w Polsce a także norm i przepisów regulujących funkcjonowanie poszczególnych gałęzi prawa, takich jak prawo konstytucyjne, podatkowe, administracyjne, cywilne, handlowe czy prawo ubezpieczeń społecznych
 • diagnozowania kondycji przedsiębiorstwa w oparciu o wewnętrzne i zewnętrzne czynniki prawne i ekonomiczne, wpływające na jego sytuację rynkową
 • dostrzegania zależności między systemem prawnym a nieustannie zmieniającą się rzeczywistością ekonomiczną, społeczną i polityczną a także prognozowania rozwiązań usprawniających działanie tego systemu
 • skutecznej komunikacji interpersonalnej w procesie podejmowania decyzji
 • negocjacji i mediacji

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku prawno-ekonomicznym?

Absolwent kierunku prawno-ekonomicznym znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • menadżer lub analityk wspierający działanie firm i przedsiębiorstw w zakresie prawa i ekonomii
 • pracownik kancelarii prawnych
 • pracownik organizacji i instytucji korzystających z konsultingu prawno-ekonomicznego
 • specjalista z zakresu prawa i ekonomii współpracujący z mediami – konsultant merytoryczny
 • przedsiębiorstwach sektora prywatnego i publicznego

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU PRAWNO-EKONOMICZNY

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWNO-EKONOMICZNY

Komentarze (0)