Innowacyjna gospodarka studia - kierunek studiów

Trendy w obecnej gospodarce pokazują nieustanny postęp technologiczny i wykorzystanie coraz to nowszych systemów i metod badawczych. Dlatego też tak ważne jest wykształcenie specjalistów świadomych znaczenia innowacji dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju gospodarki światowej, krajowej oraz lokalnej. Jeżeli zatem interesujesz się sytuacją gospodarczą i chciałbyś przełożyć swoją pasję na życie zawodowe to powinieneś wziąć ten kierunek pod uwagę podczas wyboru przyszłej ścieżki kariery.

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Innowacyjna gospodarka? Przede wszystkim zdobędziesz gruntowną wiedzę ekonomiczną. Dzięki temu będziesz swobodnie poruszać się w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej oraz będziesz w stanie przewidywać jej tendencje. W ramach kierunku realizowane są trzy specjalności:  Informatyka gospodarcza (InfG), Innowacyjne przedsiębiorstwo (IP) oraz Innowacyjne systemy transportowe i logistyczne (ISTiL). Niezależnie jednak od wybranej specjalności po ukończeniu studiów staniesz się wszechstronnie wykształconym ekonomistą gotowym do pracy we wszystkich gałęziach gospodarki.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Innowacyjna gospodarka? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować jako specjalista do spraw innowacyjności przedsiębiorstw, koordynator programów badawczych czy kierownik działu badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie. Dodatkowo dzięki zdobytej wiedzy oraz umiejętnością będziesz przygotowany do założenia własnej działalności gospodarczej. Jeżeli zatem Twoją mocną stroną jest ekonomia i świetnie odnajdujesz się w tej dziedzinie to ten kierunek jest dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na innowacyjną gospodarkę, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, język obcy, fizyka i astronomia, chemia, geografia, biologia, informatyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INNOWACYJNA GOSPODARKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne i Administracyjne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując innowacyjną gospodarkę

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • nauk ekonomicznych, ich miejscu w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk,
  • funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych w skali mikro-, mezo- i makroekonomicznej, z uwzględnieniem koncepcji zrównoważonego rozwoju,
  • wiedzy o człowieku, w szczególności jako podmiocie tworzącym struktury ekonomiczne oraz funkcjonującym w ramach tych struktur,
  • podstawowej wiedzy teoretycznej z ekonomii i dyscyplin pokrewnych oraz pozyskiwania danych do analizowania konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku innowacyjna gospodarka

Absolwent kierunku innowacyjna gospodarka znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • specjalista do spraw innowacji w przedsiębiorstwie,
  • kierownika działu badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie,
  • eksperta/koordynatora Centrum Innowacji w Regionalnym Systemie Innowacyjnym, kierownika działu badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie,
  • koordynator programów badawczych,
  • założyciel własnej działalności gospodarczej.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INNOWACYJNA GOSPODARKA

Komentarze (0)