Dodaj do ulubionych

Innowacyjna gospodarka studia - kierunek studiów

Studia na kierunku innowacyjna gospodarka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na innowacyjną gospodarkę, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, język obcy, fizyka i astronomia, chemia, geografia, biologia, informatyka.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INNOWACYJNA GOSPODARKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku innowacyjna gospodarka

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miasto
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Nic nie znaleziono

   Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Wiedza, którą zdobędziesz, studiując innowacyjną gospodarkę

   Program studiów i przedmioty

   Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Innowacyjna gospodarka? Przede wszystkim zdobędziesz gruntowną wiedzę ekonomiczną. Dzięki temu będziesz swobodnie poruszać się w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej oraz będziesz w stanie przewidywać jej tendencje.

   W ramach kierunku realizowane są trzy specjalności:  Informatyka gospodarcza (InfG), Innowacyjne przedsiębiorstwo (IP) oraz Innowacyjne systemy transportowe i logistyczne (ISTiL). Niezależnie jednak od wybranej specjalności po ukończeniu studiów staniesz się wszechstronnie wykształconym ekonomistą gotowym do pracy we wszystkich gałęziach gospodarki.

    

   Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
   • nauk ekonomicznych, ich miejscu w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk,
   • funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych w skali mikro-, mezo- i makroekonomicznej, z uwzględnieniem koncepcji zrównoważonego rozwoju,
   • wiedzy o człowieku, w szczególności jako podmiocie tworzącym struktury ekonomiczne oraz funkcjonującym w ramach tych struktur,
   • podstawowej wiedzy teoretycznej z ekonomii i dyscyplin pokrewnych oraz pozyskiwania danych do analizowania konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych,
   • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

   Jak wyglądają studia na kierunku innowacyjna gospodarka?

    

   1. Typ i tryb studiów

   Kierunek innowacyjna gospodarka można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze konkretnej uczelni. Natomiast wybierając studia niestacjonarne musisz być przygotowany na uczestnictwo w weekendowych zjazdach.

   Powyższy kierunek należy do studiów ekonomicznych, dlatego też po jego ukończeniu zdobędziesz wszechstronne wykształcenie z tego obszaru tematycznego.

    

   Studia na kierunku innowacyjna gospodarka możemy podzielić na:

   1. Typ:

   • Studia I stopnia (licencjackie)
   • Studia II stopnia (magisterskie)

    

   2. Tryb:

   • studia stacjonarne
   • studia niestacjonarne

    

   Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

   Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

   Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

    

   2. Program studiów i przedmioty

   Studenci, którzy aplikują na kierunek innowacyjna gospodarka zdobędą specjalistyczną wiedzę z zakresu ekonomii, nauk o zarządzaniu czy informatyki. W siatce zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów, takich jak:

   • strategie e-marketingu
   • audyt informatycznych
   • rachunkowość budżetowa
   • innowacje w regionie
   • analiza finansowa

   Jako student dowiesz się więcej na temat współczesnych procesów społecznych i gospodarczych.

   Ponadto, pogłębisz swoje informacje z zakresu finansów i rachunkowości Program nauczania zakłada także realizacje obieralnych ścieżek zawodowych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach wybranych uczelni wyższych.

    

   3. Nabywane umiejętności

   Jako student kierunku innowacyjna gospodarka, oprócz wiedzy teoretycznej, zdobędziesz także szereg istotnych umiejętności praktycznych, szczególnie z zakresu ekonomii i finansów.

   Przede wszystkim, nauczysz się dokonywania pogłębionych analiz gospodarczych i finansowych z wykorzystaniem zaawansowanych metod ilościowych i jakościowych.

   Ponadto, poznasz regulacje z obszaru prawa finansowego i gospodarczego i dowiesz się w jaki sposób wdrażać je w swoim życiu zawodowym. W programie przewidziano także lektorat z języka obcego, na którym poznasz specjalistyczną terminologię branżową i pogłębisz swoje kompetencje językowe.

    

   4. Dla kogo ten kierunek

   Trendy w obecnej gospodarce pokazują nieustanny postęp technologiczny i wykorzystanie coraz to nowszych systemów i metod badawczych. Dlatego też tak ważne jest wykształcenie specjalistów świadomych znaczenia innowacji dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju gospodarki światowej, krajowej oraz lokalnej.

   Jeżeli zatem interesujesz się sytuacją gospodarczą i chciałbyś przełożyć swoją pasję na życie zawodowe to powinieneś wziąć ten kierunek pod uwagę podczas wyboru przyszłej ścieżki kariery.

    

   5. Gdzie studiować innowacyjną gospodarkę

   Popularne uczelnie na których można studiować kierunek innowacyjna gospodarka:

   Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

   Studia na kierunku innowacyjna gospodarka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

   Kierunek innowacyjna gospodarka można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Jeżeli zdecydujesz się na pierwszą opcję, na naukę poświęcisz trzy lata, czyli sześć semestrów. Po upływie tego czasu zdobędziesz tytuł licencjata. Natomiast studia drugiego stopnia trwają dwa lata i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

   Czas trwania studiów na kierunku innowacyjna gospodarka na poszczególnych uczelniach

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miejscowość
   Województwo
   SORTOWANIE:
   I stopnia II stopnia jednolite

   Brak wyników

   Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

   Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku innowacyjna gospodarka

   Praca po studiach

   Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Innowacyjna gospodarka? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować jako specjalista do spraw innowacyjności przedsiębiorstw, koordynator programów badawczych czy kierownik działu badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie.

   Dodatkowo dzięki zdobytej wiedzy oraz umiejętnością będziesz przygotowany do założenia własnej działalności gospodarczej. Jeżeli zatem Twoją mocną stroną jest ekonomia i świetnie odnajdujesz się w tej dziedzinie to ten kierunek jest dla Ciebie!

    

   Absolwent kierunku innowacyjna gospodarka znajdzie zatrudnienie w/jako:
   • specjalista do spraw innowacji w przedsiębiorstwie,
   • kierownika działu badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie,
   • eksperta/koordynatora Centrum Innowacji w Regionalnym Systemie Innowacyjnym, kierownika działu badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie,
   • koordynator programów badawczych,
   • założyciel własnej działalności gospodarczej.

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INNOWACYJNA GOSPODARKA

   Komentarze (1)

   Patryk odpowiedz

   Aktywna Tablica był to bardzo ciekawy projekt. Wpłynął na podniesienie jakości kształcenia oraz zaangażowania uczniów w ten proces. Można by było również stworzyć programowe rozwiązanie w zakresie nauki języków obcych. Dlaczego? 2 minuty. Tyle czasu może poświęcić nauczyciel jednemu uczniowi podczas lekcji. Tradycyjna nauka oparta na wykładzie i ćwiczeniach i zamknięta w ramach 45minut to realia jakie panują w przeciętnej polskiej szkole. Jest to o tyle ważne, że nauka języków obcych otwiera wiele drzwi w zakresie przyszłości przede wszystkim młodych ludzi. Inwestujmy w przyszłość. https://innowacyjnaadministracja.pl/dla-edukacji/tablica-interaktywna https://innowacyjnaadministracja.pl/monitor-interaktywny https://innowacyjnaadministracja.pl/pracownia-jezykowa