NAUKI O JAKOŚCI

NAUKI O JAKOŚCI

Dodaj do ulubionych

NAUKI O JAKOŚCI studia – kierunek studiów

Studia na kierunku nauki o jakości to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

 
Opis kierunku

Osoby, które aplikują na kierunek nauki o jakości zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu ekonomii, marketingu i zarządzania. Ponadto dowiedzą się więcej na temat procesów technologicznych oraz nauczą się zarządzania jakością, rachunkowości, prowadzenia działalności gospodarczej, czy zastosowania regulacji prawnych w codziennej praktyce zawodowej. Dokładny program kształcenia będzie w dużej mierze zależał od wybranej specjalizacji.

 

Specjalności

Współczesne studia z nauki o jakości charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku nauki o jakości: menedżer produktu, usługi żywieniowe i dietetyka, zarządzanie jakością towarów.

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach menedżerskich, przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, firmach doradczych oraz w placówkach naukowo-badawczych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Kierunek nauki o jakości można realizować na dwóch stopniach kształcenia. Kandydaci na studia pierwszego i drugiego stopnia powinni zapoznać się ze szczegółowymi warunkami rekrutacji obowiązującymi na danej uczelni wyższej. Dzięki temu wyróżnią się na tle innych kandydatów i zwiększą swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie aplikacji.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku nauki o jakości to:

 • matematyka

 • język obcy

 • matematyka/fizyka/chemia/geografia/biologia/informatyka.

W przypadku studiów magisterskich należy przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu pokrewnej dyscypliny.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK NAUKI O JAKOŚCI

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Jednostka prowadząca

Nauki o jakości stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku lub 2 lata • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

NAUKI O JAKOŚCI - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku nauki o jakości

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NAUKI O JAKOŚCI?

Nauki o jakości to studia skierowane do osób, które w przyszłości chciałyby objąć stanowiska menedżerskie. Bogata oferta specjalizacji sprawi, że studenci będą mieli szansę zdobyć wiedzę i podnieść kwalifikacje z wąskiej dziedziny tematycznej i tym samym stać się specjalistami, którzy znajdą zatrudnienie na współczesnym rynku pracy.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku nauki o jakości możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (inżynierskie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

• studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W ramach kształcenia na kierunku nauki o jakości studenci zyskają kompleksową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, zarządzania, czy marketingu. W planie znajdą się również zajęcia z z matematyki, chemii i innych przedmiotów ścisłych. Jednak dokładny plan kształcenia będzie w pełni zależny od wybranej specjalizacji.

Wybierając konkretny moduł nauczania, studenci dowiedzą się więcej na temat dietetyki, towaroznawstwa, psychologii w diecie, czy dietetyki sportowej. Decydując się na ochrona wód i gospodarka odpadami będą mieli szansę uczęszczać na zajęcia z ochrony środowiska naturalnego, technologi oczyszczania ścieków, segregacji i transportu oraz biotechnologii. W planie znajdzie się również lektorat z języka obcego oraz praktyki zawodowe.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NAUKI O JAKOŚCI?

Studia na kierunku nauki o jakości trwają 3,5 roku (studia I stopnia) oraz 1,5 roku lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU NAUKI O JAKOŚCI?

Absolwenci studiów na kierunku nauki o jakości bez problemu znajdą zatrudnienie na współczesnym rynku pracy. Po ukończeniu studiów mogą objąć stanowiska kierownicze. Ponadto znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, placówkach naukowo badawczych oraz w instytucjach państwowych. Dobrym rozwiązaniem będzie praca w gabinetach dietetycznych, laboratoriach pomiarowych i badawczych oraz zakładach żywienia zbiorowego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku nauki o jakości:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne

 • przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej

 • placówki naukowo-badawcze

 • instytucje państwowe

 • gabinety dietetyczne

 • laboratoria pomiarowe i badawcze

 • niepubliczne placówki ochrony zdrowia

 • zakłady żywienia zbiorowego

 • własna działalność gospodarcza

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU NAUKI O JAKOŚCI

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia