Dodaj do ulubionych

Economy studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Economy to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku economy
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku economy rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 12 września 2022 r. | economy - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności economy możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | economy - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Economy dają studentom możliwość zdobycia umiejętności ujmowania zjawisk gospodarczych z zakresu ekonomii, a także sprawnego reagowania na zmiany otoczenia gospodarczego i społecznego czy poznania metod analizy rynku i funkcjonowania rynku kapitałowego. Studia prowadzone są w języku angielskim.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia na kierunku Economy w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, język obcy, historia, geografia, WOS, matematyka, informatyka, chemia, fizyka, biologia, filozofia.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Studia na kierunku Economy dają studentom możliwość znalezienia zatrudnienia m.in. w jednostkach administracji samorządowej, samorządowych zakładach budżetowych czy w charakterze konsultanta w sektorze komercyjnym lub publicznym.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia na kierunek Economy wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatem.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Economy:

 • język polski,
 • język obcy,
 • historia,
 • geografia,
 • WOS,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • chemia,
 • fizyka,
 • biologia,
 • filozofia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ECONOMY

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Economy stopień: (I)
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE ECONOMY JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Management stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: online, stacjonarne

Specjalności na kierunku management

Pokaż więcej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, online, stacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Ekonomia studia w języku angielskim stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia studia w języku angielskim

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

International relations stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku international relations

Economy - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Economy studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Economy studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku economy

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Economy:

Studenci kierunku Economy mają możliwość zdobyć wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu podstaw prawa, finansów i zarządzania. Program studiów zakłada również, że studenci tego kierunku zdobędą umiejętność doboru i wykorzystania metod i narzędzi służących do pozyskiwania, analizy i prezentacji danych ekonomicznych, które wspomagają procesy podejmowania decyzji gospodarczych.

W zależności od wybranej specjalności oferowanej przez uczelnie, studenci kierunku Economy mogą również nauczyć się, jak gospodarować zasobami ludzkimi, jak zarządzać projektami europejskimi czy zdobyć wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ECONOMY?

Economy to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe, skierowany przede wszystkim do osób, które chcą przygotować się do wykonywania zawodu ekonomisty. Program studiów zakłada także, że studenci zdobędą umiejętność ujmowania zjawisk gospodarczych z zakresu ekonomii oraz nauczą się samodzielnie podejmować zadania z zakresu ekonomii.

Kierunki studiów takie jak Economy dają studentom możliwość wyboru specjalności, dzięki czemu mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i planami zawodowymi. W zależności od wybranej specjalności, studenci tego kierunku mogą m.in. zdobyć wiedzę w zakresie teorii i praktyki działania przedsiębiorstwa, poznać metody rynku i zasady prowadzenia rachunku inwestycyjnego czy zdobyć umiejętności w zakresie przygotowania, podejmowania i realizacji decyzji. Studia prowadzone są w języku angielskim.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Economy możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ECONOMY?

Studia na kierunku Economy trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ECONOMY

Studia na kierunku Economy dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w organizacjach i instytucjach gospodarczych i społecznych, w jednostkach administracji publicznej czy w działach analitycznych banków i przedsiębiorstw. Absolwenci tego kierunku mogą także znaleźć zatrudnienie w organizacjach rządowych i pozarządowych, a także pracować na stanowiskach doradców czy analityków ekonomicznych.

Absolwenci kierunku Economy mogą również znaleźć zatrudnienie w państwowych funduszach celowych, Zakładach Ubezpieczeń Społecznych czy w Narodowym Funduszu Zdrowia. Dzięki temu, że studia prowadzone są w języku angielskim, absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie nie tylko w kraju, ale również i za granicą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Economy:

 • jednostki administracji publicznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • banki,
 • działy analityczne przedsiębiorstw,
 • doradca lub analityk ekonomiczny,
 • samorządowe zakłady budżetowe,
 • państwowe fundusze celowe,
 • Zakłady Ubezpieczeń Społecznych,
 • Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ECONOMY

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia