Asia-Europe relations: exploring business opportunites

Asia-Europe relations: exploring business opportunites

ASIA-EUROPE RELATIONS: EXPLORING BUSINESS OPPORTUNITES studia - kierunek studiów

 
Dla kogo ten kierunek
Świadomość podobieństw, ale i różnic występujących w funkcjonowaniu globalnych gospodarek pozwala na wykorzystywanie tej wszechstronnej wiedzy w pracy w różnorodnych instytucjach, które swoje działanie opierają na kontaktach międzynarodowych. Kierunek zaproponowany studentom przez na przykład Uniwersytet Jagielloński kładzie nacisk na poznanie nie tylko podobieństw, ale i różnic występujących pomiędzy dwiema najpotężniejszymi światowymi gospodarkami - azjatycką i europejską. Jeżeli jesteś osobą, która dostrzega symbiozę zachodzącą pomiędzy lokalnymi gospodarkami na polu globalnym, jeżeli fascynuje Cię kultura, język i filozofia orientu, to te studia będą dla Ciebie idealne. Wybierając kierunek Asia-Europe relations: exploring business opportunites, dostaniesz nie tylko możliwość rozwoju pasji związanej z eksplorowaniem kultury innej niż europejska, ale poznaną wiedzę będziesz mógł z powodzeniem wykorzystywać w różnorakich środowiskach biznesowych. Studia te pozwolą Ci także na rozwój i doskonalenie umiejętności lingwistycznych, bowiem językiem wykładowym jest język angielski, a dodatkowo studenci przez cały czas trwania kształcenia uczą się wybranego języka orientalnego.
 
Program studiów i przedmioty
Jakich przedmiotów możesz się spodziewać, wybierając te studia? Kształcenie na tym kierunku ma bardzo wszechstronny charakter, stąd absolwenci tych studiów są bardzo atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy. Studenci będą mieli szansę na poznanie międzynarodowych relacji pomiędzy Azją a Europą w porządku diachronicznym, jak i synchronicznym. Takie rozwiązanie uwrażliwia na historyczne uwarunkowanie niektórych procesów, które w gospodarkach przetrwały do dnia dzisiejszego. Historyczna świadomość procesów gospodarczych pozwala na lepsze zrozumienie mechanizmów, które rządzą współczesnymi gospodarkami, a co za tym idzie – przedsiębiorstwami. Bardzo ważnym elementem tego kierunku jest zgłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania polityki europejskiej. Wszystkie zajęcia i wykłady kursowe oprócz zdobywania specjalistycznej wiedzy, to przede wszystkim czas rozwijania i doskonalenia swoich umiejętności językowych.
 
Praca po studiach
Ukończenie tego kierunku daje absolwentom bardzo bogate i obiecujące możliwości na ciekawe i kreatywne zatrudnienie. Wszechstronna wiedza pozyskana w toku studiów sprawia, że abiturient może pochwalić się rozległym wykształceniem z zakresu administracji, prawa, funkcjonowania gospodarek globalnych i lokalnych. Student kończy studia z rozbudowaną świadomością, jakie podobieństwa i różnice występują pomiędzy gospodarkami europejskimi i azjatyckimi. Wiedzę tę może wykorzystywać w przeróżnych kontaktach biznesowych, bowiem tylko taka świadomość i uwrażliwienie na elementy scalające i różnicujące sprawia, że komunikacja pomiędzy stronami biznesowymi może być konstruktywna. Dziś właściwie każda organizacja i instytucja rządowa, prorządowa, pozarządowa musi brać pod uwagę relacje, jakie występują pomiędzy tymi dwiema światowymi gospodarkami, bowiem przepływ informacji i technologii już dawno przestał mieć charakter wyłącznie lokalny.

Co zdawać na maturze?

W procesie rekrutacji na ten kierunek nie są uwzględnione wymagania kwalifikacyjne.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ASIA-EUROPE RELATIONS: EXPLORING BUSINESS OPPORTUNITES

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ASIA-EUROPE RELATIONS: EXPLORING BUSINESS OPPORTUNITES

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miasto
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Nic nie znaleziono

   Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Wiedza, którą zdobędziesz, studiując ten kierunek, obejmuje:

   • międzynarodowe relacje gospodarcze Azji
   • funkcjonowanie europejskiej polityki na rynku światowymi
   • poznanie wybranego języka orientalnego (przynajmniej na poziomie A2)
   • międzynarodowe zarządzanie
   • wiadomości o kulturowej specyfice Wschodu

   Możliwości zatrudnienia po ukończeniu tego kierunku:

   • międzynarodowe korporacje i instytucje o zróżnicowanych profilach działalności
   • instytucje krajowe współpracuje z przedsiębiorstwami azjatyckimi
   • liczne organizacje pozarządowe
   • organizacje zajmujące się analizą międzynarodowego rynku gospodarczego

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ASIA-EUROPE RELATIONS: EXPLORING BUSINESS OPPORTUNITES

   Komentarze (0)