Dodaj do ulubionych

BUSINESS STUDIES studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Business Studies to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata(studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym 

 

W trakcie studiów na kierunku Business Studies, studenci będą mieli szansę dowiedzieć się więcej na temat biznesu oraz polskiej i międzynarodowej gospodarki. W ramach kształcenia, zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości oraz biznesu. Co więcej, rozwiną cenne umiejętności praktyczne. Podczas licznych warsztatów, studenci poznają podstawy zarządzania i marketingu.

Po ukończeniu studiów, studenci mogą liczyć na wiele ciekawych propozycji pracy. Przede wszystkim idealnie odnajdą się na stanowiskach kierowniczych lub w zawodzie doradcy biznesowego i inwestycyjnego.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Przed aplikacją na studia wyższe na kierunku Business Studies, studenci powinni zapoznać się z aktualnymi wymogami rekrutacyjnymi, aby zyskać czas na odpowiednie zaplanowanie swoich działań, które mogą bezpośrednio wpłynąć na pozytywne rozpatrzenie ich aplikacji na studia. Warto pamiętać, że zasady rekrutacji na studia mogą się różnić w zależności od wybranej uczelni.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Business Studies to:

 • matematyka
 • język angielski
 • drugi język obcy
 • fizyka,
 • chemia

W przypadku studiów drugiego stopnia, studenci muszą dostarczyć dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz wykazać się znajomością języka angielskiego.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BUSINESS STUDIES

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Business studies +

Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne

BUSINESS STUDIES - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BUSINESS STUDIES STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BUSINESS STUDIES STUDIA I STOPNIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku business studies

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUSINESS STUDIES?

W dobie globalizacji oraz otwierania się Polski na rynki międzynarodowe, znajomość języka angielskiego jest umiejętnością wysoko cenioną na współczesnym rynku pracy. Studia na kierunku Business Studies umożliwiają rozwijanie zdolności językowych przy jednoczesnym pogłębianiu wiedzy z zakresu biznesu, współczesnej gospodarki oraz innych, pokrewnych zagadnień i dyscyplin naukowych. Oprócz kompleksowego przygotowanie teoretycznego, studenci będą mieli okazję wykształcić szereg umiejętności praktycznych, które wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Business Studies możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek Business Studies zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu różnorodnych zagadnień. Przede wszystkim będą miały okazję dowiedzieć się więcej na temat biznesu międzynarodowego. Co więcej, w planie zajęć znajdą się przedmioty o tematyce oscylującej wokół ekonomii, finansów i rachunkowości czy nauk społecznych, w tym również prawa. Studenci nauczą się także zarządzania jakością, finansami, przedsiębiorstwem czy zasobami ludzkimi. Ponadto poznają zasady wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań marketingowych w swojej praktyce zawodowej. Jako że zajęcia będą prowadzone w języku angielskim, studenci rozwiną kompetencje językowe i poznają specjalistyczną terminologię biznesową, czym zwiększą swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym. Uzyskaną wiedzę i kwalifikacje z powodzeniem wykorzystają podczas praktyk, dzięki którym zdobędą cenne doświadczenie zawodowe.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUSINESS STUDIES?

Studia na kierunku Business Studies trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BUSINESS STUDIES?

Ukończenie studiów na kierunku Business Studies otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci powyższych studiów bez problemu znajdą zatrudnienie w organizacjach i instytucjach o charakterze gospodarczym. Ponadto, idealnie odnajdą się na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich w różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Studenci często decydują się na pracę w charakterze doradcy biznesowego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Business Studies:

 • stanowiska kierownicze
 • organizacje i instytucje o charakterze gospodarczym
 • firmy konsultingowe
 • stanowisko doradcy biznesowego
 • własna działalność gospodarcza

Zobacz inne kierunki Studia w języku obcym

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUSINESS STUDIES

Komentarze (0)