Kulturoznawstwo europejskie

Kulturoznawstwo europejskie

Kulturoznawstwo europejskie studia - kierunek studiów

Kultura Europy to temat niezwykle rozległy, a przy obecnej globalizacji niezwykle istotny z punktu widzenia pracodawców, gdyż zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie nieustannie wzrasta. Dzięki ciekawym specjalizacjom w obszarze krajów niemieckojęzycznych lub Wielkiej Brytanii każdy powinien znaleźć coś dla siebie w ramach studiów na kierunku Kulturoznawstwo europejskie. Jeżeli zatem chciałbyś zgłębić wiedzę w tym zakresie to może być to kierunek dla Ciebie!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Kulturoznawstwo europejskie? Kierunek kształci w zakresie teorii, historii, antropologii i semiotyki kultury. Zdobędziesz także wiedzę o dziedzictwie kulturowym w głównych kręgach cywilizacyjnych i zróżnicowania zachowań ludzkich związanych z religijnością i obyczajowością poszczególnych kultur. Co więcej, czekają na Ciebie zajęcia w zakresie zarządzania turystyką oraz promocji kultury lokalnej. Jednym zdaniem staniesz się specjalista w zakresie kultury naszego kontynentu. Do wyboru będziesz mieć też kilka ciekawych specjalności, takich jak: kulturoznawstwo w obszarze niemieckojęzycznym, kulturoznawstwo krajów Wielkiej Brytanii czy turystyka kulturowa.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Kulturoznawstwo europejskie? Przy obecnej globalizacji zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie nieustannie rośnie. Będziesz mógł pracować w instytucjach kulturalnych, artystycznych, naukowo-badawczych, prasie, radiu i telewizji, wydawnictwach, agencjach reklamowych, stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, instytucjach edukacyjnych (po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji pedagogicznych). Jak widzisz możliwości jest całkiem dużo, jeżeli zatem interesujesz się dorobkiem innych krajów to Kulturoznawstwo europejskie może być kierunkiem dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku kulturoznawstwo europejskie, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy, język polski, przedmiot do wyboru.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KULTUROZNAWSTWO EUROPEJSKIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując kulturoznawstwo europejskie

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • kultury popularnej, historii, literatury, historii muzyki i sztuki, z uwzględnieniem historii kina i mediów danego obszaru,
  • analizy zjawiska kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, zna zasady ekonomiczne i prawne lece u podstaw organizacji i zarządzania współczesnymi instytucjami kultury,
  • specyfiki kultury audiowizualnej w odniesieniu do innych typów kultury oraz dystynktywnych cech tej kultury, umiejętności analizy występujących w otoczeniu zjawisk kultury audiowizualnej,
  • kategorii używanych w badaniach nad kultur w różnych dyscyplinach,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku kulturoznawstwo europejskie

Absolwent kierunku kulturoznawstwo europejskie znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik w instytucjach kultury, oświaty i administracji państwowej,
  • pracownik galerii sztuki,
  • pracownik w organizacjach międzynarodowych oraz instytucjach międzynarodowych,
  • pracownik w sektorach kulturowo-gospodarczych Unii Europejskiej,
  • nauczyciel w zakresie kultury śródziemnomorskiej i europeistyki (po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych).

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU KULTUROZNAWSTWO EUROPEJSKIE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KULTUROZNAWSTWO EUROPEJSKIE

Komentarze (0)