Dodaj do ulubionych

Mediacje i negocjacje studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Już od lat siedemdziesiątych mediacje oraz negocjacje są jednym z najbardziej popularnych sposobów rozwiązywania konfliktów. Obecnie jest to niezwykle ważny element kultury zachodniej, a ze względu na wysokie koszty procesów sądowych także i polscy przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po mediatorów najróżniejszych sporów. Studia na kierunku Mediacje i negocjacje to zatem kierunek wychodzący naprzeciw zapotrzebowaniu nowoczesnego rynku. Jeżeli zatem świetnie czujesz się wśród ludzi i nie masz najmniejszego problemu z komunikacją interpersonalną to może być to kierunek dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Mediacje i negocjacje? Studia kształcą w zakresie komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu, technik wywierania wpływu społecznego oraz prawa karnego i cywilnego. Co więcej, opanujesz umiejętność stosowania strategii i technik negocjacyjnych oraz procedur mediacyjnych pozwalających na konstruktywne rozwiązywanie sporów. Jak widzisz nacisk kładziony jest zatem nie tylko na wiedzę teoretyczną, ale także na umiejętności praktyczne, które pozwolą Ci przygotować się do pełnionego w przyszłości zawodu mediatora, negocjatora lub innej pracy w tym zakresie.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Mediacje i negocjacje? Będziesz mógł podjąć pracę mediatora w takich placówkach państwowych jak: Sądy Okręgowe, Rejonowe, Prokuratura, Policja, Stowarzyszenia, Placówka Oświatowa, Wychowawcza, Opiekuńcza i Resocjalizacyjna oraz Instytucje Administracji Publicznej. Ponadto, będziesz przygotowany do pracy mediatora oraz negocjatora przy Kancelariach Prawnych, a także negocjatora w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach. Możesz też zostać specjalistą do spraw społecznych. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednym z powyższych zawodów to Mediacje i negocjacje mogą być kierunkiem dla Ciebie!

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku mediacje i negocjacje, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: studia podyplomowe.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MEDIACJE I NEGOCJACJE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE MEDIACJE I NEGOCJACJE JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Praca socjalna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku praca socjalna

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Nauki o rodzinie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku nauki o rodzinie

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Praca socjalna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku praca socjalna

Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu

Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu

Jednostka prowadząca

Prawo w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku prawo w biznesie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku mediacje i negocjacje

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując mediacje i negocjacje

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • mediacji i negocjacji, w tym mediacji rodzinnych, oświatowych, gospodarczych, karnych, z nieletnimi, a także trans-granicznych oraz przy sporach zbiorowych,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • gałęzi prawa, co jest podstawą przy prowadzeniu mediacji i negocjacji, w tym aspekty prawne mediacji i negocjacji,
 • projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne, socjologiczne, ekonomiczne oraz etyczne),
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku mediacje i negocjacje?

 

1. Typ i tryb studiów

Program kształcenie na kierunku mediacje i negocjacje będzie oscylował głownie wokół nauk humanistycznych.

Osoby, które chcą rozwijać się w tym kierunku i aplikują na powyższe studia będą mogli wybrać pomiędzy trybem stacjonarnym, a zaocznym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez władze konkretnej uczelni. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie, to wybierz studia niestacjonarne, które realizują tryb zajęć weekendowych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku mediacje i negocjacje zdobędziesz wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, psychologicznych oraz prawnych. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych i zarazem rozwijających przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

 • Wprowadzenie do prawa
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Zarządzanie konfliktem w biznesie
 • Prowadzenie negocjacji biznesowych
 • Podstawy ekonomii

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student powyższego kierunku wykształcisz wiele cennych umiejętności praktycznych. Przede wszystkim nauczysz się przeprowadzania profesjonalnych mediacji oraz negocjacji biznesowych. Ponadto, dowiesz się w jaki sposób przeprowadzać analizę wybranych zjawisk społecznych, ekonomicznych i gospodarczych. Studenci rozwiną także zdolności z zakresu zarządzania i marketingu, co z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku mediacje i negocjacje będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku mediacje i negocjacje na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite

Brak wyników

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku mediacje i negocjacje

Absolwent kierunku mediacje i negocjacje znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • mediator w takich placówkach państwowych jak: Sądy Okręgowe, Rejonowe, Prokuratura, Policja, Stowarzyszenia, Placówka Oświatowa, Wychowawcza, Opiekuńcza i Resocjalizacyjna oraz Instytucje Administracji Publicznej,
 • mediator w Kancelariach Prawnych,
 • negocjator w Kancelariach Prawnych,
 • negocjator w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach,
 • pracownik firmy marketingowej.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MEDIACJE I NEGOCJACJE

Komentarze (1)

Edyta Jasiołek odpowiedz

Na której uczelni w Krakowie można studiować psychologię negocjcji i mediatcji???