Filozofia i etyka studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Myśli największych filozofów świata, poruszanie problemów moralnych i próba ich rozwiązania, rozważania na temat istnienia, poznanie źródeł wiedzy to tylko niewielka część zagadnień, którymi zajmuje się filozofia. Jeśli cechuje Cię otwartość umysłu i chciałbyś zdobyć wykształcenie, które wykorzystasz w różnych dziedzinach pracy, to studia na kierunku Filozofia i etyka są idealną propozycją!

 

Program studiów i przedmioty

Czego możesz oczekiwać po programie studiów? Na zajęciach zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące filozofii kultury, filozofii społecznej, jak również będziesz miał okazję poznać różne nurty filozoficzne, które kształtowały starożytność oraz epokę średniowiecza. Dużym atutem studiów na kierunku Filozofia i etyka są lektoraty językowego, ponieważ został położony nacisk na zdobycie szerokich kompetencji w tym zakresie przez studentów. Dlatego też, w ramach programu będziesz kontynuował naukę jednego wybranego przez siebie języka oraz mógł rozpocząć następny kurs językowy. Oprócz tego, uzyskasz niezbędną wiedzę z zakresu psychologii humanistycznej, a także na zajęciach będziesz miał szansę rozstrzygnąć najważniejsze problemy natury moralnej.

 

Praca po studiach

Ciekawi Cię tematyka studiów, ale obawiasz się, że po filozoficznym kierunku trudno będzie Ci znaleźć pracę? Nic bardziej mylnego! Wbrew panującej opinii absolwenci nie narzekają na możliwości zatrudnienia, ponieważ zdobyta wiedza i umiejętności są uniwersalne i przydatne w wielu dziedzinach. Po ukończeniu studiów na kierunku Filozofia i etyka możesz podjąć pracę w sektorze biznesowym, agencjach reklamowych, działach zajmujących się PR lub HR. Inną alternatywą jest znalezienie zatrudnienia w wydawnictwach, redakcjach prasowych oraz innych środkach masowego przekazu. Po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji możesz uczyć w szkołach etyki oraz filozofii. Wymienione perspektywy zatrudnienia robią wrażenie, a nie są to wszystkie możliwości, jakie posiadają absolwenci tych studiów. Zatem nie zastanawiaj się dłużej nad podjęciem nauki na kierunku Filozofia i etyka, ponieważ jak sam widzisz Twoje obawy odnośnie przyszłej kariery zawodowej są bezpodstawne!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunek Filozofia i etyka, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy nowożytny, filozofia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FILOZOFIA I ETYKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Filozofia i etyka  stopień: (I)

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU FILOZOFIA I ETYKA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Filozofia i etyka

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozumienia starożytnych nurtów filozoficznych oraz epoki średniowiecza
 • znajomości problematyki psychologii humanistycznej
 • gromadzenia, selekcjonowania i analizowania informacji
 • interpretowania tekstów filozoficznych
 • rozumienia wpływu myśli filozoficznej na kształtowanie się zjawisk społecznych i kulturowych
 • znajomości języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • znajomości drugiego języka obcego na poziomie A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOZOFIA I ETYKA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOZOFIA I ETYKA STUDIA I STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filozofia i etyka

Absolwent kierunku Filozofia i etyka znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik agencji reklamowych
 • pracownik działu PR lub HR
 • nauczyciel
 • pracownik mass mediów
 • pracownik ośrodków kulturalnych
 • pracownik wydawnictw

 

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOZOFIA I ETYKA

Komentarze (0)