CYFROWY TŁUMACZ - NOWE TECHNOLOGIE W PRZEKŁADZIE - STUDIA PODYPLOMOWE

CYFROWY TŁUMACZ - NOWE TECHNOLOGIE W PRZEKŁADZIE - STUDIA PODYPLOMOWE

Dodaj do ulubionych

Cyfrowy tłumacz — nowe technologie w przekładzie - studia podyplomowe

Studia na kierunku Cyfrowy tłumacz – nowe technologie w przekładzie to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

Studia na kierunku cyfrowy tłumacz - nowe technologie w przekładzie - studia podyplomowe
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów online
Poziom studiów studia podyplomowe

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności cyfrowy tłumacz - nowe technologie w przekładzie - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie online | cyfrowy tłumacz - nowe technologie w przekładzie - studia podyplomowe - uczelnie >

Studia możesz podjąć w trybie online.

Cyfrowy tłumacz – nowe technologie w przekładzie to propozycja kształcenia podyplomowego, adresowana do osób zainteresowanych pozyskaniem kompetencji cyfrowych, wykorzystywanych w przestrzeni usług językowych i tłumaczeniowych. Kierunek dedykowany jest obecnym lub przyszłym tłumaczom, którzy pragną pozyskać bądź udoskonalić umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi cyfrowych, a także osobom, które planują podjąć pracę w sektorze pokrewnych usług językowych związanych z przetwarzaniem języka naturalnego oraz wyszukiwaniem i analizą danych.

Jakie wymagania rekrutacyjne?

Cyfrowy tłumacz – nowe technologie w przekładzie to przykład kierunku realizowanego w ramach studiów podyplomowych, co oznacza że przeznaczony jest wyłącznie dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Co warto zaznaczyć, wymagana jest dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK CYFROWY TŁUMACZ - NOWE TECHNOLOGIE W PRZEKŁADZIE - STUDIA PODYPLOMOWE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jak wyglądają studia na kierunku Cyfrowy tłumacz – nowe technologie w przekładzie?

Kształcenie w ramach studiów podyplomowych na kierunku Cyfrowy tłumacz – nowe technologie w przekładzie realizowane jest przez dwa semestry. Kierunek posiada formę doskonalącą i stanowi odpowiedź na potrzeby i wymagania współczesnego rynku, który poszukuje lingwistów, tłumaczy oraz post-edytorów potrafiących pracować z nowoczesnymi narzędziami i zasobami do przetwarzania języka naturalnego.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Cyfrowy tłumacz – nowe technologie w przekładzie możemy podzielić na:

1. Typ:

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Słuchacze kierunku Cyfrowy tłumacz – nowe technologie w przekładzie zdobywają wiedzę z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii na różnych etapach procesu tłumaczenia, od analizy tekstu po post-edycję. W toku kształcenia zaznajamiają się z obecnymi wymaganiami na rynku tłumaczeniowym, narzędziami i systemami wspomagającymi pracę tłumacza, działaniem systemów tłumaczenia maszynowego. Oprócz tego, poszerzają obszar wiadomości  z zakresu poprawności językowej, typów błędów językowych i tłumaczeniowych, a także przetwarzania języka naturalnego i wyszukiwania informacji.

Przykładowe przedmioty dla kierunku Cyfrowy tłumacz – nowe technologie w przekładzie:

  • tłumacz w cyfrowym świecie,
  • pragmatyka przekładu,
  • stylistyka i kultura języka polskiego dla tłumacza,
  • zarządzanie projektami tłumaczeniowymi

Ile trwają studia na kierunku Cyfrowy tłumacz – nowe technologie w przekładzie?

Kształcenie na kierunku Cyfrowy tłumacz – nowe technologie w przekładzie realizowane jest w ciągu dwóch semestrów, a zatem studia trwają 1 rok.

 

Jaka praca po studiach na kierunku Cyfrowy tłumacz – nowe technologie w przekładzie?

Nietrudno odgadnąć, że wiedza i umiejętności przekazywane na kierunku Cyfrowy tłumacz – nowe technologie w przekładzie przydatne są w pracy tłumaczy. Jak już wspomnieliśmy, są to studia doskonalące.

 

Zobacz inne kierunki Humanistyczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia