Etyka i filozofia (specjalizacja nauczycielska) – studia podyplomowe

Etyka i filozofia (specjalizacja nauczycielska) – studia podyplomowe

Etyka i filozofia (specjalizacja nauczycielska) – studia podyplomowe

Kto może się ubiegać o przyjęcie na studia podyplomowe na kierunku Etyka i filozofia (specjalizacja nauczycielska)? Każdy, kto posiada dyplomu ukończenia wyższej uczelni, a co ważniejsze, posiada przede wszystkim chęć do dalszego rozwijania swoich kompetencji i poznawania nowych rzeczy. Jeśli jesteś zainteresowany problematyką studiów filozoficznych i etycznych oraz chciałbyś dzielić się z innymi uzyskaną wiedzę, zdecydowanie przeczytaj poniższy opis!

Na początku należy wspomnieć, że studia podyplomowe na kierunku Etyka i filozofia (specjalizacja nauczycielska) obejmują 3 semestry nauki. W trakcie pierwszych dwóch, na zajęciach głównie będziesz się koncentrował na poznaniu i zrozumieniu historycznych myśli filozoficznych największych przedstawicieli tej nauki. Oprócz tego, w trakcie zajęć poznasz współczesne nurty filozofii, jak również podstawowe zagadnienia dotyczące antropologii oraz aksjologii. Nauczysz się także prawidłowo analizować teksty filozoficzne. W ramach studiów otrzymasz niezbędną wiedzę dotyczącą etycznych aspektów prowadzenia badań naukowych. Ostatni semestr przeznaczony jest przede wszystkim na zdobycie kompetencji pedagogicznych, zatem otrzymasz cenne wskazówki odnośnie opracowywania konspektów zajęć zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, jak również dopasowywania technik nauczania do potrzeb swoich uczniów.

Jak sam widzisz, studia podyplomowe na kierunku Etyka i filozofia (specjalizacja nauczycielska) kładą duży nacisk na uzyskanie kompleksowej wiedzy oraz niezbędnych umiejętności dydaktycznych. Jest to także szansa na rozwinięcie takich umiejętności jak prowadzenie dyskusji czy obrona własnych argumentów. Dlatego też, jeśli planowałeś uzyskać dodatkowe wykształcenie to jest to świetna propozycja, którą należy rozważyć!

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ETYKA I FILOZOFIA (SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA) – STUDIA PODYPLOMOWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Kierunek etyka i filozofia ( specjalizacja nauczycielska) - studia podyplomowe prowadzony jest przez:

Wydział Filozofii i Socjologii UW

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Etyka i filozofia (specjalizacja nauczycielska)

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • znajomości historycznych myśli filozoficznych
  • znajomości zagadnień dotyczących współczesnej filozofii
  • rozumienia wpływu filozofii na kształtowanie się kultury
  • dysponowania pogłębionymi wiadomościami z obszaru etyki
  • opracowywania konspektów zajęć odpowiadających wymaganiom programu
  • analizowania tekstów filozoficznych

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Etyka i filozofia (specjalizacja nauczycielska)

Absolwent kierunku Etyka i filozofia (specjalizacja nauczycielska) znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • nauczyciel etyki i filozofii w szkołach

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ETYKA I FILOZOFIA (SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA) – STUDIA PODYPLOMOWE

Komentarze (0)