Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego

Dodaj do ulubionych

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego studia - kierunek studiów

Three, two, one.. czas na naukę! A jeśli to nauka języków obcych, najlepiej zacząć ją jak najwcześniej. Nie istnieje cezura, która wyznacza idealny moment na wprowadzenie dziecka w świat obcej mowy – to sprawa bardzo indywidualna i zależna w dużej mierze od chęci uczącego się – ale przedszkole i pierwsze lata szkoły podstawowej to czas, w którym język obcy dociera do nas czy tego chcemy czy nie, samozwańczo i różnymi kanałami (przez filmy, internet, telewizję, media). Chaotyczny strumień słówek warto wtedy nieco usystematyzować dzięki regularnym lekcjom. Dziecięce głowy przyswajają je sprawnie, a do zdobywania wiedzy podchodzą jak do jednej z zabaw lub przygód. By w całym tym językowym zgiełku osiągać właściwe efekty, potrzebują właściwego przewodnika – nauczyciela przygotowanego do podstawowych wyzwań pedagogicznych, ale mającego wiedzę o sposobach przyswajania języka obcego.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli jesteś cierpliwy, metodyczny i lubisz pracować z dziećmi, potrafisz uruchomić szerszą perspektywę i podejść do nauczania najmłodszych, jak do kształtowania ich przyszłych kompetencji zawodowych, fascynują Cię języki obce, ale chciałbyś zrozumieć również psychologiczne i społeczne aspekty wychowywania pedagogicznego, studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego mogą okazać się tym, czego szukasz.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? By dobrze przygotować się do pracy pedagogiczno-wychowawczej, zdobędziesz solidną wiedzę teoretyczną z zakresu takich dziedzin, jak psychologia rozwoju dziecka, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, socjologia czy filologiczne i społeczno-kulturowe konteksty kształcenia. Przygotuj się na zajęcia praktyczne – dzięki nim w kompleksowy sposób oswoisz specyfikę nauczania w przedszkolach i szkołach (klasy I-III). Dowiesz się, jak podejść do praktycznego nauczania trzech języków – angielskiego, niemieckiego i francuskiego – z uwzględnieniem wieku uczniów. Poznasz też nowoczesne metodologie nauczania języków obcych, poznasz kulturę i uwarunkowania społeczno-polityczne wybranego przez siebie kręgu językowego, rozejrzysz się w kierunkach i trendach rozwoju literatury dziecięcej, także tej tworzonej w języku obcym. Nauczysz się krytycznie oceniać i prognozować rozwój edukacji elementarnej oraz proponować własne zmiany w tym zakresie, rozumiejąc zadania i role nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Weźmiesz udział w zajęciach z emisji głosu, poznasz podstawy etyki zawodowej nauczyciela oraz diagnozy nauczycielskiej z elementami terapii.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego? Będziesz kompleksowo przygotowany do roli nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych (klasy I-III) oraz lektora – nauczyciela języka obcego w grupach przedszkolnych i wczesnoszkolnych, zarówno w placówkach i instytucjach prywatnych, jak i publicznych. Z powodzeniem sprawdzisz się również w roli pracownika instytucji kulturalnych, które inwestują w kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Będziesz mógł zdecydować się na pracę w bibliotekach, urzędach, instytucjach gospodarczych, na stanowiskach wymagających kompetencji językowych. Absolwenci, którzy kończą studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego, bardzo często decydują się również na założenie własnej firmy i udzielanie prywatnych lekcji języka obcego. Kompetencje społeczne i komunikacyjne pozwolą Ci natomiast na pracę w świetlicach środowiskowych, fundacjach czy w charakterze osoby prowadzącej warsztaty – rozwojowe, językowe lub związane z kulturą i sztuką.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną z nauczaniem języka obcego na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, historia, biologia.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z NAUCZANIEM JĘZYKA OBCEGO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego - zasady rekrutacji

   • Terminy rekrutacji

   • Czas trwania

   • Przedmioty maturalne

   • Limity

   • Progi

   Poziom i tryb studiów

   Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miasto
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Nic nie znaleziono

   Wiedza, którą zdobędziesz, studiując pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną z nauczaniem języka obcego?

   Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

   • podstaw psychologii rozwoju dziecka
   • biomedycznych podstaw wychowania i rozwoju dziecka
   • podstaw socjologii
   • etyki zawodu nauczyciela
   • filologicznych i społeczno-kulturowych kontekstów kształcenia
   • specyfiki i praktyki nauczania w przedszkolach i szkołach (klasy I-III)
   • nowoczesnych metodologii nauczania języków obcych
   • kultury i uwarunkowań społeczno-politycznych wybranego kręgu językowego
   • kierunkach i trendach rozwoju literatury dziecięcej, także tej tworzonej w językach obcych
   • krytycznej oceny i prognozowania rozwoju systemu edukacji elementarnej w Polsce
   • rozumienia zadań i ról stojących przed nauczaniem przedszkolnym i wczesnoszkolnym
   • emisji głosu
   • diagnozy nauczycielskiej z elementami terapii
   • edukacji matematycznej i polonistycznej
   • edukacji zdrowotnej i kształtowania sprawności fizycznej
   • edukacji muzycznej i metod umuzykalniania dzieci i młodzieży
   • dydaktyki w systemie nauczania zintegrowanego

   Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego?

    

   1. Typ i tryb studiów

   Program kształcenie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego będzie oscylował głownie wokół nauk społecznych.

   Osoby, które chcą rozwijać się w tym kierunku i aplikują na powyższe studia będą mogli wybrać pomiędzy trybem stacjonarnym, a niestacjonarnym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez władze konkretnej uczelni. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie, to wybierz studia niestacjonarne.

   Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

   Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

    

   2. Program studiów i przedmioty

   Ze względu na interdyscyplinarny program nauczania na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego będziesz miał okazję zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu nauk społecznych, pedagogicznych, psychologicznych czy kulturoznawczych. Jako student będziesz miał dostęp do szerokiej oferty zajęć akademickich, w której znajdą się między innymi następujące przedmioty:

   • Psychologia rozwojowa
   • Dydaktyka nauczania zintegrowanego
   • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
   • Media w edukacji

    

   3. Nabywane umiejętności

   W czasie studiów na powyższym kierunku, oprócz wykształcenia teoretycznego, zdobędziesz także cenne umiejętności praktyczne. Jako student nauczysz się dokonywać analizy wybranych zjawisk społecznych i kulturowych. Ponadto dowiesz się w jaki sposób monitorować rozwój dziecka i dostosowywać do niego program edukacyjny oraz wychowawczy. Studenci rozwiną także swoje kompetencje językowe i poznają zasady metodyki nauczania języka obcego.

   Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

   Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego można realizować tylko na pierwszym stopniu kształcenia. Jeżeli zdecydujesz się na tę opcję, na naukę poświęcisz trzy lata, czyli sześć semestrów. Po upływie tego czasu otrzymasz tytuł licencjata.

   Gdzie będziesz pracował po kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego?

   Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego znajdzie zatrudnienie w/jako:

   • nauczyciel przedszkolny
   • nauczyciel szkolny (klasy I-III)
   • pedagog szkolny
   • prywatny nauczyciel języka obcego
   • bibliotekach
   • instytucjach kulturalnych inwestujących w edukację i rozwój dzieci i młodzieży
   • świetlicach środowiskowych i fundacjach
   • osoba prowadząca warsztaty rozwojowe, językowe i kulturalne
   • urzędach i instytucjach gospodarczych + na stanowiskach wymagających kompetencji językowych

   Zobacz inne kierunki Humanistyczne

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z NAUCZANIEM JĘZYKA OBCEGO

   Komentarze (0)