Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego studia - kierunek studiów

Three, two, one.. czas na naukę! A jeśli to nauka języków obcych, najlepiej zacząć ją jak najwcześniej. Nie istnieje cezura, która wyznacza idealny moment na wprowadzenie dziecka w świat obcej mowy – to sprawa bardzo indywidualna i zależna w dużej mierze od chęci uczącego się – ale przedszkole i pierwsze lata szkoły podstawowej to czas, w którym język obcy dociera do nas czy tego chcemy czy nie, samozwańczo i różnymi kanałami (przez filmy, internet, telewizję, media). Chaotyczny strumień słówek warto wtedy nieco usystematyzować dzięki regularnym lekcjom. Dziecięce głowy przyswajają je sprawnie, a do zdobywania wiedzy podchodzą jak do jednej z zabaw lub przygód. By w całym tym językowym zgiełku osiągać właściwe efekty, potrzebują właściwego przewodnika – nauczyciela przygotowanego do podstawowych wyzwań pedagogicznych, ale mającego wiedzę o sposobach przyswajania języka obcego.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli jesteś cierpliwy, metodyczny i lubisz pracować z dziećmi, potrafisz uruchomić szerszą perspektywę i podejść do nauczania najmłodszych, jak do kształtowania ich przyszłych kompetencji zawodowych, fascynują Cię języki obce, ale chciałbyś zrozumieć również psychologiczne i społeczne aspekty wychowywania pedagogicznego, studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego mogą okazać się tym, czego szukasz.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? By dobrze przygotować się do pracy pedagogiczno-wychowawczej, zdobędziesz solidną wiedzę teoretyczną z zakresu takich dziedzin, jak psychologia rozwoju dziecka, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, socjologia czy filologiczne i społeczno-kulturowe konteksty kształcenia. Przygotuj się na zajęcia praktyczne – dzięki nim w kompleksowy sposób oswoisz specyfikę nauczania w przedszkolach i szkołach (klasy I-III). Dowiesz się, jak podejść do praktycznego nauczania trzech języków – angielskiego, niemieckiego i francuskiego – z uwzględnieniem wieku uczniów. Poznasz też nowoczesne metodologie nauczania języków obcych, poznasz kulturę i uwarunkowania społeczno-polityczne wybranego przez siebie kręgu językowego, rozejrzysz się w kierunkach i trendach rozwoju literatury dziecięcej, także tej tworzonej w języku obcym. Nauczysz się krytycznie oceniać i prognozować rozwój edukacji elementarnej oraz proponować własne zmiany w tym zakresie, rozumiejąc zadania i role nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Weźmiesz udział w zajęciach z emisji głosu, poznasz podstawy etyki zawodowej nauczyciela oraz diagnozy nauczycielskiej z elementami terapii.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego? Będziesz kompleksowo przygotowany do roli nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych (klasy I-III) oraz lektora – nauczyciela języka obcego w grupach przedszkolnych i wczesnoszkolnych, zarówno w placówkach i instytucjach prywatnych, jak i publicznych. Z powodzeniem sprawdzisz się również w roli pracownika instytucji kulturalnych, które inwestują w kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Będziesz mógł zdecydować się na pracę w bibliotekach, urzędach, instytucjach gospodarczych, na stanowiskach wymagających kompetencji językowych. Absolwenci, którzy kończą studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego, bardzo często decydują się również na założenie własnej firmy i udzielanie prywatnych lekcji języka obcego. Kompetencje społeczne i komunikacyjne pozwolą Ci natomiast na pracę w świetlicach środowiskowych, fundacjach czy w charakterze osoby prowadzącej warsztaty – rozwojowe, językowe lub związane z kulturą i sztuką.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną z nauczaniem języka obcego na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, historia, biologia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z NAUCZANIEM JĘZYKA OBCEGO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z NAUCZANIEM JĘZYKA OBCEGO

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną z nauczaniem języka obcego?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw psychologii rozwoju dziecka
 • biomedycznych podstaw wychowania i rozwoju dziecka
 • podstaw socjologii
 • etyki zawodu nauczyciela
 • filologicznych i społeczno-kulturowych kontekstów kształcenia
 • specyfiki i praktyki nauczania w przedszkolach i szkołach (klasy I-III)
 • nowoczesnych metodologii nauczania języków obcych
 • kultury i uwarunkowań społeczno-politycznych wybranego kręgu językowego
 • kierunkach i trendach rozwoju literatury dziecięcej, także tej tworzonej w językach obcych
 • krytycznej oceny i prognozowania rozwoju systemu edukacji elementarnej w Polsce
 • rozumienia zadań i ról stojących przed nauczaniem przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • emisji głosu
 • diagnozy nauczycielskiej z elementami terapii
 • edukacji matematycznej i polonistycznej
 • edukacji zdrowotnej i kształtowania sprawności fizycznej
 • edukacji muzycznej i metod umuzykalniania dzieci i młodzieży
 • dydaktyki w systemie nauczania zintegrowanego

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z NAUCZANIEM JĘZYKA OBCEGO STUDIA I STOPNIA

Gdzie będziesz pracował po kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego?

Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • nauczyciel przedszkolny
 • nauczyciel szkolny (klasy I-III)
 • pedagog szkolny
 • prywatny nauczyciel języka obcego
 • bibliotekach
 • instytucjach kulturalnych inwestujących w edukację i rozwój dzieci i młodzieży
 • świetlicach środowiskowych i fundacjach
 • osoba prowadząca warsztaty rozwojowe, językowe i kulturalne
 • urzędach i instytucjach gospodarczych + na stanowiskach wymagających kompetencji językowych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z NAUCZANIEM JĘZYKA OBCEGO

Komentarze (0)