Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Metody ilościowe to niezwykle istotny aspekt współczesnej ekonomii. Polega na metodach badawczych, dzięki którym możliwe jest określenie parametrów liczbowych charakteryzujących dane zjawisko. Chcesz dokonywać oceny sytuacji rynkowej? Jeżeli tak to Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne mogą być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tym zakresie!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne? Studia przygotują Cię do opracowywania rozwiązań problemów makro- i mikroekonomicznych z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi analitycznych, w tym nowoczesnych technologii informatycznych. Nauczysz się także przeprowadzać badania reprezentacyjne czy analizy statystyczne. Obce nie będzie Ci też projektowanie sieci komputerowych oraz orgnizowanie zespołu programistów. Będziesz także potrafił identyfikować systemy informacyjne zarządzania w przedsiębiorstwach. W ramach studiów będziesz mógł wybrać jedną z wymienionych specjalności: analizy statystyczne i data mining, badania marketingowe i analizy rynku, ekonometria, ekonomia matematyczna, informatyka gospodarcza, procedury analizy decyzji, statystyka stosowana lub systemy informatyczne w zarządzaniu.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w centrach badawczych czy centrach biznesowych w kraju. Jeżeli zatem jesteś osobą dokładną, masz zdolności matematyczne i chciałbyś przełożyć swoje zainteresowania ekonomiczne na przyszłą karierę zawodową to Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne mogą być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, fizyka, geografia, historia, WOS, fizyka i astronomia, dwa języki obce.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK METODY ILOŚCIOWE W EKONOMII I SYSTEMY INFORMACYJNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Jednostka prowadząca

Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia:
od 30.06.2020
do 16.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 30.06.2020
do 15.07.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU METODY ILOŚCIOWE W EKONOMII I SYSTEMY INFORMACYJNE

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • rozwiązania problemów makro- i mikroekonomicznych z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi analitycznych, w tym nowoczesnych technologii informatycznych,
 • prowadzenia analiz statystycznych,
 • analizy danych wielowymiarowych, stosowania metody analizy wielowymiarowej w badaniach ekonomiczno-biznesowych (rynkowych i marketingowych),
 • identyfikowania narzędzi ekonometryczno-statystycznych do analizy problemów ekonomicznych,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych. Natomiast studia zaoczne zakładają realizacje weekendowych zjazdów lub zajęcia w godzinach popołudniowych i wieczornych, co pozwala na większą swobodę w nauczaniu.

Studenci, którzy aplikują na ten kierunek zdobędą wykształcenie ekonomiczne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne porusza kwestie związane z naukami matematycznymi, informatycznymi i ekonomicznymi. W siatce zajęć znajdzie się wiele ciekawych zajęć właśnie z tego obszaru tematycznego, między innymi:

 • algebra
 • analiza matematyczna
 • metody statystyczne

W czasie studiów zdobędziesz specjalistyczną wiedzę na temat konkretnych zjawisk społecznych i gospodarczych. Ponadto, dowiesz się więcej na temat finansów i rachunkowości oraz specyfiki branży ubezpieczeniowej. Jako student będziesz zobowiązany do wyboru specjalizacji, która będzie dopasowana do twoich zainteresowań i planów zawodowych. Aktualną listę bloków specjalizacyjnych znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne zdobędziesz cenne umiejętności praktyczne z obszaru nauk ścisłych i ekonomicznych. W czasie licznych warsztatów poznasz zaawansowane metody matematyczne i nauczysz się stosować je w praktyce. Ponadto, dowiesz się w jaki sposób rozwiązywać problemy gospodarcze i ekonomiczne.

Absolwenci zdobędą kwalifikacje z zakresu analizowania zjawisk społecznych i gospodarczych, co z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Kierunek ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Jeżeli zdecydujesz się na pierwszą opcję, na naukę poświęcisz trzy lata, czyli sześć semestrów. Po upływie tego czasu zdobędziesz tytuł licencjata. Natomiast studia drugiego stopnia trwają dwa lata i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Czas trwania studiów na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Przedmioty:

Na studia pierwszego stopnia prowadzona jest kwalifikacja na uczelnię, a nie na konkretny kierunek. Studia licencjackie rozpoczynają się od przedmiotów wspólnych dla wszystkich kierunków, a studenci wybierają kierunek dopiero pod koniec pierwszego roku nauki. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje cztery przedmioty, po jednym spośród wymienionych w ramach czterech pozycji poniższego zestawienia: -przedmiot pierwszy: matematyka lub fizyka (poziom rozszerzony) -przedmiot drugi: geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie, lub ekonomia, lub informatyka, lub fizyka (poziom rozszerzony) -pierwszy język obcy do wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom rozszerzony) drugi język obcy do wyboru, inny niż ten z pierwszego wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom podstawowy lub rozszerzony)

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

Absolwent kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik firmy marketingowej,
 • pracownik centrum biznesowego,
 • pracownik centrum opinii publicznej,
 • pracownik centrum badawczego,
 • analityk rynku.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU METODY ILOŚCIOWE W EKONOMII I SYSTEMY INFORMACYJNE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU METODY ILOŚCIOWE W EKONOMII I SYSTEMY INFORMACYJNE

Komentarze (0)