ZARZĄDZANIE POLITYKĄ SPOŁECZNĄ

ZARZĄDZANIE POLITYKĄ SPOŁECZNĄ

Dodaj do ulubionych

ZARZĄDZANIE POLITYKĄ SPOŁECZNĄ studia – kierunek studiów

Studia na kierunku zarządzanie polityką społeczną to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Program nauczania na kierunku zarządzanie polityką społeczną będzie oscylował wokół nauk politycznych, społecznych i administracyjnych. Studenci nauczą się zarządzania zasobami ludzkimi, stosunkami pracy oraz relacjami publicznymi w przedsiębiorstwach. Dowiedzą się także, w jaki sposób komunikować się z mediami oraz podejmować działania z zakresu doradztwa strategicznego.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w organizacjach publicznych i gospodarczych. Co więcej mogą podjąć pracę w agencjach rozwoju i pomocy regionalnej, organizacjach pozarządowych, działach zarządzania, a także na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Przed aplikacją na kierunek zarządzanie polityką społeczną należy zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami rekrutacyjnymi obowiązującymi na konkretnej uczelni wyższej. Tym samym przyszli studenci zwiększą swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie ich aplikacji na studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku zarządzanie polityką społeczną:

  • biologia/chemia/fizyka/geografia/historia/historia sztuki/informatyka/język obcy nowożytny/matematyka/WOS.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE POLITYKĄ SPOŁECZNĄ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie polityką społeczną stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
do 12.09.2021
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie polityką społeczną

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE POLITYKĄ SPOŁECZNĄ?

Zarządzania polityką społeczną to studia skierowane do osób, które chciałyby objąć stanowiska kierownicze i menedżerskie w instytucjach i organizacjach społecznych. Kierunek ten wyróżnia się interdyscyplinarnym programem nauczania, dzięki czemu studenci mają szansę rozwinąć się na kilku polach jednocześnie i zdobyć wykształcenie uprawniające do pracy na wielu stanowiskach.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zarządzania polityką społeczną możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku zarządzania polityką społeczną zdobędą wiedzę z obszaru nauk społecznych, politycznych i administracyjnych. W czasie studiów, oprócz wiedzy teoretycznej zdobędą także szereg cennych umiejętności praktycznych. Przede wszystkim nauczą się zarządzania sprawami publicznymi, polityką społeczną, jakością oraz zarobami ludzkimi.

Co więcej, dowiedzą się w jaki sposób rozwiązywać problemy społeczne, a także poznają zasady doradztwa biznesowego i strategicznego. Program studiów zakłada także realizacje lektoratu z języka obcego, dzięki któremu studenci rozwiną zdolności językowe, tym samym zwiększając swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE POLITYKĄ SPOŁECZNĄ STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE POLITYKĄ SPOŁECZNĄ?

Studia na kierunku zarządzanie polityką społeczną trwają 3 lata (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku zarządzanie polityką społeczną na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE POLITYKĄ SPOŁECZNĄ STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek zarządzanie polityką społeczną na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Przedmioty:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku zarządzanie polityką społeczną na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
90
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek zarządzanie polityką społeczną na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE POLITYKĄ SPOŁECZNĄ?

Ukończenie studiów na kierunku zarządzanie polityką społeczną otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci, dzięki zdobytej wiedzy i kwalifikacjom, znajdą zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych. Ponadto mogą podjąć pracę w organizacjach społecznych i gospodarczych. Równie ciekawą opcją będzie zatrudnienie w agencjach rozwoju, firmach konsultingowych i doradczych, jednostkach administracji publicznej oraz w firmach i organizacjach międzynarodowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zarządzanie polityką społeczną:

  • jednostki administracji publicznej

  • organizacje społeczne i gospodarcze

  • agencje rozwojowe

  • firmy konsultingowe

  • firmy doradcze

  • organizacje międzynarodowe

  • własna działalność gospodarcza.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE POLITYKĄ SPOŁECZNĄ

Komentarze (0)