Analityka i zarządzanie publiczne

Analityka i zarządzanie publiczne

Studia na kierunku analityka i zarządzanie publiczne możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Analityka i zarządzanie publiczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Analityka i zarządzanie publiczne studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Analityka i zarządzanie publiczne to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku analityka i zarządzanie publiczne
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku analityka i zarządzanie publiczne możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | analityka i zarządzanie publiczne - uczelnie >

Opis kierunku

Kandydaci na studia, którzy czują, że nie wystarczy im wykształcenie administracyjne, śmiało mogą wybrać kierunek taki jak analityka i zarządzanie publiczne. Studia te odpowiadają na współczesne wyzwania instytucji i pokazują, jak wykorzystywać nowoczesne metody i narzędzia związane z analizą, zarządzaniem i administrowaniem.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku analityka i zarządzanie publiczne najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Absolwenci tego kierunku będą mogli ubiegać się o pracę przede wszystkim w sektorze instytucji publicznych – wszelkich urzędów, inspekcji, placówek dyplomatycznych. Studenci w trakcie kształcenia wyższego rozwiną swoją wiedzę z analizy ekonomicznej lub też efektywnego kreowania wizerunku danej instytucji. Nauczą się również, jak powinny wyglądać przemyślane i świadome strategie PR-owe właśnie w tym sektorze.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z procesem rekrutacyjnym, ponieważ uczelnie ustalają go indywidualnie. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Wymagania rekrutacyjne są zmienne i zależą od poziomu i trybu kształcenia. 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Analityka i zarządzanie publiczne:

 • geografia,
 • historia,
 • język obcy nowożytny,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Analityka i zarządzanie publiczne - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC ANALITYKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

W programie studiów na kierunku Analityka i zarządzanie publiczne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Główne idee współczesności
 • Etyka w życiu publicznym
 • Przywództwo polityczne i publiczne
 • Diagnozowanie problemów politycznych i społecznych
 • Ergonomia
 • Projektowanie badań z elementami wizualizacji i prezentacji danych
 • Analiza i decydowanie publiczne
 • Polityki publiczne
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Negocjacje i mediacje

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzana publicznego,
 • przywództwa w sferze publicznej,
 • negocjacji i mediacji,
 • analizy ekonomicznej,
 • efektywnego kreowania wizerunku w oparciu o zasady funkcjonowania marketingu politycznego.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE?

Analityka i zarządzanie publiczne to interdyscyplinarna propozycja studiów. Nauczysz się diagnozować sytuacje i zjawiska społeczne, stosując przy tym odpowiednie formy, metody i techniki w budowaniu i realizowaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych. Będziesz wykorzystywać nowoczesne metody i techniki zarządzania publicznego, a także zarządzać ryzykiem.

Rozwiniesz potrzebne umiejętności, realizując najważniejsze przedmioty ogólne i kierunkowe. Zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych i pracowniach komputerowych. Studenci odbywają także praktyki zawodowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Analityka i zarządzanie publiczne możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Studia:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia w zakresie analityki i zarządzania publicznego umożliwią Ci zdobycie wiedzy i wykształcenia umiejętności odnoszących się do przywództwa w sferze publicznej, negocjacji i mediacji, e-governance, analizy ekonomicznej. Nauczysz się efektywnie kreować wizerunek, opierając się na zasadach funkcjonowania marketingu politycznego i public relations.

W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: organizacja i zarządzanie, historia ustroju i administracji publicznej w Polsce, erystyka i sztuka wystąpień publicznych, diagnozowanie problemów politycznych i społecznych, analiza i decydowanie publiczne, przywództwo polityczne i publiczne. Kierunek jest idealną opcją dla osób, które interesują się zarządzaniem i mają umiejętności analityczne.

 

3. Gdzie studiować Analitykę i zarządzanie publiczne

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Analityka i zarządzanie publiczne:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE?

Studia na kierunku Analityka i zarządzanie publiczne trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ANALITYKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE?

Absolwenci analityki i zarządzania publicznego mają bardzo wiele możliwości zatrudnienia. Pracują między innymi w charakterze menadżerów wyższego i najwyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Analityka i zarządzanie publiczne:

 • administracja rządowa i samorządowa
 • instytucje Unii Europejskiej
 • firmy konsultingowe
 • instytuty i ośrodki badawcze
 • organizacje międzynarodowe
 • organizacje pozarządowe
 • firmy prywatne wykonujące zadania publiczne

W trakcie wykonywania obowiązków zawodowych będziesz mógł/mogła wykorzystywać poznane techniki analityczne i zarządcze w trakcie tworzenia, realizacji i oceny polityk publicznych.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Analityka i zarządzanie publiczne studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Analityka i zarządzanie publiczne studia I stopnia

Analityka i zarządzanie publiczne studia II stopnia

Zobacz inne kierunki ekonomiczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki ekonomiczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Analityka i zarządzanie publiczne

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)