ZARZĄDZANIE ZMIANĄ SPOŁECZNĄ

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ SPOŁECZNĄ

Dodaj do ulubionych

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ SPOŁECZNĄ studia – kierunek studiów

Studia na kierunku zarządzanie zmianą społeczną to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa  2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Studenci kierunku zarządzanie zmianą społeczną zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych, politycznych czy zagadnień związanych z zarządzaniem i marketingiem. Ponadto nauczą się analizować wybrane zjawiska społeczne, zarządzania strategicznego czy zarządzania zmianą społeczną.

Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z organizacjami międzynarodowymi, jednostkami administracji państwowej czy organizacjami pozarządowymi.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Ze względu na popularność studiów związanych z zarządzaniem, kandydaci na kierunek zarządzanie zmianą społeczną powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku zarządzanie zmianą społeczną to:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych.

Studenci muszą także pamiętać o dostarczeniu wymaganych dokumentów, których lista znajduje się na oficjalnych stronach internetowych uczelni wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE ZMIANĄ SPOŁECZNĄ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie zmianą społeczną stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ SPOŁECZNĄ - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ SPOŁECZNĄ STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ SPOŁECZNĄ STUDIA II STOPNIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie zmianą społeczną

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE ZMIANĄ SPOŁECZNĄ?

Ze względu na zmiany społeczne, ekologiczne i polityczne dokonujące się we współczesnym świecie, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów zarządzających dokonującymi się obecnie zmianami. Odpowiedzią na tego typu potrzeby jest kierunek zarządzanie zmianą społeczną.

Studenci będą mieli szansę zdobyć wszechstronne wykształcenie z obszaru różnorodnych dyscyplin naukowych, takich jak: polityka, public relations czy marketing oraz zyskać przygotowanie zawodowe, tym samym zwiększając swoje szanse na ciekawą i perspektywiczną prace.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zarządzanie zmianą społeczną możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Ze względu na nowatorski program nauczania na kierunku zarządzanie zmianą społeczną, studenci skupią się przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności praktycznych.

Wiodącym przedmiotem na powyższych studiach będzie „Laboratorium zmiany” w czasie, którego studenci nauczą się diagnozować wybrany problem społeczny, projektować odpowiednie rozwiązania oraz realizować swój projekt.

Podczas studiów dowiedzą się także, w jaki sposób zarządzać zmianą społeczną oraz poznają zasady zarządzania strategicznego, co z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie swoich zdolności informatycznych oraz nauka obsługi zaawansowanych narzędzi i programów informatycznych, które usprawnią codzienną pracę studentów.

Osoby, które aplikują na kierunek zarządzanie zmianą społeczną nauczą się także języka obcego, tym samym zwiększając swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

3. Gdzie studiować Zarządzanie zmianą społeczną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Zarządzanie zmianą społeczną:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE ZMIANĄ SPOŁECZNĄ?

Studia na kierunku zarządzanie zmianą społeczną trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE ZMIANĄ SPOŁECZNĄ?

Ukończenie studiów na kierunku zarządzanie zmianą społeczną otwiera wiele zawodowych drzwi, zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji państwowej.

Ponadto mogą związać swoją przyszłość z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami i firmami międzynarodowymi. Równie ciekawą opcją jest podjęcie zatrudnienia w firmach konsultingowych i doradczych oraz w agencjach marketingowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zarządzanie zmianą społeczną:

 • organizacje pozarządowe
 • agencje marketingowe
 • agencje reklamowe
 • firmy doradcze
 • firmy konsultingowe
 • jednostki administracji publicznej
 • firmy i korporacje międzynarodowe

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE ZMIANĄ SPOŁECZNĄ

Komentarze (0)