EAST EUROPEAN JEWISH STUDIES

EAST EUROPEAN JEWISH STUDIES

Dodaj do ulubionych

EAST EUROPEAN JEWISH STUDIES studia – kierunek studiów

Studia na kierunku East European Jewish Studies to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia na kierunku east european jewish studies
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku east european jewish studies rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 28 września 2022 r. | east european jewish studies - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności east european jewish studies możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | east european jewish studies - uczelnie >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  

 

East European Jewish Studies to studia skierowane do osób, które chciałyby dowiedzieć się więcej na temat historii i kultury polskich Żydów. W ramach kształcenia studenci będą mieli okazję poznać wszystkie obszary życia Żydów w Europie, zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym. Podczas studiów rozwiną również kompetencje językowe i nauczą się języka hebrajskiego i jidysz, co z pewnością wykorzystają w swojej przyszłej karierze zawodowej. Ponadto poznają wybrane teksty z kanonu literatury jidysz.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w wydawnictwach, redakcjach prasowych, mediach, muzeach, placówkach dyplomatycznych oraz w różnych instytucjach kultury. Dobrym rozwiązaniem będzie również założenie własnej działalności gospodarczej.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Kandydaci na kierunek East European Jewish Studies powinni spełnić szereg wymagań określonych przez daną uczelnię wyższą. Dzięki temu wyróżnią się na tle innych kandydatów i zwiększą swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie aplikacji.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku East European Jewish Studies to:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych na pokrewnym kierunku.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK EAST EUROPEAN JEWISH STUDIES

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

East european jewish studies stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

EAST EUROPEAN JEWISH STUDIES - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

EAST EUROPEAN JEWISH STUDIES STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

EAST EUROPEAN JEWISH STUDIES STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku east european jewish studies

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EAST EUROPEAN JEWISH STUDIES?

Studia na kierunku East European Jewish Studies zakładają realizacją zajęć i warsztatów z zakresu nauk historycznych, kulturoznawstwa, czy literaturoznawstwa. Dzięki temu studenci rozwiną wszechstronną wiedzę oraz zdobędą cenne przygotowanie zawodowe, tym samym zwiększając swoje szanse na ciekawą prace. Jako że studia są realizowane w języku angielskim, studenci rozwiną kompetencje językowe oraz dodatkowo nauczą się dwóch dodatkowych języków: hebrajskiego i jidysz.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku East European Jewish Studies możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na powyższe studia zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych. W ramach kształcenia studenci poznają historię Żydów w Europie Wschodniej oraz głównego żydowskiego popularnego ruchu mistycznego. Co więcej będą mieli okazję zapoznać się z literaturą w języku jidysz oraz całym dziedzictwem kultury żydowskiej.

Co więcej nauczą się języka hebrajskiego jidysz, a także rozwiną zdolności językowe z obszaru języka angielskiego i poznają specjalistyczną terminologię branżową. Uzyskaną wiedzę i umiejętności wykorzystają podczas obowiązkowych praktyk zawodowych, które zostaną zrealizowane w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EAST EUROPEAN JEWISH STUDIES?

Studia na kierunku East European Jewish Studies trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU EAST EUROPEAN JEWISH STUDIES?

Ukończenie studiów na kierunku East European Jewish Studies otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci nie powinni mieć problemu ze znalezieniem ciekawej i perspektywicznej pracy zawodowej zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Przede wszystkim idealnie odnajdą się jako pracownicy mediów, redakcji prasowych i wydawnictw. Dobrym rozwiązaniem będzie także praca w instytucjach kultury, muzeach, placówkach dyplomatycznych oraz w firmach i korporacjach międzynarodowych. Absolwenci mogą również założyć własną działalność gospodarczą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku East European Jewish Studies:

 • wydawnictwa

 • media

 • redakcje prasowe

 • muzea

 • instytucje kultury

 • placówki dyplomatyczne

 • firmy i korporacje międzynarodowe

 • własna działalność gospodarcza.

 

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Humanistyczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU EAST EUROPEAN JEWISH STUDIES

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia