HUMANITARIAN ACTION studia – kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

W dzisiejszych niezwykle trudnych czasach i świecie nękanym przez liczne konflikty zbrojne, nędzę i głód, niesienie pomocy innym, bardziej potrzebującym od nas ludziom stało się czymś oczywistym i niezwykle pożądanym. Coraz więcej ludzi decyduje się na działalność wolontariacką, nawet w najdalszych zakątkach globu. Jednak akcje humanitarne wiążą się nie tylko z ogromną satysfakcją i poczuciem spełnienia, lecz także z dużym wysiłkiem i poświęceniem.
Wolontariusze współpracujący z organizacjami pozarządowymi o tego typu profilu działalności, muszą mieć rozległą i wielopłaszczyznową wiedzę o kulturze oraz sytuacji gospodarczej i politycznej odwiedzanych przez siebie krajów. Jako odpowiedź na potrzeby współczesnego świata oraz rosnącej popularności wolontariatu powstały studia humanitarian action, których celem jest wykształcenie profesjonalnych pracowników zajmujących się pomaganiem ludziom na całej kuli ziemskiej. Jeżeli więc jesteś osobą empatyczną o dużej wrażliwości społecznej, a do tego chciałbyś dowiedzieć się więcej o innych kulturach i narodach, to studia na tym kierunku powinny być twoim wyborem.
 
 
Czego nauczysz się podczas studiów na kierunku humanitarian action?
Ze względu na niezwykle złożony i interdyscyplinarny charakter tych perspektywicznych i rozwijających studiów będziesz miał szansę zdobyć wielopłaszczyznową wiedzę i kompetencje z zakresu wszystkich ważnych aspektów powiązanych z organizacją i funkcjonowaniem akcji humanitarnych. Wszystkie zajęcia, przewidziane w programie nauczania będą prowadzone zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i praktyków sektora humanitarnego, dzięki czemu zapoznasz się ze specyfiką ich pracy.
Ponadto, jako student zagłębisz się w meandry nauk prawniczych, społecznych, a nawet medycznych i tym samym zostaniesz kompleksowo przygotowany do uczestnictwa w akcjach humanitarnych na całym świecie. W trakcie studiów będziesz musiał także zrealizować dwa semestry mobilności. Pierwszy z nich będzie obejmował wyjazd na partnerską uczelnię europejską. Natomiast na drugim, zrealizujesz swoje praktyki zawodowe i udasz się do wybranego przez siebie miejsca w Europie Wschodniej, Afryce, Ameryce Łacińskiej lub Azji Południowo-Wschodniej gdzie będziesz prowadził własne badania naukowe.
 
 
Jaka praca po tym kierunku?
Po ukończeniu tych unikatowych, nowatorskich i niezwykle interesujących studiów będziesz miał szeroką i wielopoziomową wiedzę z zakresu kilku, różnorodnych dyscyplin naukowych, dzięki czemu znajdziesz zatrudnienie w wielu branżach. Przede wszystkim zostaniesz kompleksowo i gruntownie przygotowany do pracy w sektorze pomocy humanitarnej, między innymi w agencjach humanitarnych, instytucjach pomocowych i organizacjach pozarządowych.
Ponadto, idealnie odnajdziesz się na wszelkich stanowiskach kierowniczych i menadżerskich oraz we wszystkich firmach zajmujących się współpracą międzynarodową. Znajomość sytuacji międzynarodowej, z uwzględnieniem aspektów politycznych i kulturowych sprawi, że będziesz mógł rozpocząć karierę także poza granicami kraju. Co więcej, po ukończeniu studiów magisterskich możesz kontynuować naukę na studiach doktoranckich i tym samym rozważyć rozpoczęcie działalności naukowej i związania swojej przyszłości z uczelniami wyższymi czy ośrodkami badawczymi.

WAŻNE TEMATY

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem tego niezwykłego i perspektywicznego kierunku, w procesie rekrutacji będziesz musiał przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych. Ponadto, wszyscy kandydaci muszą udokumentować swoją znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK HUMANITARIAN ACTION

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU HUMANITARIAN ACTION

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU HUMANITARIAN ACTION:

 • wiedza z zakresu nauk prawniczych
 • wiedza z zakresu nauk społecznych
 • wiedza z zakresu nauk medycznych
 • znajomość podstaw zarządzania
 • wiedza antropologiczna
 • znajomość języka obcego
 • wiedza z zakresu kultury i polityki międzynarodowej
 • umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy
 • znajomość specjalistycznej terminologii

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

HUMANITARIAN ACTION STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

HUMANITARIAN ACTION STUDIA II STOPNIA

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU HUMANITARIAN ACTION:

 • agencje humanitarne
 • organizacje pozarządowe
 • międzynarodowe instytucje pomocowe
 • ośrodki badawcze
 • jednostki rządowe
 • stanowiska kierownicze i menadżerskie
 • firmy prowadzące współpracę międzynarodową
 • kariera zagraniczna
 • media
 • wydawnictwa

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU HUMANITARIAN ACTION

Komentarze (0)