ZARZĄDZANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

ZARZĄDZANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Dodaj do ulubionych

ZARZĄDZANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU STUDIA – KIERUNEK STUDIÓW

Studia na kierunku zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera .

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu to studia, których program nauczania będzie oscylował wokół nauk biologicznych, przyrodniczych, społecznych oraz kwestii związanych z zarządzaniem. Studenci nauczą się zarządzania ryzykiem klimatycznym, zasobami wód oraz środowiskiem naturalnym oraz wykorzystywania technik marketingowych. Ponadto poznają zasady obsługi aparatury badawczej oraz zaawansowanych programów i narzędzi informatycznych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. Co więcej mogą związać swoją przyszłość z urzędami gmin i miast, laboratoriami, centami powiadamiania kryzysowego oraz z instytucjami finansowymi.

 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Ze względu na zmiany klimatyczne występujące na całym świecie, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających kwalifikacje do zarządzania klimatem i środowiskiem naturalnym. W związku z tym studia na kierunku zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu cieszą się dużym zainteresowaniem. Dlatego też, aby jak najlepiej wypaść na tle innych kandydatów, przyszli studenci powinni zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu to:

  • język obcy nowożytny

  • matematyka/biologia/chemia/fizyka i astronomia/geografia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.05.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 11.01.2022
do 22.02.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 01.08.2021
do 19.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.05.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 11.01.2022
do 22.02.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU?

Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu to studia skierowane do osób, które chciałyby mieć realny wpływ na środowisko naturalne i zawodowo zająć się przeciwdziałaniem negatywnym skutkom zmian klimatycznych. Studenci zyskają wszechstronną wiedzę zarówno z zakresu nauk przyrodniczych, jak i kwestii związanych z zarządzaniem i marketingiem, dzięki czemu będą przygotowani do pracy w tym sektorze.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu dowiedzą się więcej na temat środowiska naturalnego oraz zmian zachodzących w przyrodzie. Program kształcenia zakłada realizacje zajęć o tematyce związanej z biologią, ekologią, czy ochroną przyrody. Co więcej, osoby, które aplikują na powyższe studia rozwiną szereg cennych umiejętności praktycznych.

Przede wszystkim nauczą się zarządzania środowiskiem naturalnym,zasobami wód oraz ryzykiem klimatycznym. Dowiedzą się także, w jaki sposób oceniać ryzyko klimatyczne, a także przeprowadzania badań terenowych i laboratoryjnych z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury badawczej i narzędzi informatycznych. Studia zakładają realizacje obowiązkowych praktyk zawodowych.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU?

Studia na kierunku zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stac. I stopnia:
30
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stac. I stopnia:
119
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU?

Wykształcenie zdobyte podczas studiów na kierunku zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach menadżerskich. Ponadto mogą podjąć pracę w urzędach miast i gmin, centrach zarządzania i powiadamiania kryzysowego, ośrodkach naukowo-badawczych, laboratoriach oraz w firmach doradczych i konsultingowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu:

  • instytucje administracji publicznej

  • urzędy gmin i miast

  • centra zarządzania i powiadamiania kryzysowego

  • ośrodki naukowo-badawcze

  • firmy doradcze

  • firmy konsultingowe

  • laboratoria.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Komentarze (0)