ZARZĄDZANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

ZARZĄDZANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Dodaj do ulubionych

ZARZĄDZANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU STUDIA – KIERUNEK STUDIÓW

Studia na kierunku zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera .

Studia na kierunku zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu rozpocznie się 9 maja 2022 r. i potrwa do 19 września 2022 r. | zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu - uczelnie >

Opis kierunku

Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu to studia, których program nauczania będzie oscylował wokół nauk biologicznych, przyrodniczych, społecznych oraz kwestii związanych z zarządzaniem. Studenci nauczą się zarządzania ryzykiem klimatycznym, zasobami wód oraz środowiskiem naturalnym oraz wykorzystywania technik marketingowych. Ponadto poznają zasady obsługi aparatury badawczej oraz zaawansowanych programów i narzędzi informatycznych.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia na kierunku zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. Co więcej mogą związać swoją przyszłość z urzędami gmin i miast, laboratoriami, centami powiadamiania kryzysowego oraz z instytucjami finansowymi.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Ze względu na zmiany klimatyczne występujące na całym świecie, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających kwalifikacje do zarządzania klimatem i środowiskiem naturalnym. W związku z tym studia na kierunku zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu cieszą się dużym zainteresowaniem. Dlatego też, aby jak najlepiej wypaść na tle innych kandydatów, przyszli studenci powinni zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu to:

 • język obcy nowożytny

 • matematyka,

 • biologia,

 • chemia,

 • fizyka i astronomia,

 • geografia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

ZARZĄDZANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU?

Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu to studia skierowane do osób, które chciałyby mieć realny wpływ na środowisko naturalne i zawodowo zająć się przeciwdziałaniem negatywnym skutkom zmian klimatycznych. Studenci zyskają wszechstronną wiedzę zarówno z zakresu nauk przyrodniczych, jak i kwestii związanych z zarządzaniem i marketingiem, dzięki czemu będą przygotowani do pracy w tym sektorze.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu dowiedzą się więcej na temat środowiska naturalnego oraz zmian zachodzących w przyrodzie. Program kształcenia zakłada realizacje zajęć o tematyce związanej z biologią, ekologią, czy ochroną przyrody. Co więcej, osoby, które aplikują na powyższe studia rozwiną szereg cennych umiejętności praktycznych.

Przede wszystkim nauczą się zarządzania środowiskiem naturalnym,zasobami wód oraz ryzykiem klimatycznym. Dowiedzą się także, w jaki sposób oceniać ryzyko klimatyczne, a także przeprowadzania badań terenowych i laboratoryjnych z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury badawczej i narzędzi informatycznych. Studia zakładają realizacje obowiązkowych praktyk zawodowych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU?

Studia na kierunku zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU?

Wykształcenie zdobyte podczas studiów na kierunku zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach menadżerskich. Ponadto mogą podjąć pracę w urzędach miast i gmin, centrach zarządzania i powiadamiania kryzysowego, ośrodkach naukowo-badawczych, laboratoriach oraz w firmach doradczych i konsultingowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu:

 • instytucje administracji publicznej

 • urzędy gmin i miast

 • centra zarządzania i powiadamiania kryzysowego

 • ośrodki naukowo-badawcze

 • firmy doradcze

 • firmy konsultingowe

 • laboratoria.

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia