FINANSE, AUDYT, INWESTYCJE

FINANSE, AUDYT, INWESTYCJE

Dodaj do ulubionych

FINANSE, AUDYT, INWESTYCJE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku finanse, audyt, inwestycje to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym

 

Osoby, które aplikują na kierunek finanse, audyt, inwestycje zdobędą wykształcenie ekonomiczne. Ponadto dowiedzą się więcej na temat finansów i rachunkowości, prawa podatkowego, współczesnej gospodarki oraz szeroko pojętej bankowości. W ramach studiów nauczą się dokonywania analizy finansowej, przeprowadzania audytu oraz inwestycji finansowych. Co więcej poznają zasady zarządzania finansami oraz zastosowania nowoczesnych narzędzi i programów informatycznych w swojej codziennej pracy zawodowej.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w działach finansowo-księgowych, bankach, biurach rachunkowych, firmach konsultingowych, urzędach skarbowych oraz w innych instytucjach finansowych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia na kierunku finanse, audyt, inwestycje skierowane są do absolwentów szkół średnich, którzy chcieliby rozwijać swoją wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i związać swoją przyszłość zawodową z sektorem finansowym. Aby dostać się na studia maturalne należy zdać egzamin maturalny. W przypadku studiów magisterskich konieczne jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów ekonomicznych lub prawnych. Absolwenci innych kierunków muszą przejść obowiązkowy test kwalifikacyjny.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku finanse, audyt, inwestycje to:

 • język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski - do wyboru jeden)

 • matematyka

 • geografia albo historia, albo informatyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FINANSE, AUDYT, INWESTYCJE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Jednostka prowadząca

FINANSE, AUDYT, INWESTYCJE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FINANSE, AUDYT, INWESTYCJE STUDIA NIESTACJONARNE

FINANSE, AUDYT, INWESTYCJE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FINANSE, AUDYT, INWESTYCJE STUDIA I STOPNIA

FINANSE, AUDYT, INWESTYCJE STUDIA II STOPNIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku finanse, audyt, inwestycje

stacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FINANSE, AUDYT, INWESTYCJE?

Finanse, audyt, inwestycje kształcą specjalistów z zakresu ekonomii i finansów, przygotowanych do podjęcia pracy w instytucjach finansowych. Program nauczania na powyższych studiach umożliwia realizacje bloków specjalizacyjnych, dzięki czemu studenci mają szansę zyskać wykształcenie kierunkowe i tym samym podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku finanse, audyt, inwestycje możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

• studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Aplikując na kierunek finanse, audyt, inwestycje można zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych oraz dowiedzieć się więcej na temat finansów i rachunkowości, systemu podatkowego oraz współczesnej gospodarki. Jednak przede wszystkim skupią się na rozwijaniu umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej.

Dowiedzą się, w jaki sposób dokonywać analizy finansowej i inwestycyjnej, a także poznają zasady doradztwa podatkowego. Co więcej nauczą się wykonywania sprawozdań finansowych oraz obrotu papierami wartościowymi. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym studenci zyskają cenne doświadczenie zawodowe.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FINANSE, AUDYT, INWESTYCJE?

Studia na kierunku finanse, audyt, inwestycje trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FINANSE, AUDYT, INWESTYCJE?

Absolwenci kierunku finanse, audyt, inwestycje nie powinni mieć problemu ze znalezieniem zatrudnienia, zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym rynku pracy. Przede wszystkim idealnie odnajdą się, jako pracownicy banków, domów maklerskich oraz w funduszach inwestycyjnych. Równie ciekawą opcja może być związanie swojej przyszłości z biurami rachunkowymi, działami finansowo-księgowymi, a także z urzędami i izbami skarbowymi.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku finanse, audyt, inwestycje:

 • banki

 • domy maklerskie

 • fundusze inwestycyjne

 • działy finansowo-księgowe

 • urzędy i izby skarbowe

 • biura rachunkowe

 • jednostki administracji państwowej

 • firmy konsultingowe i doradcze.

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FINANSE, AUDYT, INWESTYCJE

Komentarze (0)