Studia nad wojną i wojskowością

Studia nad wojną i wojskowością

Dodaj do ulubionych

Studia nad wojną i wojskowością studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Studia nad wojną i wojskowością to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku studia nad wojną i wojskowością:

 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • język obcy,
 • język polski,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK STUDIA NAD WOJNĄ I WOJSKOWOŚCIĄ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Studia nad wojną i wojskowością stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku studia nad wojną i wojskowością

Studia nad wojną i wojskowością - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

STUDIA NAD WOJNĄ I WOJSKOWOŚCIĄ STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

STUDIA NAD WOJNĄ I WOJSKOWOŚCIĄ STUDIA I STOPNIA

STUDIA NAD WOJNĄ I WOJSKOWOŚCIĄ STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku studia nad wojną i wojskowością

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując studia nad wojną i wojskowością

Program studiów i przedmioty

Kierunek ten wyposaży studenta w podstawową wiedzę o dziejach wojska i wojskowości oraz konfliktów militarnych w wymiarze globalnym i lokalnym oraz w wymiarze historycznym i współczesnym. Oprócz tego studentowi zostanie przekazana wiedza dotycząca organizacji, funkcjonowania i zadań jakie stawiane są przed służbami bezpieczeństwa w Polsce, takimi jak policja.

Jako owy student, możesz spodziewać się znalezienia w swojej siatce zajęć takich przedmiotów jak średniowieczna sztuka wojenna, religia a wojna w średniowieczu, prawo międzynarodowe a wojna, kartografia wojskowa, wstęp do badań nad wojną i wojskowością, barwa i broń w średniowieczu, rosyjski imperializm na przełomie XX i XXI wieku, międzynarodowe stosunki polityczne po 1989 r., doktryny wojenne XIX-XXI wieku, sztuka wojenna XIX w., historiografia wojskowa, współczesna sztuka wojenna czy źródła do historii wojen i wojskowości w XXI w.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • analizy i oceny związków między polityką państwa, funkcjonowaniem sił zbrojnych i życiem współczesnym
 • dostrzegania konsekwencji konfliktów międzynarodowych
 • roli wojska w życu społecznym
 • polityki zagranicznej
 • dziejów wojen i wojskowości

Jak wyglądają studia na kierunku studia nad wojną i wojskowością?

Czym jest wojna - nie trzeba nikomu tłumaczyć. Wszystkim jest doskonale wiadome, że pojedynki, bitwy i wielkie wojny lądowe, morskie, powietrzne mają swoje miejsce w historii ludzkości od zarania dziejów, od początków społecznej organizacji człowieka - poczynając od plemiennych bitew, przechodząc płynnie przez wojny ciągnące się latami, aż do współczesnych wojen atomowych i informacyjnych, co pozwala wysnuć wniosek, że zasięg wojny rozszerza się wraz z rozwojem technologicznym.

Prowadzeniem wojen zajmowali się i zajmują specjalnie do tego wyszkolone kadry wojskowe. Historia zna i upamiętnia sylwetki wielkich dowódców, generałów i nadzywczajnych strategów, ludzi, którzy odwracając bieg wojny, odwrócili bieg świata.

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek studia nad wojną i wojskowością jest obecnie dostępny tylko w trybie stacjonarnym, co w praktyce oznacza, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze konkretnych uczelni. Taka forma kształcenia jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą w pełni poświęcić się zdobywaniu wykształcenia i nauce.

 

Studia na kierunku Studia nad wojną i wojskowością możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Tematyka zajęć będzie oscylować wokół nauk wojskowych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku studia nad wojną i wojskowością zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk politycznych, historycznych oraz nauk o bezpieczeństwie. Ponadto dowiedzą się więcej na temat dawnej i współczesnej sztuki wojennej. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

 • religie a wojna w starożytności
 • wstęp do badań nad wojną i wojskowością
 • społeczno-demograficzne konsekwencje wojen
 • międzynarodowe stosunki polityczne 1945-1989

 

3. Nabywane umiejętności

Program nauczania na powyższych studiach wojskowych będzie miał w dużej mierze charakter praktyczny, dzięki czemu studenci rozwiną szereg cennych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. W toku studiów, nauczą się dokonywać analizy wybranych źródeł historycznych i kartograficznych dotyczących wojen i wojskowości.

Ponadto poznają regulacje prawa międzynarodowego z zakresu wojskowości i nauczą się ich zastosowania w praktyce. Osoby, które aplikują na ten perspektywiczny kierunek rozwiną także zdolności językowe i nauczą się wybranego przez siebie języka obcego, tym samym zwiększając swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Teraz przyszli studenci, którzy są zainteresowani tematyką taktyk i strategii wojskowych, dyplomacji, wojskowych pojazdów, operacji antyterrorystycznych oraz wielu innych tego typu, mają możliwość zgłębiania owej wiedzy oraz zdobycia stopnia naukowego, aby nazywać się specjalistami w tej dziedzinie. Jeżeli zatem jesteś jedną z tych osób - powinieneś poważnie rozważyć studia nad wojną i wojskowością.

 

5. Gdzie studiować kierunek Studia nad wojną i wojskowością

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Studia nad wojną i wojskowością:

 

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Studia nad wojną i wojskowością trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku studia nad wojną i wojskowością będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata. Osoby, które zdecydują się kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, na naukę poświęcą dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędą tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku studia nad wojną i wojskowością

Absolwent kierunku studia nad wojną i wojskowością znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • służbach mundurowych (policja, straż graniczna)
 • szkolnictwie
 • obronie narodowej
 • Wojsku Polskim
 • muzea
 • archiwa państwowe

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA NAD WOJNĄ I WOJSKOWOŚCIĄ

Komentarze (0)