UNIWERSYTECKIE STUDIA HUMANISTYCZNE: HISTORIA- FILOZOFIA- MUZYKA

UNIWERSYTECKIE STUDIA HUMANISTYCZNE: HISTORIA- FILOZOFIA- MUZYKA

Dodaj do ulubionych

UNIWERSYTECKIE STUDIA HUMANISTYCZNE: HISTORIA- FILOZOFIA- MUZYKA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Uniwersyteckie Studia Humanistyczne: Historia- Filozofia-Muzyka to studia licencjackie, e, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia)  i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

W trakcie studiów na kierunku Uniwersyteckie Studia Humanistyczne: Historia- Filozofia-Muzyka studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, historycznych, kulturoznawczych i społecznych. Ponadto nauczą się dokonywać analizy wybranych zjawisk kulturowych oraz społecznych, a także rozwiną umiejętności badawcze.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji samorządowej oraz w instytucjach kultury. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z mediami czy z wydawnictwami.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby pozytywnie wypaść na tle innych kandydatów na kierunek Uniwersyteckie Studia Humanistyczne: Historia- Filozofia-Muzyka, należy zapoznać się z zasadami rekrutacyjnymi obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Uniwersyteckie Studia Humanistyczne: Historia- Filozofia-Muzyka to:

 • język polski
 • dowolnie wybrany przedmiot maturalny.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK UNIWERSYTECKIE STUDIA HUMANISTYCZNE: HISTORIA- FILOZOFIA- MUZYKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Opolski

Jednostka prowadząca

Uniwersyteckie studia humanistyczne: historia- filozofia- muzyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

UNIWERSYTECKIE STUDIA HUMANISTYCZNE: HISTORIA- FILOZOFIA- MUZYKA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

UNIWERSYTECKIE STUDIA HUMANISTYCZNE: HISTORIA- FILOZOFIA- MUZYKA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

UNIWERSYTECKIE STUDIA HUMANISTYCZNE: HISTORIA- FILOZOFIA- MUZYKA STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku uniwersyteckie studia humanistyczne: historia- filozofia- muzyka

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU UNIWERSYTECKIE STUDIA HUMANISTYCZNE: HISTORIA- FILOZOFIA- MUZYKA?

Studia na kierunku Uniwersyteckie Studia Humanistyczne: Historia- Filozofia-Muzyka umożliwiają zdobycie wykształcenia humanistycznego. Studenci rozwiną kompleksową wiedzę z zakresu nauk historycznych, kulturoznawczych, filozoficznych czy społecznych. Program nauczania zakłada także realizacje warsztatów, dzięki którym można zdobyć szereg umiejętności praktycznych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Uniwersyteckie Studia Humanistyczne: Historia- Filozofia-Muzyka możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek Studia Humanistyczne: Historia- Filozofia-Muzyka zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, w tym kulturoznawczych, filozoficznych czy literaturoznawczych.

Studenci rozwiną także kompetencje społeczne i polityczne, co z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej, a także dowiedzą się więcej na temat historii i teorii muzyki.

Studia umożliwiają także rozwijanie umiejętności praktycznych. Przede wszystkim skupią się na nauce analizowania źródeł historycznych czy zjawisk kulturowych i społecznych. Co więcej, zdobędą umiejętność gromadzenia i przetwarzania informacji, a także krytycznej analizy i interpretacji utworów muzycznych.

onadto rozwiną kompetencje miękkie, takie jak zdolność komunikacji, mediacji czy pracy zespołowej. Uzyskaną wiedzę i kwalifikacje wykorzystają podczas obowiązkowych praktyk studenckich, dzięki którym zdobędą cenne doświadczenie zawodowe.

 

3. Gdzie studiować kierunek Uniwersyteckie Studia Humanistyczne: Historia - Filozofia - Muzyka

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Uniwersyteckie Studia Humanistyczne: Historia - Filozofia - Muzyka:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA HUMANISTYCZNE: HISTORIA- FILOZOFIA- MUZYKA?

Studia na kierunku Studia Humanistyczne: Historia- Filozofia-Muzyka trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU STUDIA HUMANISTYCZNE: HISTORIA- FILOZOFIA- MUZYKA?

Dyplom ukończenia studiów humanistycznych otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci kierunku Studia Humanistyczne: Historia- Filozofia-Muzyka znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji samorządowej oraz w organizacjach społecznych. Równie ciekawą opcją może być praca w archiwach i instytucjach kulturowych. Studenci mogą podjąć pracę w mediach oraz wydawnictwach i redakcjach czasopism.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Studia Humanistyczne: Historia- Filozofia-Muzyka:

 • instytucje kultury
 • jednostki administracji samorządowej
 • organizacje społeczne
 • archiwa
 • media
 • wydawnictwa

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU UNIWERSYTECKIE STUDIA HUMANISTYCZNE: HISTORIA- FILOZOFIA- MUZYKA

Komentarze (0)