ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

Dodaj do ulubionych

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ studia – kierunek studiów

Studia na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej to studia  inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Studenci kierunku zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej zdobędą przygotowanie z zakresu zarządzania, marketingu, biznesu oraz nauk administracyjnych. Przede wszystkim nauczą się zarządzania bezpieczeństwem, diagnozowania zagrożeń oraz podejmowania środków prewencyjnych, a także zarządzania szeroko pojętym ryzykiem.

Po ukończeniu studiów absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z firmami z sektora energetycznego i teleinformatycznego, a także znaleźć pracę w służbach mundurowych i jednostkach administracji publicznej.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej dostępne są zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. W obu przypadkach trzeba spełnić określone warunki, aby pozytywnie przejść przez proces rekrutacji.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej to:

  • matematyka

  • język obcy nowożytny

  • dowolnie wybrany przedmiot.

Kandydaci na studia magisterskie muszą przedstawić dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz podsiadać kwalifikacje potrzebne do podjęcia studiów na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 06.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2021
do 27.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 13.07.2021
do 26.07.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.08.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2021
do 27.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ?

Prawidłowe działanie infrastruktury krytycznej, czyli wszystkich systemów teleinformatycznych, transportowych i energetycznych wpływa na stabilną sytuację państwową. Dlatego też nieustannie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu tej dziedziny. Ich kształceniem zajmuje się kierunek zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (inżynierskie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej przede wszystkim skupią się na doskonaleniu umiejętności praktycznych. Przede wszystkim nauczą się identyfikować zagrożenia oraz poznają zasady zarządzania kryzysowego. Ponadto dowiedzą się w jaki sposób zarządzać organizacją, finansami oraz zasobami ludzkimi.

W czasie studiów zyskają także zdolności interpretowania i wdrażania wymogów prawnych oraz przygotowywania dokumentacji technicznej. Uzyskaną wiedzę i umiejętności wykorzystają podczas obowiązkowych praktyk zawodowych, które odbędą się w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ?

Studia na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
60
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
60
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
70
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ?

Po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej można znaleźć ciekawą i dobrze płatną pracę. Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej, centrach zarządzania kryzysowego oraz w sektorze finansowym. Równie ciekawą opcją może być praca w służbach mundurowych oraz na stanowiskach menadżerskich.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej:

  • jednostki administracji publicznej

  • centra zarządzania kryzysowego

  • sektor finansowy

  • stanowiska menedżerskie

  • służby mundurowe

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

Komentarze (0)