Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne

Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne

Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne studia – kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Zastanawiałeś się kiedyś, czy istnieje kierunek studiów łączący w sobie większość zagadnień z pogranicza nauk humanistycznych i społecznych? Odpowiedź nasuwa się sama - międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne to interdyscyplinarny kierunek studiów znajdujący wspólny mianownik dla wszystkich nauk uznawanych za humanistyczne, społeczne oraz przyrodnicze i skierowany do osób o szerokich horyzontach, wykazujących zainteresowanie licznymi zagadnieniami codziennego życia, historii i kultury, którzy nie mogą się zdecydować na obranie jednej konkretnej ścieżki naukowej, z którą chcieliby wiązać swoją przyszłość. Jesteś urodzonym humanistą zainteresowanym zagłębianiem przyczyn i konsekwencji ludzkich zachowań? Stoisz w opozycji do powszechnie krążącej opinii o tym, że tylko umysły ścisłe odnajdą się na współczesnym rynku pracy? Zawsze marzyłeś o studiach, na których nie będziesz musiał ograniczać się do zagłębiania wiedzy z wąskiego obszaru nauki? Jeśli odpowiedziałeś „tak” na chociaż jedno pytanie, to studia na kierunku międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne są stworzone dla ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w trakcie studiów na kierunku międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne? Jak słusznie może sygnalizować nazwa tego kierunku, wiedza, którą będziesz miał okazję zagłębić w trakcie przygody z nim może przyprawić o zawrót głowy! Posiądziesz wiedzę obejmującą swoim zasięgiem zagadnienia z niemal wszystkich nauk humanistycznych poszerzonych o wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, resocjalizacji oraz wybranych nauk przyrodniczych. Zdobędziesz niezbędne zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym umiejętności interpersonalne pozwalające na efektywną współpracę w atmosferze wzajemnego szacunku podczas wszelkiego rodzaju projektów grupowych. W toku późniejszej nauki będziesz miał okazję podjąć decyzję co do dalszego kształcenia na obranym przez ciebie kierunku, gdzie zdobędziesz bardziej szczegółową i praktyczną wiedzę o dużej wartości w perspektywie wyboru przyszłego zatrudnienia.

 

Praca po studiach

Gdzie będziesz mógł podjąć pracę jako absolwent studiów na kierunku międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne? W zależności od drogi, jaką obierzesz w trakcie studiów, dokonasz późniejszego wyboru swojej ścieżki zawodowej. Dla urodzonych poliglotów otworzy się furtka możliwości podjęcia pracy w biurach tłumaczeń oraz placówkach oświatowych. Jeżeli zafascynują cię nauki społeczne, zatrudnisz się w przedszkolach i żłobkach, a dla ciekawych pracy z trudną młodzieżą miłośników wyzwań będzie czekało zatrudnienie w zakładach poprawczych i resocjalizacyjnych.

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia kierunku międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne, w procesie rekrutacji na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy nowożytny, język polski, biologia, geografia, chemia.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miasto
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Nic nie znaleziono

   Zobacz inne kierunki Humanistyczne

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne

   Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

   • efektywnej pracy w zespołach
   • posługiwania się fachową terminologią z zakresu nauk humanistycznych i społecznych
   • podstaw matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii
   • podstaw psychologii, socjologii i resocjalizacji
   • językoznawstwa
   • kulturoznawstwa

   Czas trwania studiów na kierunku międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne na poszczególnych uczelniach

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miejscowość
   Województwo
   SORTOWANIE:
   I stopnia II stopnia jednolite

   Brak wyników

   Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

   Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne

   Absolwent kierunku międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne znajdzie zatrudnienie w/jako:

   • międzynarodowych korporacjach
   • placówkach oświatowych
   • instytucjach kulturalnych
   • muzeach, operach, teatrach, domach kultury, świetlicach środowiskowych
   • biurach tłumaczeniowych
   • zakładach karnych i poprawczych, więzieniach, domach dziecka
   • gabinetach doradztwa zawodowego

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE

   Komentarze (0)