GRADUATE PROGRAMME IN INTERNATIONAL RELATIONS

GRADUATE PROGRAMME IN INTERNATIONAL RELATIONS

Dodaj do ulubionych

GRADUATE PROGRAMME IN INTERNATIONAL RELATIONS studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Graduate Programme in International Relations to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

 

Studenci kierunku Graduate Programme in International Relations zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu prawa, biznesu, nauk politycznych, ekonomicznych czy szeroko pojętych stosunków międzynarodowych. Ponadto nauczą się analizowania wybranych zjawisk społecznych i politycznych oraz poznają zasady obowiązujące w dyplomacji.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach międzynarodowych, służbach dyplomatycznych, agencjach konsultingowych czy w instytucjach Unii Europejskiej.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Obecnie, w czasach globalizacji oraz nawiązywania międzynarodowych relacji gospodarczych i politycznych, studia anglojęzyczne zyskują na popularności. Dlatego, aby jak najlepiej przejść proces rekrutacji na kierunek Graduate Programme in International Relations należy zapoznać się z wymogami obowiązującymi na danej uczelni.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku Graduate Programme in International Relations to:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu pokrewnych dyscyplin naukowych
  • znajomość języka angielskiego

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GRADUATE PROGRAMME IN INTERNATIONAL RELATIONS

Województwo
Miejscowość
studia II stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia II stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Graduate programme in international relations stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 05.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 10.08.2021
do 13.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku graduate programme in international relations

Tryb studiów
studia II stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Studia w języku obcym

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GRADUATE PROGRAMME IN INTERNATIONAL RELATIONS?

Ze względu na interdyscyplinarny program studiów na kierunku Graduate Programme in International Relations, studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych, politycznych czy kulturowych. Ponadto rozwiną zdolności językowe, co zwiększy ich szanse na karierę w środowisku międzynarodowym. Program nauczania zakłada także realizacje warsztatów praktycznych, dzięki którym możliwe jest zdobycie cennego doświadczenia zawodowego.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Graduate Programme in International Relations możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek Graduate Programme in International Relations będą miały szansę rozwinąć wiedzę z zakresu ekonomii, polityki międzynarodowej, gospodarki światowej czy nauk społecznych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat współczesnych stosunków gospodarczych oraz militarnych. Co więcej, studenci rozwiną szereg istotnych umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej.

W czasie licznych warsztatów nauczą się dokonywania analizy zjawisk społecznych, politycznych oraz gospodarczych. Ważnym elementem kształcenia będzie umiejętność zastosowania regulacji prawa gospodarczego w praktyce. Jako że studia będą w całości realizowane w języku angielskim, studenci rozwiną swoje zdolności językowe i poznają specjalistyczną terminologię branżową.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GRADUATE PROGRAMME IN INTERNATIONAL RELATIONS STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GRADUATE PROGRAMME IN INTERNATIONAL RELATIONS?

Studia na kierunku Graduate Programme in International Relations trwają 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku graduate programme in international relations na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GRADUATE PROGRAMME IN INTERNATIONAL RELATIONS STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku graduate programme in international relations na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
40
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek graduate programme in international relations na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GRADUATE PROGRAMME IN INTERNATIONAL RELATIONS?

Absolwenci studiów na kierunku Graduate Programme in International Relations, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, nie powinni mieć problemów ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zawodowej. Przede wszystkim idealnie odnajdą się, jako pracownicy instytucji międzynarodowych. Równie ciekawą opcją może być związanie swoje przyszłości ze służbami dyplomatycznymi. Po ukończeniu studiów można znaleźć zatrudnienie w firmach konsultingowych i doradczych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Graduate Programme in International Relations:

  • dyplomacja
  • instytucje Unii Europejskiej
  • firmy konsultingowe
  • administracja centralna i lokalna
  • własna działalność gospodarcza

Dzięki znajomości języka angielskiego, studenci mogą rozpocząć karierę międzynarodową.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GRADUATE PROGRAMME IN INTERNATIONAL RELATIONS

Komentarze (0)