COACHING, MYŚLENIE PROJEKTOWE, TUTORING W EDUKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

COACHING, MYŚLENIE PROJEKTOWE, TUTORING W EDUKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

Studia na kierunku coaching, myślenie projektowe, tutoring w edukacji - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
  Więcej filtrów
  Poziom studiów
  Forma studiów
   Czas trwania
    Akademia Kujawsko-Pomorska

    Akademia Kujawsko-Pomorska

    Coaching, myślenie projektowe, tutoring w edukacji - studia podyplomowe

    Studia na kierunku coaching, myślenie projektowe, tutoring w edukacji studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

    Studia na kierunku coaching, myślenie projektowe, tutoring w edukacji - studia podyplomowe
    Rok akademicki 2024/2025
    Forma studiów zjazdy
    Poziom studiów studia podyplomowe

    Uczelnie

    Studia na kierunku coaching, myślenie projektowe, tutoring w edukacji - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej | coaching, myślenie projektowe, tutoring w edukacji - studia podyplomowe - uczelnie >

    Studia są skierowane do szerokiego grona osób m.in. pedagogów, nauczycieli, terapeutów, doradców, wychowawców czy psychologów, którzy chcą zwiększyć swoje umiejętności i zdobyć wiedzę w zakresie coachingu. Kierunek będzie także odpowiedni dla dyrektorów i kierowników placówek edukacyjnych, którzy chcą nimi lepiej zarządzać. Studia mogą zainteresować również osoby, które chciałyby w przyszłości pełnić funkcje szkoleniowców czy trenerów

     

    JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

    Rekrutacja na kierunek coaching, myślenie projektowe, tutoring w edukacji  jest zwykle otwarta dla wszystkich, którzy ukończyli studia co najmniej I stopnia. Kandydaci przeważnie nie muszą posiadać określonej wiedzy, a jedynie zapał do pracy i nauki. Po spełnieniu określonych wymagań wystarczy wysłać zgłoszenie i dostarczyć w terminie odpowiednie dokumenty. Liczba miejsc w grupie może być ograniczona, a o akceptacji kandydatów może decydować kolejność zgłoszeń. Warto więc wcześniej zapoznać się z harmonogram rekrutacji. Studia mogą się wiązać z dodatkowymi opłatami, takimi jak np. czesne.

    *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

     

    szczegółowe wymagania na uczelniach

    JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU COACHING, MYŚLENIE PROJEKTOWE, TUTORING W EDUKACJI?

    Kierunek coaching, myślenie projektowe, tutoring w edukacji realizowany jest w trybie niestacjonarnym. Część zajęć może się odbywać online za pomocą narzędzi wspomagających naukę zdalną. Studenci mogą zdobyć niezbędną wiedzę teoretyczną podczas wykładów oraz kształtować umiejętności praktyczne na ćwiczeniach. Często mają okazję wymienić się doświadczeniami i poglądami z innymi uczestnikami studiów. Mogą także zdobyć kontakty, które mogą się przydać w rozwoju swojej ścieżki zawodowej. Zajęcia są zwykle prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników dydaktycznych uczelni. Efekty kształcenia mogą być sprawdzane za pomocą zaliczeń z poszczególnych przedmiotów. W celu uzyskania dyplomu studenci muszą zwykle napisać samodzielnie projekt dyplomowy lub zdać na pozytywną ocenę egzamin końcowy.

     

    1. Typ i tryb studiów:

    Studia na kierunku coaching, myślenie projektowe, tutoring w edukacji możemy podzielić na:

    1. Typ                                                                   

     

    2. Tryb:

     

    2. Zdobywana wiedza i umiejętności

    Studenci kierunku coaching, myślenie projektowe, tutoring w edukacji zyskują wiedzę m.in. w zakresie podstaw psychologii. Mogą zapoznać się z narzędziami stosowanymi w tutoringu oraz dowiedzieć się, na czym polega ten proces. W trakcie zajęć mogą się również nauczyć dostosowywać poznane techniki nauki do konkretnych osób lub grup. Słuchacze mają możliwość trenowania swoich umiejętności komunikacyjnych oraz mogą dowiedzieć się, jak budować relacje z uczniami. Podczas studiów mają także zasady etyczne obowiązujące w pracy coacha.

    Zagadnienia, które mogą się pojawić w programie coaching, myślenie projektowe, tutoring w edukacji to m.in.:

    • istota tutoringu – podstawy teoretyczne oraz dobre praktyki tutorskie w polsce/świecie
    • rola rodziców w tutoringu
    • zarządzanie emocjami, przebieg zmiany w coachingu
    • cztery filary umiejętności coacha

     

    ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU COACHING, MYŚLENIE PROJEKTOWE, TUTORING W EDUKACJI?

    Studia na kierunku coaching, myślenie projektowe, tutoring w edukacji trwają przeważnie 1 rok (studia podyplomowe).

     

    JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU COACHING, MYŚLENIE PROJEKTOWE, TUTORING W EDUKACJI?

    Absolwenci kierunku coaching, myślenie projektowe, tutoring są przygotowani do pracy zawodowej. Mogą szukać zatrudnienia w różnego rodzaju placówkach edukacyjnych np. szkołach. Mogą prowadzić zarówno sesje indywidualne, jak i grupowe. Dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym na studiach mogą lepiej wspierać swoich uczniów w procesie edukacji. Znają metody motywacji do działania oraz mogą pomóc w wyznaczaniu celi.

    Możliwości zatrudnienia po ukończeniu kierunku coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji to m.in.:

    • coach

     

    Zobacz inne kierunki zarządzanie i marketing

    Filtrowanie
    Województwo
    Poziom studiów

    Zobacz inne kierunki zarządzanie i marketing - podyplomowe

    Filtrowanie
    Województwo
    Poziom studiów

    Teraz najważniejsze

    matura 2024

    zmiany na maturze 2024

    arkusze maturalne

    wyniki matur 2023

    rekrutacja na studia

    studia

    kierunki studiów

    studia podyplomowe

     

    Ciekawe

     


    gdzie studiować

     

     

    Nadchodzące wydarzenia

    Komentarze (0)