Dodaj do ulubionych

Media i cywilizacja studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Społeczeństwo na przestrzeni wielu lat niezwykle się zmieniło, a co za tym idzie zmienia się podejście ludzi do mediów oraz ich wymagania i potrzeby. Obecnie jest to temat bardzo ważny ze względu na nieustanny rozwój mediów. Współczesne społeczeństwo nastawione jest na szybkie odbieranie oraz dostarczanie informacji, za co odpowiedzialne są nowoczesne media. Jeżeli zatem chciałbyś się dowiedzieć o drodze komunikacji na przestrzeni wieków to Media i cywilizacja może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Media i cywilizacja? Będzie to wiedza niezbędna do poznawania i rozumienia zasad oraz form wymiany myśli i informacji, z uwzględnieniem specyfiki cywilizacyjnej, w wymiarze globalnym, lokalnym i indywidualnym. Będą to też przedmioty z zakresu treści komunikowania się społeczeństw w różnych stadiach rozwoju kulturowego. Co więcej, poznasz też sposoby prezentowania i odbierania informacji zarówno w aspekcie historycznym, jak i współcześnie.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Media i cywilizacja? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w placówkach zajmujących się mediami, komunikacją społeczną, szczególnie w aspekcie międzykulturowym, placówkach zajmujących się analizą nośników komunikacji, w tym wszelkiego rodzaju dokumentów, wytworów kultury, reklamie i marketingu,działach promocji i marketingu firm prywatnych oraz instytucji administracji państwowej i samorządowej, komórkach zajmujących się komunikacją z mediami w organizacjach społecznych i politycznych. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to Media i cywilizacja może być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tej dziedzinie!

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku media i cywilizacja, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: geografia, historia, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MEDIA I CYWILIZACJA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Media i cywilizacja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku media i cywilizacja

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku media i cywilizacja

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując media i cywilizację

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • form komunikacji międzyludzkiej oraz międzykulturowej w zależności od stopnia rozwoju cywilizacyjnego i charakteru podmiotów biorących w niej udział,
 • cechy systemów medialnych wynikające z odmienności kulturowych, politycznych czy ekonomicznych,
 • form wymiany myśli i informacji, z uwzględnieniem specyfiki cywilizacyjnej, w wymiarze globalnym, lokalnym i indywidualnym,
 • form komunikacji, w tym dokumentów pisanych, przekazów symbolicznych, wytworów kultury masowej powstałych na różnych etapach rozwoju cywilizacji ludzkiej,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku media i cywilizacja?

 

1. Typ i tryb studiów

Media i cywilizacja to kierunek, który obecnie można realizować tylko w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez uczelnie. Jeżeli więc możesz sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce oraz zdobywaniu wykształcenia, to koniecznie zdecyduj się na powyższy tryb kształcenia.

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk historycznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

W czasie studiów na powyższym kierunku będziesz miał okazję zdobyć zaawansowaną wiedzę z zakresu medioznawstwa, nauk historycznych oraz różnorodnych kultur i cywilizacji. Jako student będziesz miał dostęp do bogatej oferty zajęć akademickich, w której znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 • przemiany cywilizacyjne w epoce nowożytnej
 • współczesne cywilizacje Bliskiego Wschodu
 • metodyka archiwalna

Studenci będą także zobowiązani do wyboru specjalizacji, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i przyszłych planów zawodowych. Aktualną ofertę bloków specjalizacyjnych znajdziesz na oficjalnych stronach uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student kierunku media i cywilizacja wykształcisz szereg umiejętności praktycznych. W czasie licznych warsztatów praktycznych nauczysz się stosować różne formy komunikacji międzyludzkiej i międzykulturowej. Ponadto dowiesz się, w jaki sposób dokonywać analizy wybranych zjawisk społecznych i kulturowych. Co więcej, poznasz zaawansowane techniki dziennikarskie i poznasz zasady tworzenia materiałów medialnych. Uzyskaną wiedzę i kwalifikacje wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk zawodowych, które zrealizujesz w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MEDIA I CYWILIZACJA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku media i cywilizacja można realizować tylko na pierwszym stopniu kształcenia. Jeżeli zdecydujesz się na tę opcję, na naukę poświęcisz trzy lata, czyli sześć semestrów. Po upływie tego czasu otrzymasz tytuł licencjata.

Czas trwania studiów na kierunku media i cywilizacja na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MEDIA I CYWILIZACJA STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek media i cywilizacja na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński Przedmioty:

geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku media i cywilizacja na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek media i cywilizacja na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku media i cywilizacja

Absolwent kierunku media i cywilizacja znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w placówkach zajmujących się mediami, komunikacją społeczną w zakresie indywidualnym i masowym, szczególnie w aspekcie międzykulturowym,
 • pracownik w placówkach zajmujących się analizą nośników komunikacji,
 • pracownik w działach promocji,pracownik w komórkach zajmujących się komunikacją z mediami w organizacjach społecznych oraz politycznych,
 • pracownik w archiwach państwowych.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU MEDIA I CYWILIZACJA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MEDIA I CYWILIZACJA

Komentarze (0)