Media i cywilizacja studia - kierunek studiów

Społeczeństwo na przestrzeni wielu lat niezwykle się zmieniło, a co za tym idzie zmienia się podejście ludzi do mediów oraz ich wymagania i potrzeby. Obecnie jest to temat bardzo ważny ze względu na nieustanny rozwój mediów. Współczesne społeczeństwo nastawione jest na szybkie odbieranie oraz dostarczanie informacji, za co odpowiedzialne są nowoczesne media. Jeżeli zatem chciałbyś się dowiedzieć o drodze komunikacji na przestrzeni wieków to Media i cywilizacja może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Media i cywilizacja? Będzie to wiedza niezbędna do poznawania i rozumienia zasad oraz form wymiany myśli i informacji, z uwzględnieniem specyfiki cywilizacyjnej, w wymiarze globalnym, lokalnym i indywidualnym. Będą to też przedmioty z zakresu treści komunikowania się społeczeństw w różnych stadiach rozwoju kulturowego. Co więcej, poznasz też sposoby prezentowania i odbierania informacji zarówno w aspekcie historycznym, jak i współcześnie.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Media i cywilizacja? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w placówkach zajmujących się mediami, komunikacją społeczną, szczególnie w aspekcie międzykulturowym, placówkach zajmujących się analizą nośników komunikacji, w tym wszelkiego rodzaju dokumentów, wytworów kultury, reklamie i marketingu,działach promocji i marketingu firm prywatnych oraz instytucji administracji państwowej i samorządowej, komórkach zajmujących się komunikacją z mediami w organizacjach społecznych i politycznych. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to Media i cywilizacja może być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tej dziedzinie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku media i cywilizacja, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: geografia, historia, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MEDIA I CYWILIZACJA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Kierunek media i cywilizacja prowadzony jest przez:

Wydział Humanistyczny

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując media i cywilizację

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • form komunikacji międzyludzkiej oraz międzykulturowej w zależności od stopnia rozwoju cywilizacyjnego i charakteru podmiotów biorących w niej udział,
  • cechy systemów medialnych wynikające z odmienności kulturowych, politycznych czy ekonomicznych,
  • form wymiany myśli i informacji, z uwzględnieniem specyfiki cywilizacyjnej, w wymiarze globalnym, lokalnym i indywidualnym,
  • form komunikacji, w tym dokumentów pisanych, przekazów symbolicznych, wytworów kultury masowej powstałych na różnych etapach rozwoju cywilizacji ludzkiej,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku media i cywilizacja

Absolwent kierunku media i cywilizacja znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik w placówkach zajmujących się mediami, komunikacją społeczną w zakresie indywidualnym i masowym, szczególnie w aspekcie międzykulturowym,
  • pracownik w placówkach zajmujących się analizą nośników komunikacji,
  • pracownik w działach promocji,pracownik w komórkach zajmujących się komunikacją z mediami w organizacjach społecznych oraz politycznych,
  • pracownik w archiwach państwowych.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU MEDIA I CYWILIZACJA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MEDIA I CYWILIZACJA

Komentarze (0)