Modern Business - zarządzanie i rachunkowość

Modern Business - zarządzanie i rachunkowość

Studia na kierunku modern business - zarządzanie i rachunkowość możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
  Status uczelni
  Typ uczelni
   Więcej filtrów
   Poziom studiów
    Forma studiów
     Czas trwania

      Nie znaleziono uczelni spełniających kryteria wyszukiwania

      Modern Business - zarządzanie i rachunkowość studia – kierunek studiów

      Studia na kierunku Modern Business- zarządzanie i rachunkowość to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

      Studia na kierunku modern business - zarządzanie i rachunkowość
      Rok akademicki 2023/2024
      Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
      Poziom studiów studia I stopnia

      Uczelnie

      Studia na kierunku modern business - zarządzanie i rachunkowość możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | modern business - zarządzanie i rachunkowość - uczelnie >

      Opis kierunku

      Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

      Studia na kierunku Modern Business- zarządzanie i rachunkowość umożliwiają pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej, w przestrzeni której funkcjonuje wiedza z zakresu nauk o zarządzaniu oraz ekonomii menedżerskiej, a także wiele praktycznych umiejętności menedżerskich. Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, biznesu elektronicznego i nowych mediów, zarządzania firmą i zasobami ludzkimi, psychologii menedżerskiej, rachunkowości, cyberbezpieczeństwa, handlu i marketingu.

       

      Praca po studiach

      Po zakończeniu kształcenia absolwenci studiów na kierunku Modern Business- zarządzanie i rachunkowość mogą pracować między innymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach handlowych, centrach logistycznych, firmach branży usług Human Service, firmach doradczych, czy administracji państwowej.

      JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

      Postępowanie kwalifikacyjne na studia na kierunku Modern Business- zarządzanie i rachunkowość oparte jest o zestaw złożonych dokumentów.

      *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

      Modern Business - zarządzanie i rachunkowość - zasady rekrutacji

      • Terminy rekrutacji

      • Czas trwania

      • Przedmioty maturalne

      • Limity

      • Progi

      JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MODERN BUSINESS- ZARZĄDZANIE I RACHUNKOWOŚĆ?

      Studia na kierunku Modern Business- zarządzanie i rachunkowość posiadają wymiar praktyczny. Zajęcia prowadzone są w formie konwersatoriów, wykładów interaktywnych, zajęć specjalistycznych z wykorzystaniem form warsztatowych i treningowych oraz wyjazdów studyjnych.

       

      1. Typ i tryb studiów:

      Studia na kierunku Modern Business- zarządzanie i rachunkowość możemy podzielić na:

      1. Poziom:

       

      2. Forma:

       

      Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

      Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

      Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

       

      2. Zdobywana wiedza i umiejętności

      Studenci kierunku Modern Business- zarządzanie i rachunkowość pozyskują wiedzę złożoną z wielu elementów. W toku kształcenia zaznajamiają się z takimi zagadnieniami jak: rachunkowość finansowa, sprawozdawczość, zarządzanie kadrami, zarządzanie strategiczne, przedsiębiorczość społeczna, systemy motywowania, psychologia zarządzania, zarządzanie logistyczne.

      Kształcenie umożliwia pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej oraz umiejętności i kompetencji poszukiwanych na współczesnym rynku pracy. Studenci doskonalą umiejętności autoprezentacji, komunikowania się, prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem oraz wywierania wpływu na ludzi.

      Ponadto, studenci kierunku Modern Business- zarządzanie i rachunkowość zdobywają wiedzę w zakresie rozpoznawania i pozyskiwania zewnętrznych partnerów oraz nowych możliwości finansowania działalności organizacji.

      ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MODERN BUSINESS- ZARZĄDZANIE I RACHUNKOWOŚĆ?

      Studia na kierunku Modern Business- zarządzanie i rachunkowość trwają 3 lata (studia I stopnia).

      JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MODERN BUSINESS- ZARZĄDZANIE I RACHUNKOWOŚĆ?

      Studia na kierunku Modern Business- zarządzanie i rachunkowość skierowane są do osób, które wiążą swoją aktywność zawodową z pracą w prywatnych firmach różnych branż, w instytucjach otoczenia biznesu współpracujących z sektorem prywatnym oraz w organizacjach pozarządowych.

      Studenci pozyskują wiedzę i umiejętności, które wydają się niezbędne do funkcjonowania w świecie nowoczesnego biznesu, a dzięki interdyscyplinarności kształcenia otwierają się przed nimi szerokie możliwości zawodowe. Po zakończeniu nauki można podjąć pracę między innymi w firmach szkoleniowych i doradczych, organizacjach gospodarczych, urzędach, przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach usługowych, przedsiębiorstwach handlowych.

       

      Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Modern Business- zarządzanie i rachunkowość:

      • księgowy,
      • analityk finansowy,
      • specjalista do spraw rachunkowości,
      • administrator systemów teleinformatycznych,
      • menedżer do spraw zasobów ludzkich,
      • menedżer projektu,
      • spedytor,
      • specjalista do spraw HR.

      Zobacz inne kierunki zarządzanie i marketing

      Filtrowanie
      Województwo
      Poziom studiów

      Zobacz inne kierunki zarządzanie i marketing - podyplomowe

      Filtrowanie
      Województwo
      Poziom studiów

      Miasta, które oferują studia na kierunku Modern Business - zarządzanie i rachunkowość

      Teraz najważniejsze

      matura 2024

      zmiany na maturze 2024

      arkusze maturalne

      wyniki matur 2023

      rekrutacja na studia

      studia

      kierunki studiów

      studia podyplomowe

       

      Ciekawe

       


      gdzie studiować

       

       

      Nadchodzące wydarzenia

      Komentarze (0)