Badania artystyczne

Badania artystyczne

Studia na kierunku badania artystyczne możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Badania artystyczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Badania artystyczne studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Badania artystyczne to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku badania artystyczne
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku badania artystyczne rozpocznie się 7 maja 2024 r. i potrwa do 4 czerwca 2024 r. | badania artystyczne - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku badania artystyczne możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | badania artystyczne - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Badania artystyczne umożliwiają pozyskanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji niezbędnych do sprawnego i kreatywnego funkcjonowania w obszarze szeroko rozumianej kultury. Istotą kształcenia jest zrozumienie kontekstu historycznego, kulturowego i społecznego dzieł sztuk plastycznych, a także nabycie umiejętności projektowania i prowadzenia badań artystycznych w oparciu o osiągnięcia nauk plastycznych, humanistycznych i społecznych.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku badania artystyczne najczęściej podstawą kwalifikacji na studia jest ocena portfolio cyfrowego oraz autoprezentacji.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Pozyskana na studiach wiedza pozwala działać zawodowo jako kurator, producent, krytyk oraz badacz zjawisk związanych ze sztuką.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Należy zacząć od tego, że studia na kierunku Badania artystyczne skierowane są do osób o określonych zainteresowaniach. Wiedza oraz umiejętności pozyskiwane w toku kształcenia wydają się specyficzne, a zatem oprócz wyników maturalnych zainteresowania mają bardzo duże znaczenie. Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena portfolio cyfrowego oraz autoprezentacji.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Badania artystyczne - zasady rekrutacji

  • Terminy rekrutacji

  • Czas trwania

  • Przedmioty maturalne

  • Limity

  • Progi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BADANIA ARTYSTYCZNE?

Studia na kierunku Badania artystyczne umożliwiają kształcenie i przygotowanie do pracy twórczej, zawodowej oraz naukowej, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, czy upowszechnianie i pomnażanie osiągnieć kultury.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Badania artystyczne możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W toku studiów studenci kierunku Badania artystyczne zaznajamiają się z takimi zagadnieniami jak: graficzne techniki cyfrowe, historia sztuki nowożytnej, metody badań nad sztuką, prawo własności intelektualnej, socjologia sztuki, ikonografia, sztuka XXI wieku.

Studenci pozyskują wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań artystycznych, korzystając z osiągnięć nauk plastycznych, nauk o kulturze oraz nauk o społeczeństwie. Poznają prawne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania instytucji związanych ze sferą działalności artystycznej i badawczej, technologiczne i techniczne aspekty realizacji prac artystycznych, problematykę muzealnictwa i ochrony zabytków oraz dziedzictwa kulturowego.

Ponadto, studenci Badań artystycznych pozyskują kompetencje społeczne. Potrafią podejmować prace badawcze, a więc projektować badania, zbierać dane, analizować informacje, prezentować wyniki, a także etycznie i odpowiedzialnie wykonywać zadania związane z podejmowaniem badań artystycznych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BADANIA ARTYSTYCZNE?

Studia na kierunku Badania artystyczne trwają 3 lata (studia I stopnia) oraz 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BADANIA ARTYSTYCZNE?

Absolwenci studiów na kierunku Badania artystyczne posiadają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje, dzięki którym będą w stanie samodzielnie projektować i prowadzić badania artystyczne o wysokim stopniu oryginalności w oparciu o osiągnięcia nauk plastycznych, humanistycznych i społecznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Badania artystyczne:

  • krytyk,
  • kurator,
  • producent,
  • badacz zjawisk związanych ze sztuką.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Badania artystyczne studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Badania artystyczne studia I stopnia

Badania artystyczne studia II stopnia

Zobacz inne kierunki humanistyczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki humanistyczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Badania artystyczne

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)