Elektroniczne przetwarzanie danych

Elektroniczne przetwarzanie danych

Elektroniczne przetwarzanie informacji studia - kierunek studiów

W obecnym społeczeństwie informacyjnym największym problemem wydaje się być komunikacja pomiędzy człowiekiem a komputerem. Z punktu widzenia informatyki wynika to ze źle skonstruowanego interfejsu, który powinien być dostosowany do ludzkich nawyków komunikacyjnych. Ten stosunkowo nowo powstały problem sprawia, że zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie wzrasta. Jeżeli zatem jesteś zainteresowany informatyką i jej wpływem na społeczeństwo to studia na kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji mogą być świetnym wyborem dla Ciebie!

Czy studia na kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji są odpowiednikiem studiów informatycznych? Zdecydowanie nie. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Oznacza to, że łączą w sobie przedmioty z zakresu studiów humanistycznych i studiów informatycznych. Nauczysz się projektować interfejsy, które w pełni będą spełniać kulturowe uwarunkowania procesu informacji. Warto dodać, że inspiracją dla stworzenia tego kierunku były inicjatywy najlepszych zagranicznych uczelni takich jak: Edinburgh University czy Carnegie Mellon University. Elektroniczne przetwarzanie informacji jest odpowiednikiem kierunku Human - Computer Interaction.

Gdzie możesz szukać zatrudnienia jako absolwent kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji? W przyszłości będziesz mógł zajmować się projektowaniem programów i stron e-learningowych lub implementacją interfejsów użytkownika dla różnego rodzaju oprogramowania. Będziesz mógł również podjąć pracę jako webmaster, który zajmuje się tworzeniem i administrowaniem stron internetowych. Jeżeli zatem uważasz, że sprawdziłbyś się w jednym z powyższych zawodów to na pewno będzie to odpowiedni kierunek dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na elektroniczne przetwarzanie danych, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, matematyka.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE DANYCH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując elektroniczne przetwarzanie danych

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • ludzkich mechanizmów komunikacyjnych i znajomości kulturowych uwarunkowań procesu informacji,
  • projektowania dokumentów hipertekstowych,
  • analizy matematycznej, algebry liniowej i interfejsu graficznego,
  • zarządzania informacją w Internecie,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji

Absolwent kierunku elektroniczne przetwarzanie danych znajdzie zatrudnienie jako:
  • webmaster – projektant i administrator stron internetowych,
  • pracownik, który zajmuje się implementacją interfejsu użytkownika dla różnego rodzaju oprogramowania,
  • projektant platform e-learnigowych.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE DANYCH

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE DANYCH

Komentarze (0)