Bachelor program in national security

Bachelor program in national security

BACHELOR PROGRAM IN NATIONAL SECURITY studia - kierunek studiów

 
Dla kogo ten kierunek
Kierunek Bachelor program in national security stanowi niejako odpowiedź na zapotrzebowanie aktualnego rynku pracy. Duży wpływ mają na niego nastroje panujące e Europie i poza nią. Wśród społeczeństwa wzrasta także przekonanie, że duża świadomość i dobra umiejętność zarządzania ludźmi w trakcie ewentualnego kryzysu, mogą mieć bardzo duży wpływ na jego pozytywne rozwiązanie. Świetna organizacja systemów bezpieczeństwa na różnych szczeblach organizacyjnych to podstawa, by budować profesjonalne rozwiązania awaryjne, jednak przede wszystkim potrzebna jest do tego wykwalifikowana kadra specjalistów. Jeżeli nie boisz się wyzwań, potrafisz zachować logiczne myślenie – niezależnie od poziomu stresu, czujesz, że potrafisz zarządzać grupami ludzi, to ten kierunek jest niewątpliwie dla Ciebie. Ćwiczenia oraz wykłady kursowe odbywają się w języku angielskim, co dodatkowo pozwoli Ci na rozwój umiejętności językowych i stanie się dodatkowym atutem przy późniejszym zatrudnieniu.
 
Program studiów i przedmioty
Jakie zagadnienia zgłębisz podczas kształcenia na tym kierunku? Studenci dostaną szansę na szczegółowe zapoznanie się teoriami i strategiami bezpieczeństwa, bez których znajomości nie można podjąć żadnych działań praktycznych. Ta podstawowa i całkowicie konieczna wiedza zostanie wzbogacona o informacje z zakresu zarządzania kryzysowego, logistyki w trakcie działań kryzysowych. Nie bez znaczenia jest także nacisk na poznanie najważniejszych aspektów związanych z międzynarodowymi stosunkami politycznymi i wojskowymi, bowiem ich zrozumienie pozwoli na lepszą organizację działań zapobiegawczych. Studenci tego kierunku zostaną zatem zaopatrzeni w wszechstronną wiedzę, która uczyni z nich wykwalifikowanych specjalistów z wyjątkowo ważnym zapleczem teoretycznym. Kierunek ten oferuje studentom kilka profili rozwoju zawodowego, związane z zarządzaniem ryzykiem. Studenci zgłębią wiedzę jak planować obronę cywilną w sytuacjach zagrożeń i jak organizować przywództwo w sytuacjach kryzysowych. Także w przypadku tego kierunku wiedza teoretyczna bezpośrednio łączy się z rozwojem doświadczenia praktycznego.
 
Praca po studiach
Absolwent tego kierunku ma szansę na stabilne zatrudnienie w praktycznie każdej instytucji i organizacji, której zależy na utrzymaniu obowiązujących standardów bezpieczeństwa. Kończąc ten kierunek, absolwent może realizować się jako pracownik w centrach zarządzania kryzysowego. Na abiturientów czekają możliwości rozwoju w placówkach administracji rządowej i samorządowej, lecz na dobrą sprawę możliwości atrakcyjnego zatrudnienia zdają się być niewyczerpalne. Szerokie zainteresowanie profesjonalistami z zakresu zarządzania kryzysowego sprawiają, że mają oni szansę rozwoju także w służbach mundurowych, czy specjalistycznych komórkach portów lotniczych, morskich, ale także coraz większy nacisk kładzie się na  odpowiednie zabezpieczenie imprez masowych, centrów handlowych i centrów rozrywki. Wszystkie te aspekty sprawiają, że ukończenie tego kierunku daje szansę na stabilne i atrakcyjne zatrudnienie.

WAŻNE TEMATY

Co zdawać na maturze?

W procesie rekrutacji na ten kierunek nie są uwzględnione wymagania kwalifikacyjne.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BACHELOR PROGRAM IN NATIONAL SECURITY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku bachelor program in national security

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BACHELOR PROGRAM IN NATIONAL SECURITY

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując ten kierunek, obejmuje:

 • prawne podstawy bezpieczeństwa
 • podstawy polityki globalnej
 • teorie i strategie bezpieczeństwa
 • systemy bezpieczeństwa narodowego
 • międzynarodowe stosunki polityczne i wojenne
 • logistykę w sytuacjach kryzysowych

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu tego kierunku:

 • centra zarządzania kryzysowego
 • placówki administracji rządowej i pozarządowej
 • organizacja imprez masowych
 • centra handlowe i centra rozrywki
 • służby bezpieczeństwa
 • specjalistyczne komórki portów lotniczych i morskich

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BACHELOR PROGRAM IN NATIONAL SECURITY

Komentarze (0)