ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ

ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ

ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Zarządzanie gospodarką komunalną to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem tego niezwykle prestiżowego kierunku, jakim jest zarządzanie gospodarką komunalną powinieneś zdać maturę z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki, geografii, historii, WOS-u, fizyki, biologi lub chemii.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Jednostka prowadząca

Zarządzanie gospodarką komunalną stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski Termin rekrutacji I stopnia:
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie gospodarką komunalną

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ:

Czego nauczysz się podczas studiów na kierunku zarządzanie gospodarką komunalną?
Program tych niezwykle innowacyjnych i przyszłościowych studiów jest idealnie dopasowany do potrzeb współczesnego, zarówno polskiego, jak i międzynarodowego rynku pracy.
Jako student będziesz uczęszczał na liczne, interesujące i rozwijające zajęcia i warsztaty praktyczne, na których ugruntujesz swoją dotychczasową wiedzę oraz wzbogacisz ją o wiele nowych, istotnych w tej branży, elementów.
W trakcie kursu będziesz miał okazję dowiedzieć się więcej na temat rozwoju miast oraz zaznajomić się z wszystkimi działami gospodarki komunalnej, które wpływają na sprawne funkcjonowanie przestrzeni miejskich.
Ponadto, nauczysz się różnego rodzaju strategi zarządzania podmiotami gospodarczymi oraz kapitałem ludzkim i zrozumiesz w jaki sposób można usprawnić działanie instytucji administracji publicznej.
Oprócz wiedzy kierunkowej, rozwiniesz także swoje zdolności językowe z zakresu języka angielskiego i tym samym zwiększysz swoje szanse na międzynarodową karierę.
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie takim jak:
 • znajomość rożnych strategi zarządzania
 • wiedza z zakresu marketingu i reklamy
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • wiedza z zakresu funkcjonowania różnorodnych podmiotów gospodarki komunalnej
 • wiedza z zakresu kształtowania powierzchni terenu
 • umiejętność zarządzania miejskimi systemami logistycznymi
 • umiejętność zarządzania gospodarką wodną
 • umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych
 • znajomość podstaw ekonomii
 • wiedza z zakresu finansów i rachunkowości

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzania gospodarką komunalną?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek zarządzania gospodarką komunalną można obecnie realizować w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, dzięki czemu każdy może wybrać opcję dopasowaną do swoich planów. W przypadku studiów dziennych, zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku. Natomiast studia niestacjonarne zakładają realizacje zjazdów w wybrane weekendy semestru.

Jeżeli zdecydujesz się aplikować na powyższy kierunek zdobędziesz wszechstronne wykształcenie z obszaru nauk ekonomicznych i administracyjnych.

 

Studia na kierunku Zarządzanie gospodarką komunalną możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program nauczania na kierunku zarządzania gospodarką komunalną oscyluje głównie wokół nauk ekonomicznych, administracyjnych czy nauk o zarządzaniu, dzięki czemu studenci mają szansę zdobyć wszechstronne wykształcenie i przygotowanie zawodowe. Jako student skupisz się głównie na rozwijaniu wiedzy związanej z zarządzaniem rożnymi aspektami rozwoju obszarów miejskich, między innymi:

 • gospodarką wodną i ściekami
 • energetyką komunalną
 • odpadami
 • projektami i inwestycjami komunalnymi
 • miejskimi systemami logistycznymi i transportowymi

Ponadto, dowiesz się więcej na temat finansów publicznych i rachunkowości oraz dowiesz się w jaki sposób nadzorować ten sektor.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku zarządzania gospodarką komunalną, oprócz wszechstronnej wiedzy teoretycznej, rozwiniesz także cenne umiejętności praktyczne. Jako student poznasz zaawansowane techniki zarządzania i marketingu, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej praktyce zawodowej.

Ponadto, dowiesz się w jaki sposób oceniać ryzyko finansowe i inwestycyjne. Wszyscy studenci rozwiną także swoje zdolności językowe i poznają specjalistyczną terminologię branżową, co zwiększy ich szanse na międzynarodową karierę.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Współcześnie w dobie urbanizacji, rozwoju gospodarczego i wzmożonej migracji z małych miejscowości i wsi do miast, niezbędne stało się zapewnienie wszystkim mieszkańcom niezbędnym potrzeb, takich jak: ochrona zdrowia, zaopatrzenie w energie elektryczną, wodę, dostęp do transportu czy składowania odpadów.
Tymi wszystkimi działami zajmuje się jedna niezwykle złożona i wielopoziomowa dyscyplina, jaką jest gospodarka komunalnaAby zapewnić wszystkim mieszkańcom jak najlepszy komfort życia oraz sprawne działanie wszystkich podmiotów gospodarczych, potrzebne jest wykształcenie specjalistów z obszaru zarządzania tą niezwykle istotną dziedziną.
Odpowiedzią na tego typu potrzeby stawiane przez dzisiejszy świat i obecny rynek pracy są niezwykle perspektywiczne, nowatorskie i zarazem interesujące studia, zarządzanie gospodarką komunalną.
Ich program skierowany jest do wszystkich osób posiadających wszechstronne zainteresowania oraz zdolności przywódcze. Jeżeli należysz do tego grona i chciałbyś zdobyć gruntowne i przyszłościowe wykształcenie, to studia te powinny być twoim wyborem!
 
5. Gdzie studiować Zarządzanie gospodarką komunalną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ STUDIA NIESTACJONARNE

ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Zarządzanie gospodarką komunalną trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Studia na kierunku zarządzania gospodarką komunalną można realizować tylko na pierwszym stopniu, na którym nauka trwa trzy i pół roku (siedem semestrów). Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł inżyniera.

Czas trwania studiów na kierunku zarządzanie gospodarką komunalną na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek zarządzanie gospodarką komunalną na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku zarządzanie gospodarką komunalną na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski stac. I stopnia:
30
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
30
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek zarządzanie gospodarką komunalną na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ:

Jaka praca po tym kierunku?
Jako absolwent tego niezwykle interesującego i perspektywicznego kierunku będziesz posiadał wieloaspektowe wykształcenie z zakresu zarządzania, znajomości funkcjonowania wszystkich podmiotów gospodarki komunalnej oraz innych, równie ważnych aspektów związanych z tą niezwykle złożoną dyscypliną.
Uzyskane, podczas studiów, kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe sprawią, że bez problemu znajdziesz atrakcyjną i perspektywiczną pracę w swoim zawodzie. Po zakończeniu nauki będziesz gotowy do rozpoczęcia kariery w podmiotach administracji lokalnej i regionalnej.
Ponadto, idealnie sprawdzisz się jako pracownik biur planowania urbanistycznego czy firm konsultingowych. Co więcej, będziesz miał kompleksowe przygotowanie do pracy na stanowiskach kierowniczych i menadżerskich w różnorodnych instytucjach, firmach i korporacjach, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. .
Dodatkowo, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych i zdobywać dalsze, cenne doświadczenie i wykształcenie.
 
Absolwent kierunku Zarządzanie gospodarką komunalną znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:
 • stanowiska kierownicze i menadżerskie
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • działy marketingu i reklamy
 • branża finansowa
 • firmy konsultingowe
 • organizacje
 • biura planowania urbanistycznego
 • instytucje naukowe
 • firmy i korporacje międzynarodowe

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ

Komentarze (0)