ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ

ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ

Dodaj do ulubionych

ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Zarządzanie gospodarką komunalną to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem tego niezwykle prestiżowego kierunku, jakim jest zarządzanie gospodarką komunalną powinieneś zdać maturę z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki, geografii, historii, WOS-u, fizyki, biologi lub chemii.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ - zasady rekrutacji

   • Terminy rekrutacji

   • Czas trwania

   • Przedmioty maturalne

   • Limity

   • Progi

   Poziom i tryb studiów

   Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie gospodarką komunalną

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miasto
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Nic nie znaleziono

   WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ:

   Czego nauczysz się podczas studiów na kierunku zarządzanie gospodarką komunalną?
   Program tych niezwykle innowacyjnych i przyszłościowych studiów jest idealnie dopasowany do potrzeb współczesnego, zarówno polskiego, jak i międzynarodowego rynku pracy.
   Jako student będziesz uczęszczał na liczne, interesujące i rozwijające zajęcia i warsztaty praktyczne, na których ugruntujesz swoją dotychczasową wiedzę oraz wzbogacisz ją o wiele nowych, istotnych w tej branży, elementów.
   W trakcie kursu będziesz miał okazję dowiedzieć się więcej na temat rozwoju miast oraz zaznajomić się z wszystkimi działami gospodarki komunalnej, które wpływają na sprawne funkcjonowanie przestrzeni miejskich.
   Ponadto, nauczysz się różnego rodzaju strategi zarządzania podmiotami gospodarczymi oraz kapitałem ludzkim i zrozumiesz w jaki sposób można usprawnić działanie instytucji administracji publicznej.
   Oprócz wiedzy kierunkowej, rozwiniesz także swoje zdolności językowe z zakresu języka angielskiego i tym samym zwiększysz swoje szanse na międzynarodową karierę.
    
   Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie takim jak:
   • znajomość rożnych strategi zarządzania
   • wiedza z zakresu marketingu i reklamy
   • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
   • wiedza z zakresu funkcjonowania różnorodnych podmiotów gospodarki komunalnej
   • wiedza z zakresu kształtowania powierzchni terenu
   • umiejętność zarządzania miejskimi systemami logistycznymi
   • umiejętność zarządzania gospodarką wodną
   • umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych
   • znajomość podstaw ekonomii
   • wiedza z zakresu finansów i rachunkowości

   Jak wyglądają studia na kierunku zarządzania gospodarką komunalną?

    

   1. Typ i tryb studiów

   Kierunek zarządzania gospodarką komunalną można obecnie realizować w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, dzięki czemu każdy może wybrać opcję dopasowaną do swoich planów. W przypadku studiów dziennych, zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku. Natomiast studia niestacjonarne zakładają realizacje zjazdów w wybrane weekendy semestru.

   Jeżeli zdecydujesz się aplikować na powyższy kierunek zdobędziesz wszechstronne wykształcenie z obszaru nauk ekonomicznych i administracyjnych.

    

   Studia na kierunku Zarządzanie gospodarką komunalną możemy podzielić na:

   1. Typ:

   • Studia I stopnia (inżynierskie)

    

   2. Tryb:

   • studia stacjonarne
   • studia niestacjonarne

    

   Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

   Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

   Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

    

   2. Program studiów i przedmioty

   Program nauczania na kierunku zarządzania gospodarką komunalną oscyluje głównie wokół nauk ekonomicznych, administracyjnych czy nauk o zarządzaniu, dzięki czemu studenci mają szansę zdobyć wszechstronne wykształcenie i przygotowanie zawodowe. Jako student skupisz się głównie na rozwijaniu wiedzy związanej z zarządzaniem rożnymi aspektami rozwoju obszarów miejskich, między innymi:

   • gospodarką wodną i ściekami
   • energetyką komunalną
   • odpadami
   • projektami i inwestycjami komunalnymi
   • miejskimi systemami logistycznymi i transportowymi

   Ponadto, dowiesz się więcej na temat finansów publicznych i rachunkowości oraz dowiesz się w jaki sposób nadzorować ten sektor.

    

   3. Nabywane umiejętności

   W czasie studiów na kierunku zarządzania gospodarką komunalną, oprócz wszechstronnej wiedzy teoretycznej, rozwiniesz także cenne umiejętności praktyczne. Jako student poznasz zaawansowane techniki zarządzania i marketingu, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej praktyce zawodowej.

   Ponadto, dowiesz się w jaki sposób oceniać ryzyko finansowe i inwestycyjne. Wszyscy studenci rozwiną także swoje zdolności językowe i poznają specjalistyczną terminologię branżową, co zwiększy ich szanse na międzynarodową karierę.

    

   4. Dla kogo ten kierunek

   Współcześnie w dobie urbanizacji, rozwoju gospodarczego i wzmożonej migracji z małych miejscowości i wsi do miast, niezbędne stało się zapewnienie wszystkim mieszkańcom niezbędnym potrzeb, takich jak: ochrona zdrowia, zaopatrzenie w energie elektryczną, wodę, dostęp do transportu czy składowania odpadów.
   Tymi wszystkimi działami zajmuje się jedna niezwykle złożona i wielopoziomowa dyscyplina, jaką jest gospodarka komunalnaAby zapewnić wszystkim mieszkańcom jak najlepszy komfort życia oraz sprawne działanie wszystkich podmiotów gospodarczych, potrzebne jest wykształcenie specjalistów z obszaru zarządzania tą niezwykle istotną dziedziną.
   Odpowiedzią na tego typu potrzeby stawiane przez dzisiejszy świat i obecny rynek pracy są niezwykle perspektywiczne, nowatorskie i zarazem interesujące studia, zarządzanie gospodarką komunalną.
   Ich program skierowany jest do wszystkich osób posiadających wszechstronne zainteresowania oraz zdolności przywódcze. Jeżeli należysz do tego grona i chciałbyś zdobyć gruntowne i przyszłościowe wykształcenie, to studia te powinny być twoim wyborem!
    
   5. Gdzie studiować Zarządzanie gospodarką komunalną

   Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną:

   Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

   Studia na kierunku Zarządzanie gospodarką komunalną trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

   Studia na kierunku zarządzania gospodarką komunalną można realizować tylko na pierwszym stopniu, na którym nauka trwa trzy i pół roku (siedem semestrów). Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł inżyniera.

   JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ:

   Jaka praca po tym kierunku?
   Jako absolwent tego niezwykle interesującego i perspektywicznego kierunku będziesz posiadał wieloaspektowe wykształcenie z zakresu zarządzania, znajomości funkcjonowania wszystkich podmiotów gospodarki komunalnej oraz innych, równie ważnych aspektów związanych z tą niezwykle złożoną dyscypliną.
   Uzyskane, podczas studiów, kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe sprawią, że bez problemu znajdziesz atrakcyjną i perspektywiczną pracę w swoim zawodzie. Po zakończeniu nauki będziesz gotowy do rozpoczęcia kariery w podmiotach administracji lokalnej i regionalnej.
   Ponadto, idealnie sprawdzisz się jako pracownik biur planowania urbanistycznego czy firm konsultingowych. Co więcej, będziesz miał kompleksowe przygotowanie do pracy na stanowiskach kierowniczych i menadżerskich w różnorodnych instytucjach, firmach i korporacjach, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. .
   Dodatkowo, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych i zdobywać dalsze, cenne doświadczenie i wykształcenie.
    
   Absolwent kierunku Zarządzanie gospodarką komunalną znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:
   • stanowiska kierownicze i menadżerskie
   • jednostki samorządu terytorialnego
   • działy marketingu i reklamy
   • branża finansowa
   • firmy konsultingowe
   • organizacje
   • biura planowania urbanistycznego
   • instytucje naukowe
   • firmy i korporacje międzynarodowe

   Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ

   Komentarze (0)