Międzynarodowe studia kulturowe

Międzynarodowe studia kulturowe

Dodaj do ulubionych

Międzynarodowe studia kulturowe studia - kierunki studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Obecny postęp globalizacji sprawia, że zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie przemian społeczno-kulturowych nieustannie wzrasta. Dlatego też studenci kierunków kulturowych będą mogli znaleźć ciekawą pracę w różnych sektorach. Jeżeli zatem Twoją mocną stroną są nauki humanistyczne, a dodatkowo interesujesz się sytuacją polityczną i kulturową na świecie to Międzynarodowe studia kulturowe mogą być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tym zakresie!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Międzynarodowe studia kulturowe? Zdobędziesz ogólną wiedzę z zakresu nauk społecznych i antropologicznych. Dzięki tym studiom będziesz w stanie wskazać zjawiska kulturowe i subkulturowe w kontekście akulturacji i kontaktu kulturowego, takich jak: kolonializm, postkolonializm, neotrybalizm oraz opisać i skomentować zapożyczenia międzykulturowe w obrębie światowego dorobku ludzkości. Co więcej, będziesz mieć wiedzę o powiązaniach dyscyplin kulturoznawczych z dyscyplinami koniecznymi do poszerzania wiedzy, takich jak: historia, filozofia, literaturoznawstwo, antropologia kulturowa czy stosunki międzynarodowe. Jednym zdaniem staniesz się ekspertem w dziedzinie szeroko pojętej kultury!

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absowlent kierunku Międzynarodowe studia kulturowe? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w krajowych i międzynarodowych organizacjach kulturalnych czy instytucjach rozpowszechniających wiedzę o kulturze i sztuce międzynarodowej, fundacjach i towarzystwach rozpowszechniających kulturę innych narodowości, religii, społeczeństw i środowisk. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednym z powyższych zawodów to Międzynarodowe stosunki gospodarcze są na pewno kierunkiem, który powinieneś wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej ścieżki edukacyjnej!

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku międzynarodowe studia kulturowe, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: geografia, historia, WOS, historia sztuki, język polski, filozofia, informatyka, historia sztuki, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Międzynarodowe studia kulturowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 24.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 24.05.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku międzynarodowe studia kulturowe

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując międzynarodowe studia kulturowe

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • terminologii nauk społecznych, antropologicznych, literaturoznawczych, kulturowych, historycznych, filozoficznych i politologicznych na poziomie podstawowym,
 • specyfiki międzynarodowych stosunków kulturowych jako kierunku interdyscyplinarnego i świadomość jej rozszerzania prowadząca do specjalizacji z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, koniecznych do opracowania szczegółowych zagadnień, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla różnych dyscyplin naukowych,
 • terminologii nauk humanistycznych i społecznych, teorii i metodologii badawczej w tym zakresie i dyscyplin naukowych właściwych dla badań nad kulturą,
 • analizy logicznej oraz zastosowania jej do badań nad kulturą,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku międzynarodowe studia kulturowe?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek międzynarodowe studia kulturowe jest obecnie dostępny tylko w trybie stacjonarnym, co w praktyce oznacza, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze konkretnych uczelni. Taka forma kształcenia jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą w pełni poświęcić się zdobywaniu wykształcenia i nauce.

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk humanistycznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Ze względu na interdyscyplinarny program nauczania na kierunku międzynarodowe studia kulturowe, zdobędziesz wszechstronne wykształcenie z zakresu nauk kulturowych, społecznych, ekonomicznych czy historycznych. Ponadto rozwiniesz swoją dotychczasową wiedzę dotyczącą teatru, sztuki czy literatury. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów powiązanych z tą tematyką, między innymi takich jak:

 • metodologia nauk humanistycznych
 • komunikowanie medialne w kulturze
 • wielokulturowość współczesnego świata
 • socjologia

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student powyższego kierunku humanistycznego rozwiniesz wiele istotnych kompetencji praktycznych. Przede wszystkim nauczysz się dokonywać analizy wybranych zjawisk społecznych kulturowych. Ponadto studenci dowiedzą się, w jaki sposób interpretować konkretne teksty z kanonu literatury polskiej i światowej. W ramach zajęć nauczysz się także podejmować działania na rzecz promowania kultury i sztuki oraz aktywizacji kulturalnej. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym zdobędziesz cenne doświadczenie zawodowe.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

W zależności od uczelni studia pierwszego stopnia na kierunku międzynarodowe studia kulturowe będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po upływie tego czasu otrzymasz tytuł licencjata. Natomiast studia drugiego stopnia trwają cztery semestry i kończą się nadaniem tytułu magistra.

Czas trwania studiów na kierunku międzynarodowe studia kulturowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE STUDIA I STOPNIA

MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek międzynarodowe studia kulturowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki Przedmioty:

filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku międzynarodowe studia kulturowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
50
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek międzynarodowe studia kulturowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku międzynarodowe studia kulturowe

Absolwent kierunku międzynarodowe studia kulturowe znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • specjalista w instytucjach kultury,
 • pracownik administracji państwowej,
 • pracownik administracji Unii Europejskiej,
 • pracownik firm zajmujących się przepływem treści kulturowych,
 • pracownik redakcji prasowych. 

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE

Komentarze (0)