Międzynarodowe studia kulturowe

Międzynarodowe studia kulturowe

Międzynarodowe studia kulturowe studia - kierunki studiów

Obecny postęp globalizacji sprawia, że zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie przemian społeczno-kulturowych nieustannie wzrasta. Dlatego też studenci kierunków kulturowych będą mogli znaleźć ciekawą pracę w różnych sektorach. Jeżeli zatem Twoją mocną stroną są nauki humanistyczne, a dodatkowo interesujesz się sytuacją polityczną i kulturową na świecie to Międzynarodowe studia kulturowe mogą być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tym zakresie!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Międzynarodowe studia kulturowe? Zdobędziesz ogólną wiedzę z zakresu nauk społecznych i antropologicznych. Dzięki tym studiom będziesz w stanie wskazać zjawiska kulturowe i subkulturowe w kontekście akulturacji i kontaktu kulturowego, takich jak: kolonializm, postkolonializm, neotrybalizm oraz opisać i skomentować zapożyczenia międzykulturowe w obrębie światowego dorobku ludzkości. Co więcej, będziesz mieć wiedzę o powiązaniach dyscyplin kulturoznawczych z dyscyplinami koniecznymi do poszerzania wiedzy, takich jak: historia, filozofia, literaturoznawstwo, antropologia kulturowa czy stosunki międzynarodowe. Jednym zdaniem staniesz się ekspertem w dziedzinie szeroko pojętej kultury!

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absowlent kierunku Międzynarodowe studia kulturowe? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w krajowych i międzynarodowych organizacjach kulturalnych czy instytucjach rozpowszechniających wiedzę o kulturze i sztuce międzynarodowej, fundacjach i towarzystwach rozpowszechniających kulturę innych narodowości, religii, społeczeństw i środowisk. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednym z powyższych zawodów to Międzynarodowe stosunki gospodarcze są na pewno kierunkiem, który powinieneś wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej ścieżki edukacyjnej!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku międzynarodowe studia kulturowe, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: geografia, historia, WOS, historia sztuki, język polski, filozofia, informatyka, historia sztuki, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   CZĘSTO WYBIERANE

   Miasto
   SORTOWANIE:

   Zobacz inne kierunki Humanistyczne

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Wiedza, którą zdobędziesz, studiując międzynarodowe studia kulturowe

   Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
   • terminologii nauk społecznych, antropologicznych, literaturoznawczych, kulturowych, historycznych, filozoficznych i politologicznych na poziomie podstawowym,
   • specyfiki międzynarodowych stosunków kulturowych jako kierunku interdyscyplinarnego i świadomość jej rozszerzania prowadząca do specjalizacji z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, koniecznych do opracowania szczegółowych zagadnień, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla różnych dyscyplin naukowych,
   • terminologii nauk humanistycznych i społecznych, teorii i metodologii badawczej w tym zakresie i dyscyplin naukowych właściwych dla badań nad kulturą,
   • analizy logicznej oraz zastosowania jej do badań nad kulturą,
   • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

   Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku międzynarodowe studia kulturowe

   Absolwent kierunku międzynarodowe studia kulturowe znajdzie zatrudnienie w/jako:
   • specjalista w instytucjach kultury,
   • pracownik administracji państwowej,
   • pracownik administracji Unii Europejskiej,
   • pracownik firm zajmujących się przepływem treści kulturowych,
   • pracownik redakcji prasowych. 

   W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE

   Komentarze (0)