ZARZĄDZANIE - ŚCIEŻKA ANGLOJĘZYCZNA

ZARZĄDZANIE - ŚCIEŻKA ANGLOJĘZYCZNA

Dodaj do ulubionych

ZARZĄDZANIE - ŚCIEŻKA ANGLOJĘZYCZNA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku zarządzanie-ścieżka anglojęzyczna to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia)  i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Studenci kierunku zarządzanie-ścieżka anglojęzyczna zdobędą wszechstronne wykształcenie z zakresu nauk ekonomicznych, biznesowych czy marketingowych. Ponadto nauczą się zarządzania zasobami ludzkimi, biznesem czy finansami, a także rozwiną kompetencje językowe i poznają specjalistyczną terminologię branżową.

Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. Ponadto mogą podjąć zatrudnienie w działach HR lub w agencjach marketingowych. Dzięki znajomości języka angielskiego idealnie odnajdą się, jako pracownicy firm i korporacji międzynarodowych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Studia zarządzanie cieszą się dużym zainteresowaniem maturzystów, którym zależy na zdobyciu przyszłościowego wykształcenia. Dlatego też, aby jak najlepiej wypaść w procesie rekrutacji, kandydaci na kierunek zarządzanie-ścieżka anglojęzyczna powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi na danej uczelni. W przypadku wyższych szkół niepublicznych konieczne jest zdanie matury z wybranych przez siebie przedmiotów oraz dostarczenie wymaganych dokumentów. Jako że studia są prowadzone w języku angielskim, studenci muszą znać język w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE - ŚCIEŻKA ANGLOJĘZYCZNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie - ścieżka anglojęzyczna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie - ścieżka anglojęzyczna

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 31.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 31.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 31.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 31.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie - ścieżka anglojęzyczna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE - ŚCIEŻKA ANGLOJĘZYCZNA?

Studia związane z zarządzaniem wyróżniają się interdyscyplinarnym programem nauczania, dzięki czemu studenci mają szansę zdobyć wszechstronne wykształcenie z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych. Kierunek zarządzanie-ścieżka anglojęzyczna zakłada realizacje zajęć o tematyce ekonomicznej, biznesowej czy marketingowej.

Jako że językiem nauczania jest angielski, studenci rozwiną swoje zdolności językowe, tym samym zwiększając swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym. Specjaliści do spraw zarządzania znajdą zatrudnienie niemal w każdej branży, dlatego też warto zdecydować się na realizacje powyższych studiów.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zarządzanie-ścieżka anglojęzyczna możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku zarządzanie-ścieżka anglojęzyczna rozwiną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, biznesowych czy społecznych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat zarządzania i marketingu oraz nauczą się wykorzystywania technik marketingowych w swojej codziennej pracy zawodowej.

W trakcie kształcenia, poznają specyfikę funkcjonowania organizacji i przedsiębiorstw. Co więcej rozwiną szereg umiejętności praktycznych i tym samym nauczą się zarządzania zasobami ludzkimi, biesem czy finansami.

Podczas licznych warsztatów rozwiną zdolności z obszaru komunikacji oraz biznesowej. Studenci będą mieli dostęp do bogatej oferty wymian zagranicznych, stażów czy praktyk, dzięki czemu zdobędą cenne doświadczenie zawodowe.

 

3. Gdzie studiować Zarządzanie - ścieżka anglojęzyczna

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Zarządzanie - ścieżka anglojęzyczna:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE - ŚCIEŻKA ANGLOJĘZYCZNA STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE - ŚCIEŻKA ANGLOJĘZYCZNA?

Studia na kierunku zarządzanie-ścieżka anglojęzyczna trwają 3 lata (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku zarządzanie - ścieżka anglojęzyczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE - ŚCIEŻKA ANGLOJĘZYCZNA STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek zarządzanie - ścieżka anglojęzyczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku zarządzanie - ścieżka anglojęzyczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek zarządzanie - ścieżka anglojęzyczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE - ŚCIEŻKA ANGLOJĘZYCZNA?

Po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie-ścieżka anglojęzyczna, absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z firmami konsultingowymi i doradczymi, gdzie wykorzystają zdobytą wiedzę i umiejętności. Dobrym rozwiązaniem będzie zatrudnienie w agencjach marketingowych oraz działach HR.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zarządzanie-ścieżka anglojęzyczna:

  • dział HR
  • agencje marketingowe
  • firmy konsultingowe
  • dział handlowy
  • firmy i korporacje międzynarodowe
  • instytucje finansowe
  • stanowiska kierownicze

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE - ŚCIEŻKA ANGLOJĘZYCZNA

Komentarze (0)