Prawo w administracji i gospodarce

Prawo w administracji i gospodarce

Prawo w administracji i gospodarce studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Trudno jest wyobrazić sobie legalną działalność ludzką, która mogłaby sprawnie funkcjonować ignorując prawo. Każdy jej przejaw musi odbywać się zgodnie z przepisami i normami, które porządkują sposób podejmowania decyzji, nawiązywania kontaktów (np. handlowych czy dyplomatycznych) oraz ujednolicają funkcjonowanie instytucji na poziomie lokalnym, państwowym i globalnym.

Znajomość i rozumienie podstawowych przepisów prawa ułatwia nam codzienne funkcjonowanie w świecie, ale prawo w nieco szerszym ujęciu to stelaż dla administracji i gospodarki, skomplikowana konstrukcja oparta na wzajemnych zależnościach między teorią prawa, jego przepisami a rzeczywistymi wyzwaniami. Tak rozumiane, zdecydowanie staje się domeną specjalistów, którzy korzystając z wiedzy prawniczej i doświadczenia w pracy z samorządem, podmiotami władzy lub nad realizacją zadań publicznych, są w stanie udzielić merytorycznego wsparcia samodzielnym przedsiębiorcom i instytucjom.

Studia na kierunku prawo w administracji i gospodarce to szansa na interdyscyplinarną wiedzę, łączenie teorii z praktyką i poszerzenie swoich kompetencji w zakresie trzech ważnych dziedzin, wpływających na rozwój cywilizacyjny kraju i świata.

Jeśli pasjonuje Cię świat norm i przepisów a wiedzę prawniczą zawsze chciałeś wykorzystać do pracy nad realnymi, bliskimi rzeczywistości wyzwaniami, myślisz logicznie, masz analityczny umysł i chciałbyś pracować nad usprawnianiem procesów i doskonaleniem zasad mających wpływ na zarządzanie (inwestycjami, urzędami, projektami), masz głowę do finansów, ale nie brakuje Ci również kompetencji interpersonalnych, przydatnych w pracy nad przedsięwzięciami angażującymi wiele organizacji i firm, studia na kierunku prawo w administracji i gospodarce mogą okazać się tym, czego dla siebie szukasz.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? By sprawnie poruszać się w obszarach trzech dziedzin: prawa, administracji i gospodarki, poznasz teoretyczne podstawy, ułatwiające rozumienie każdej z nich. W polu Twojego zainteresowania znajdą się przepisy, normy i struktury organizacyjne, funkcjonujące na każdym poziomie – lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Przyjrzysz się relacjom między ustrojem pańswa a jego konstytucją, poznasz strukturę i sposoby funkcjonowania administracji publicznej a by lepiej zrozumieć jej współczesny kształt, weźmiesz udział w zajęciach z historii administracji publicznej w Polsce od 1944 r. Praca w dziedzinie prawa i administracji to konieczność opanowania trudnego, hermetycznego języka urzędowego, któremu także poświęcisz uwagę podczas zajęć, by sprawnie komunikować się jako przyszły pracownik urzędów i instytucji. Poznasz techniki retoryczne i nauczysz się prowadzić spory – dzięki zajęciom z erytrystyki. Nausczysz się sporządzać umowy, projekty aktów normatytwnych, pisma procesowe i rozstrzygnięcia. Zetkniesz się z podstawami rachunkowości i statystyki, etyką i socjologią w administracji oraz systemem zamówień publicznych.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku prawo w administracji i gospodarce? Zostaniesz kompleksowo przygotowany do samodzielnej, opartej na rozległej wiedzy, pracy w administracji publicznej, rządowej i samorządowej, sprawdzisz się jako doradca w zakresie przepisów prawa związanych z inicjowaniem oraz prowadzeniem projektów i inwestycji publicznych.

Z Twoich umiejętności bardzo chętnie skorzystają wszelkie podmioty gospodarcze, które w swojej działalności krzyżują swoje drogi z urzędami lub potrzebują wytycznych w zakresie własnych obowiązków wobec prawa. Absolwenci, którzy kończą studia na kierunku prawo w administracji i gospodarce bardzo często decydują się również na pracę w organizacjach pozarządowych lub wybierają karierę samodzielnych przedsiębiorców, prowadzących własną działalność gospodarczą w zakresie prawa służącego administracji i gospodarce.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na prawo w administracji i gospodarce na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Prawo w administracji i gospodarce jest konkurs ocen na dyplomie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Prawo w administracji i gospodarce stopień: (II)
tryb: niestacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 23.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując prawo w administracji i gospodarce?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • znajomości przepisów, norm i struktur organizacyjnych, funkcjonujących na każdym poziomie – lokalnym, państwowym i międzynarodowym
 • konstytucjonalnego ustroju państwa
 • struktury i sposobów funkcjonowania administracji publicznej
 • historycznego rozwoju administracji publicznej w Polsce od 1944 r
 • znajomości języka urzędowego i wykorzystywania go w praktyce
 • retoryki i erytrystyki – sztuki prowadzenia sporów
 • sporządzania umów, projektów aktów normatytwnych, pism procesowych i rozstrzygnięć
 • podstaw rachunkowości i statystyki
 • etyki w administracji
 • socjologii administracji
 • systemu zamówień publicznych
 • zarządzania organizacją publiczną
 • prawa międzynarodowego i europejskiego w pracy urzędnika

Jak wyglądają studia na kierunku prawo w administracji i gospodarce?

Prawo w administracji i gospodarce to stosunkowo nowy kierunek studiów, który możesz realizować w trybie niestacjonarnym. Zajęcia na studiach zaocznych odbywają się w weekendy, dzięki czemu będziesz mógł/mogła połączyć życie zawodowe i prywatne z edukacją na kierunku kształcącym specjalistów pożądanych na rynku pracy.

Program zajęć przewiduje nauczanie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Z pewnością będziesz uczęszczał/a na takie przedmioty jak na przykład: organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej, konstytucyjny ustrój państwa, podstawy rachunkowości zarządczej, system zamówień publicznych, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, podstawy prawa finansów publicznych. Studenci zapoznają się z tym, w jaki sposób działa prawo w administracji publicznej i gospodarce, a zdobywane kompetencje pozwalają im bez problemu rozpocząć pracę w administracji publicznej bądź w administracji podmiotów gospodarczych. Kierunek przewiduje nauczanie obligatoryjne i fakultatywne, jednak nie uwzględnia specjalności.

Studia prawnicze zobowiązują do wykształcenia umiejętności analitycznych, interpretacyjnych, zdolności do wnioskowania. Studenci często pracują w zespołach, weryfikując tym samym predyspozycje komunikacyjne. Osoby zajmujące się prawem i administracją muszą odznaczać się pewnością siebie, która nakłada się na argumentację w sprawie. Umiejętności kierownicze pozwalają także zająć się własną działalnością gospodarczą.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku prawo w administracji i gospodarce?

Studia prawnicze na kierunku prawo w administracji i gospodarce możesz realizować przede wszystkim w ramach drugiego stopnia. Są to tym samym studia magisterskie, które po trzech latach kształcenia zapewniają tytuł magistra, gdy tylko zdasz egzamin magisterski. Studia drugiego stopnia poszerzają wiedzę z zakresu studiów licencjackich (pierwszego stopnia) z kierunków pokrewnych takich jak, chociażby politologia, stosunki międzynarodowe, stosunki gospodarcze, dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Czas trwania studiów na kierunku prawo w administracji i gospodarce na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku prawo w administracji i gospodarce na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
64
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek prawo w administracji i gospodarce na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie będziesz pracował po kierunku prawo w administracji i gospodarce?

Absolwent kierunku prawo w administracji i gospodarce znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • doradca w zakresie przepisów prawa, zwiazanych z inicjowaniem i prowadzeniem projektów oraz inwestycji publicznych
 • administracji publicznej, rządowej i samorządowej
 • pracownik służb administracyjnych podmiotów gospodarczych
 • pracownik organizacji pozarządowych
 • samodzielny przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą w zakresie prawa służącego administracji i gospodarce

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE

Komentarze (0)