Kierunki studiów

Kierunki studiów

KIERUNKI STUDIÓW

Kierunek studiów to wyodrębniona część jednego lub kilku obszarów kształcenia, która realizowana jest przez uczelnię w oparciu o określony program dydaktyczny. Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości. Studia te trwają od 3 do 6 lat i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnego np. lekarz. Z kolei studia II stopnia trwają od 1,5 roku do 2 lat i skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe, minimum licencjackie lub inżynierskie. Absolwenci uzyskują tytuł magistra lub magistra inżyniera.

POLECANE DLA CIEBIE

Studia
Rekrutacja na studia
Jakie studia wybrać
Jakie zdawać przedmioty
Matura 2023
 

KIERUNKI STUDIÓW


Wybór kierunku studiów niejednemu spędza sen z powiek. Najtrudniejsze zadanie mają ci, którzy nie wiedzą do końca, co chcieliby robić w przyszłości, nie mówiąc już o zawodzie wykonywanym. Nieco lepiej przedstawia się sytuacja tych, którzy zamierzają studiować to, co ich pasjonuje. Wtedy wystarczy znaleźć kierunek, na którym wykładane przedmioty pozwalają na rozwijanie umiejętności i pozyskiwanie wiedzy na pasjonujący temat.

 

Trzecią grupę stanowią osoby, które wybierają kierunek pozwalający w przyszłości na wykonywanie konkretnej pracy. W praktyce wybór kierunku wiąże się także z przedmiotami zdawanymi na maturze i wynikami maturalnymi. Dlatego warto wybrać kierunek jak najwcześniej, by móc przygotować się z konkretnych przedmiotów.

 

Poniżej przedstawiamy listę kierunków, pogrupowanych w wygodne i przejrzyste kategorie, zawężające pole waszych poszukiwań do minimum. Dzięki temu z łatwością znajdziecie interesujące was studia. Wybierzcie swoją przyszłość świadomie.

 

Miejscowość
Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Uczelnia
Typ uczelni
Czas trwania
Kierunki studiów: 1850 Poziom studiów Forma studiów

Administracja

I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online

Administracja - studia online

I stopnia, II stopnia online

Administracja europejska

I stopnia niestacjonarne

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Administracja i biznes

II stopnia niestacjonarne

Administracja i polityka publiczna

I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Administracja i zarządzanie publiczne

I stopnia stacjonarne

Administracja publiczna

I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Administracja publiczna i komunikowanie społeczne

I stopnia stacjonarne

Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego

I stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Administracja systemami bezpieczeństwa

I stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Administracyjno - ekonomiczny

II stopnia niestacjonarne

Administration

I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Administration in international organizations

II stopnia stacjonarne

Administrowanie środowiskiem

II stopnia stacjonarne

Advanced analytics – big data

II stopnia stacjonarne

Advanced biobased and bioinspired materials

I stopnia stacjonarne

Aeronautics and aerospace engineering

II stopnia stacjonarne

Aerospace engineering

I stopnia, II stopnia stacjonarne

African studies

II stopnia stacjonarne

Agriculture

I stopnia, II stopnia stacjonarne

Agrobioinżynieria

I stopnia stacjonarne

Agrobiznes

I stopnia, II stopnia stacjonarne

Agroekologia

I stopnia stacjonarne

Agroinżynieria

I stopnia stacjonarne

Agroleśnictwo

I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Agrotechnologia

I stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Aktorstwo

jednolite stacjonarne

Aktorstwo nowych mediów

I stopnia stacjonarne

Aktorstwo teatru lalek

jednolite stacjonarne

REKOMENDOWANE UCZELNIE

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

WYDZIAŁY: 6

Kierunki studiów: 27 (I stopnia, II stopnia)

Studia podyplomowe: 11

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Domy studenckie: 4

Profil uczelni
Politechnika Morska w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie

WYDZIAŁY: 5

Kierunki studiów: 20 (I stopnia, II stopnia)

Studia podyplomowe: 5

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Domy studenckie: 2

Profil uczelni
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Kierunki studiów: 24 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 104

Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Profil uczelni
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 64

Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Profil uczelni
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

WYDZIAŁY: 12

Kierunki studiów: 46 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 18

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Domy studenckie: 3

Profil uczelni
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

WYDZIAŁY: 3

Kierunki studiów: 14 (I stopnia, II stopnia)

Studia podyplomowe: 18

Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Profil uczelni
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

WYDZIAŁY: 2

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia)

Studia podyplomowe: 10

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Profil uczelni
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie

Kierunki studiów: 3 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 3

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Profil uczelni
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

WYDZIAŁY: 9

Kierunki studiów: 58 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 28

Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Domy studenckie: 4

Profil uczelni
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

WYDZIAŁY: 12

Kierunki studiów: 97 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 30

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Domy studenckie: 9

Profil uczelni
Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

WYDZIAŁY: 10

Kierunki studiów: 68 (I stopnia, II stopnia)

Studia podyplomowe: 27

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Domy studenckie: 9

Profil uczelni
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

WYDZIAŁY: 3

Kierunki studiów: 19 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 55

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Profil uczelni
Lotnicza Akademia Wojskowa

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

WYDZIAŁY: 2

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 3

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Profil uczelni
Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

WYDZIAŁY: 13

Kierunki studiów: 113 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 61

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Domy studenckie: 10

Profil uczelni
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Kierunki studiów: 20 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 43

Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Profil uczelni
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kierunki studiów: 15 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 14

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Domy studenckie: 4

Profil uczelni
Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Kierunki studiów: 65 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 43

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Domy studenckie: 6

Profil uczelni
Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych

Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych

Kierunki studiów: 6 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 43

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Profil uczelni
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Kierunki studiów: 5 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 97

Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Profil uczelni
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

WYDZIAŁY: 3

Kierunki studiów: 20 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 45

Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Profil uczelni
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

WYDZIAŁY: 2

Kierunki studiów: 12 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 7

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Profil uczelni
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska

WYDZIAŁY: 7

Kierunki studiów: 36 (I stopnia, II stopnia)

Studia podyplomowe: 12

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Domy studenckie: 7

Profil uczelni
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

WYDZIAŁY: 25

Kierunki studiów: 135 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 74

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Domy studenckie: 6

Profil uczelni
Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Kierunki studiów: 20 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 142

Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Profil uczelni
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

WYDZIAŁY: 4

Kierunki studiów: 6 (I stopnia, II stopnia)

Studia podyplomowe: 22

Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Profil uczelni
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Kierunki studiów: 74 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 50

Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Profil uczelni
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

WYDZIAŁY: 3

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 23

Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Profil uczelni
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

WYDZIAŁY: 16

Kierunki studiów: 160 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 45

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Domy studenckie: 5

Profil uczelni
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

WYDZIAŁY: 7

Kierunki studiów: 24 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 33

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Profil uczelni
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

WYDZIAŁY: 4

Kierunki studiów: 11 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 16

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Profil uczelni
Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Kierunki studiów: 13 (I stopnia, II stopnia)

Studia podyplomowe: 12

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Profil uczelni
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

WYDZIAŁY: 10

Kierunki studiów: 92 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 60

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Domy studenckie: 5

Profil uczelni
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Kierunki studiów: 28 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 98

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Profil uczelni
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kierunki studiów: 75 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 37

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Domy studenckie: 5

Profil uczelni
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa w Warszawie

WYDZIAŁY: 3

Kierunki studiów: 7 (I stopnia, II stopnia)

Studia podyplomowe: 19

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Profil uczelni

GRUPA KIERUNKU

Studia to niezwykle obszerne zagadnienie, dlatego dla wprowadzenia pewnego porządku przyjęło się stosować podział na poszczególne dziedziny np. nauki humanistyczne, nauki inżynieryjno - techniczne czy nauki medyczne i nauki o zdrowiu.

KIERUNKI STUDIÓW W MIASTACH

Największymi ośrodkami akademickimi są największe miasta w Polsce. W nich ulokowane są uczelnie publiczne i niepubliczne, na dodatek o różnych profilach kształcenia. Ale w mniejszych miejscowościach również rodzą się możliwości zdobycia wykształcenia i aby je znaleźć wystarczy tylko poszukać.

POPULARNE KIERUNKI

Świat się zmienia. To, być może, banalne stwierdzenie ma olbrzymi wpływ na kształcenie wyższe i oferty edukacyjne wszystkich uczelni. Obszar kształcenia wyższego rządzi się swoimi prawami i aby je zrozumieć należy jak najwięcej się o nich dowiedzieć. Zobacz jakie kierunki są najbardziej popularne.

PROPOZYCJE DNIA

KIERUNKI STUDIÓW NA UCZELNIACH

Szkoły wyższe przygotowały bardzo bogatą ofertę kierunkową, dzięki czemu każdy kandydat może mieć pewność, że uda mu się znaleźć propozycję kształcenia spełniającą wszystkie jego oczekiwania. Uczelnie w Polsce dziś bowiem bacznie śledzą tendencje pojawiające się na aktualnym rynku zatrudnienia.
miasto
grupa kierunku

Warszawa

Jakie są kierunki studiów

Jakie są kierunki studiów

Kierunki studiów 2023

Każdemu maturzyście towarzyszy jeden z ważniejszych dylematów w życiu – jaki kierunek studiów wybrać? Wbrew pozorom podjęcie decyzji nie zawsze jest proste, ponieważ dziś różnorodne uczelnie w Polsce oferują kierunki, które mogą wydawać się interesujące i wartościowe pod kątem zdobywanej wiedzy i umiejętności. Sprawdź zatem, jakie kierunki studiów czekają w roku akademickim 2023!

 

Czym są kierunki studiów?

Pytanie, czym są kierunki studiów, może wydać się dość banalne. Z prawnego punktu widzenia kierunek studiów to nic innego jak wyodrębniona część jednego lub kilku obszarów kształcenia, która realizowana jest przez uczelnię w oparciu o określony program dydaktyczny. Spróbujmy przyjrzeć się zatem tej definicji z bliska!

W praktyce oznacza to, że kierunki studiów stanowią doprecyzowanie obszarów kształcenia i studiów. Przed maturzystą, który twierdzi, że planuje wybrać przykładowo studia prawnicze, kierunki ekonomiczne czy studia psychologiczne, rozpościera się bardzo długa droga! Musi on bowiem znacząco doprecyzować swoje zainteresowania oraz zawodowe aspiracje i wybrać w związku z tym jeden z kierunków studiów, który znajduje się w danej grupie. Studia psychologiczne tworzą chociażby kierunki takie jak etnologia i antropologia kulturowa, psychologia czy nauki o rodzinie i wiele, wiele innych.

 

Typy i tryby kierunków studiów

Kierunki studiów w Polsce mają najczęściej charakter dwustopniowy. Studenci swoją przygodę z nauką wyższą najczęściej rozpoczynają od kształcenia I stopnia i mogą wybrać naukę na studiach licencjackich lub inżynierskich.

Studia licencjackie realizowane są na większości uniwersytetach i akademiach. Najczęściej czas ich trwania obejmuje trzy lata, więc sześć semestrów. Studia inżynierskie są nieco dłuższe. Osoby, które wybiorą kierunki z tej grupy, zdobywają wiedzę i kwalifikacje najczęściej przez trzy i pół roku (choć i od tego są wyjątki – przykładowo kierunek taki jak architektura na studiach I stopnia zakłada aż cztery lata nauki!), co przekłada się na siedem semestrów. Niezależnie od tego czy wybierzesz kierunki studiów realizowane jako licencjackie lub inżynierskie, to i tak w ramach kształcenia I stopnia zdobędziesz podstawową wiedzę oraz kwalifikacje. Na zakończenie nauki przystąpisz również do obrony pierwszej poważnej pracy dyplomowej.

Po ukończeniu nauki na studiach I stopnia możesz śmiało pomyśleć o dalszym kształceniu. Na osoby, które chcą zadbać o kompletność wykształcenia, czekają kierunki realizowane na studiach II stopnia, czyli studiach magisterskich. One również mogą się różnić czasem trwania w zależności od tego, jaka uczelnia zostanie wybierana. Kierunki studiów II stopnia zakładają najczęściej dwa lata lub półtora roku nauki.

To jednak nie koniec! Niektóre kierunki studiów w Polsce mają charakter jednolity. Mówimy wtedy o nich, że są to studia jednolite magisterskie. Grupa tego typu propozycji kształcenia nie jest długa i obejmuje przykładowo kierunki studiów takie jak psychologia, farmacja, prawo, kierunek lekarsko-dentystyczny, grafika itd. Studenci, którzy zdecydują się na naukę jednolitą, kształcić się będą co najmniej przez 5 lat.

Kierunki studiów w Polsce i aspekt formalny, który jest z nimi związany, to nie tylko typ, lecz także tryb nauki. Przyszli licencjaci, inżynierowie i magistrzy mogą rozpocząć naukę wyższą w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym lub on-line.

Kierunki studiów realizowane w trybie stacjonarnym cieszą się dziś największą popularnością – nauka ma charakter regularny, a w przypadku państwowych uczelni studenci nie muszą obawiać się opłat za czesne. Dziś coraz więcej jest propagatorów nauki w trybie niestacjonarnym, czyli zdalnym. Trudno się temu dziwić – studenci, którzy wybiorą niestacjonarne kierunki studiów biorą najczęściej udział w weekendowych zjazdach naukowych i mogą równolegle zadbać o inne obszary rozwoju intelektualnego czy nawet zawodowego. Obecnie także część uczelni przygotowało propozycje kształcenia zdalnego. Kierunki studiów on-line mogą być dobrym rozwiązaniem dla osób, które chętnie korzystają chociażby z platform e-learningowych.

 

Kierunki studiów możemy podzielić na:

1. Typ:

 • kierunki studiów I stopnia i jednolite (licencjackie, inżynierskie, jednolite magisterskie);
 • kierunki studiów II stopnia (magisterskie);
 • kierunki studiów podyplomowe;
 • doktoranckie.

 

2. Tryb:

 • kierunki studiów stacjonarne (1190 kierunków);
 • kierunki studiów niestacjonarne (600 kierunków);
 • kierunki studiów online (30 kierunków).

 

 

KIERUNKI STUDIÓW I STOPNIA

Kierunki studiów realizowane na I stopniu oznaczają najczęściej początek związany z nauką wyższą. Studentów czeka od 3 do nawet 4 lat nauki. Jej zwieńczeniem jest uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera po pomyślnej obronie pracy dyplomowej. Uzyskanie jednego z tych tytułów umożliwia także rozpoczęcie kształcenie II stopnia.

 

KIERUNKI STUDIÓW II STOPNIA

Kierunki studiów realizowane na II stopniu stanowią pewną kontynuację związaną z wcześniejszym etapem nauki. Kształcenie magisterskie ma bowiem charakter uzupełniający i pozwala na poszerzenie wiedzy oraz kwalifikacji. Studenci rozwijają swoje umiejętności przez 1,5 roku lub 2 lata – wszystko zależy od kierunku i wybranej uczelni. Studia II stopnia kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

 

KIERUNKI STUDIÓW JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Prawo? Farmacja? Kierunek lekarski czy może lekarsko-dentystyczny? Psychologia? Grafika? To między innymi te kierunki studiów mają charakter jednolity magisterski. Studenci, którzy je wybiorą, kształcić się będą od 4,5 roku do nawet 6 lat! Ich zwieńczeniem najczęściej jest obrona pracy dyplomowej i otrzymanie wyłącznie jednego, prestiżowego tytułu – magistra.

 

Podział kierunków studiów na dziedziny

Kierunki studiów pozwalają na pewne uszczegółowienie różnorodnych dziedzin i nauk. Wstępny podział obejmuje kierunki humanistyczne i ścisłe – jest on jednak bardzo umowny i nie oddaje istoty poszczególnych, bardzo wąskich dyscyplin. Jeśli jednak wciąż myślisz, jaki kierunek studiów wybrać, pomyśl o tym, jak wyglądają twoje predyspozycje. Zastanów się, czy bliższe ci są przedmioty ścisłe czy może znacznie łatwiej przyswajasz zagadnienia z innych dziedzin.

To dopiero pierwszy krok na drodze do wyboru idealnego kierunku studiów! Pomyśl, jakie są twoje zainteresowania oraz czym chciałbyś zajmować się w przyszłości. Być może wtedy decyzja będzie łatwiejsza. Poniższa klasyfikacja pokazuje, jak wygląda tego typu uszczegółowienie. Przykładowo – w obrębie nauk humanistycznych mogą znajdować się kierunki filologiczne czy historyczne. Nauki ścisłe i przyrodnicze tworzą również potężną bazę kierunków. Najważniejsze jest to, byś podjął decyzję, która będzie w pełni zgodna z twoimi intelektualnymi fascynacjami.

 

KLASYFIKACJA DZIEDZIN NAUKI I DYSCYPLIN NAUKOWYCH ORAZ DYSCYPLIN ARTYSTYCZNYCH

 

Dziedzina nauk humanistycznych

 • archeologia
 • filozofia
 • historia
 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • nauki o kulturze i religii
 • nauki o sztuce

 

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

 • architektura i urbanistyka
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria chemiczna
 • inżynieria lądowa i transport
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria mechaniczna
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

 • nauki farmaceutyczne
 • nauki medyczne
 • nauki o kulturze fizycznej
 • nauki o zdrowiu

 

Dziedzina nauk rolniczych

 • nauki leśne
 • rolnictwo i ogrodnictwo
 • technologia żywności i żywienia
 • weterynaria
 • zootechnika i rybactwo

 

Dziedzina nauk społecznych

 • ekonomia i finanse
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • nauki o bezpieczeństwie
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • nauki o polityce i administracji
 • nauki o zarządzaniu i jakości
 • nauki prawne
 • nauki socjologiczne
 • pedagogika
 • prawo kanoniczne
 • psychologia

 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

 • astronomia
 • informatyka
 • matematyka
 • nauki biologiczne
 • nauki chemiczne
 • nauki fizyczne
 • nauki o Ziemi i środowisku

 

Dziedzina nauk teologicznych

 • nauki teologiczne

 

Dziedzina sztuki

 • sztuki filmowe i teatralne
 • sztuki muzyczne
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

 

PODZIAŁ KIERUNKÓW STUDIÓW ZE WZGLĘDU NA ZAINTERESOWANIA:

 

Wyszukiwarka kierunków studiów:

Współczesne ośrodki akademickie przygotowały bardzo bogatą ofertę kierunkową, dzięki czemu każdy maturzysta może mieć pewność, że uda mu się znaleźć propozycję kształcenia spełniającą wszystkie jego oczekiwania. Uczelnie w Polsce dziś bowiem bacznie śledzą tendencje pojawiające się na aktualnym rynku zatrudnienia. W praktyce oznacza to, że oferta kierunkowa polskich ośrodków akademickich jest nieustannie doskonalona.

Oczywiście wciąż tworzone są rankingi najpopularniejszych kierunków studiów. Co to oznacza w praktyce? Jakie propozycje kształcenia są najbardziej atrakcyjne? Studenci najchętniej wybierają te kierunki, które łączą w sobie różnorodne elementy. Pierwszym z nich może być długa tradycja akademicka – nie jest to jednak jedyny wyznacznik popularności. Studenci chętnie wybierają te kierunki, dzięki którym zdobędą rozbudowaną wiedzę i kwalifikacje, zapewniające dobry start na aktualnym rynku zatrudnienia. Mamy nadzieję, że nasza wyszykiwarka jest dla was pomocna.

 

Gdzie studiować?

„Jaki kierunek studiów wybrać?” – nie jest to jedyne pytanie, z którym mierzą się absolwenci szkoły średniej. Maturzyści muszą podejmować również wiele innych trudnych decyzji. Jedna z nich dotyczy także miasta akademickiego! W tym przypadku wybór również nie będzie zbyt prosty. Dlaczego? Dziś w Polsce różnorodne ośrodki akademickie o wysokich standardach nauczania znajdują się w niemal każdym większym mieście.

Polscy studenci mogą zatem stwierdzić z dumą, że Polska to jeden z krajów, który pozwala na rozwój wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia podczas kształcenia wyższego. W praktyce oznacza to również, że dziś rozmaite, popularne czy innowacyjne kierunki studiów nie czekają wyłącznie w miastach takich jak Kraków, Warszawa czy Wrocław.

Bardzo ciekawa propozycja kształcenia jest przygotowywana przez mniejsze uczelnie i szkoły wyższe w miastach takich jak przykładowo Częstochowa, Kielce, Opole czy Lublin. Przeanalizuj zatem szczegółowo ofertę, jaką przygotowują różnorodne miasta akademickie w Polsce i wybierz propozycję, która dostosowana będzie do twoich oczekiwań!

 

Największe ośrodki akademickie w Polsce:

czytaj dalej wszystkie ośrodki akademickie

 

Jak wybrać kierunek studiów aby mieć dobrą pracę?

Zastanawiasz się, czy w wieku niespełna dwudziestu lat możesz wybrać taki kierunek studiów, który zagwarantuje ci dobrą pracę? Na to poważne pytanie nie ma, niestety, jednej prawidłowej odpowiedzi. Prezentujemy zatem garść porad, które być może nie staną się gwarantem atrakcyjnego zatrudnienia, ale sprawią, że będzie ono na wyciągnięcie ręki, jeśli tylko podejmiesz odpowiednie kroki!

Przede wszystkim wybierz taki kierunek studiów, który odzwierciedla twoje zainteresowania, a nie społeczne oczekiwania! To bardzo ważne – nawet jeśli twoja rodzina uważa, że tylko kierunki takie jak prawo przyczynią się do twojej zawrotnej kariery zawodowej, możesz szybko wyprowadzić ich z błędu, jeśli poczujesz, że twoją pasją jest chociażby kierunek taki jak hotelarstwo. Jeśli na co dzień będzie ci towarzyszyć żywe zainteresowanie dziedziną, którą zgłębiasz, istnieje duża szansa, że z większym zaangażowaniem zadbasz o pielęgnowanie wiedzy i umiejętności.

Zastanów się również nad tym, co dla ciebie kryje się za terminem takim jak „dobra praca”. Pamiętaj, że to coś znacznie więcej niż wyłącznie atrakcyjne wynagrodzenie! Na satysfakcjonujące zatrudnienie składają się również elementy takie jak – możliwość rozwoju, indywidualne podejście do pracownika, atmosfera, model pracy itd.

Jeśli wybierasz się na studia, możesz również śledzić aktualne trendy na rynku zatrudnienia – nie oznacza to jednak, że te tendencje nie ulegną zmianie za kilka lat. Bezpieczniej zatem będzie, gdy skupisz się na rozwoju zainteresowań oraz pasji. Przekucie ich w wykształcenie sprawi, że twój zawodowy start może być całkiem udany!

czytaj dalej jaki kierunek wybrać

 

Jak wybrać uczelnię?

Jak wybrać kierunek studiów? W jakim mieście czeka najlepsza nauka wyższa? Jaki profil kształcenia może stać się w przyszłości gwarantem atrakcyjnego zatrudnienia? Pytań jest bez liku. Jedno z nich dotyczy również wyboru konkretnej uczelni wyższej. Jak zatem wybrać najlepszą szkołę wyższą? Tradycyjnie nie ma jednej metody. Podczas podejmowania decyzji zwróć uwagę na następujące elementy:

 • kierunek studiów: sprawdź, czy uczelnia, którą jesteś zainteresowany ma go w swojej ofercie;
 • program nauczania: zobacz, jakie przedmioty na ciebie czekają oraz czego możesz spodziewać się podczas wszystkich semestrów nauki na wybranej uczelni;
 • tryby oraz stopnie: zweryfikuj, czy dany kierunek prowadzony jest w formie dwustopniowej lub czy naukę możesz rozpocząć w trybie niestacjonarnym, jeśli to on cię interesuje;
 • opłaty za studia itd.

 

Jak zgromadzić te wszystkie niezbędne informacje? Przecież wydaje się to prawie niemożliwe. Nic bardziej mylnego. Co możesz zrobić, by dowiedzieć się, czy dana uczelnia będzie na ciebie najlepsza?

 • Weź udział w dniach otwartych!
 • Odwiedzaj strony internetowe wybranych ośrodków akademickich!
 • Czytaj opinie w Internecie!
 • Śledź informacje pojawiające się na portalach takich jak nasz.

 

Pamiętaj o tym, że uczelnie idealne nie istnieją. Najważniejsze jest to, by ośrodek akademicki, który wybierasz, spełniał twoje intelektualne oraz organizacyjne oczekiwania.

 

Największe uczelnie w Polsce

 1. Uniwersytet Warszawski – 45,3 tys. studentów
 2. Uniwersytet Jagielloński – 35,1 tys. studentów
 3. Uniwersytet im Adama Mickiewicza – 33,7 tys. studentów
 4. Politechnika Warszawska – 25,1 tys. studentów
 5. Uniwersytet Łódzki – 24,6 tys. studentów
 6. Uniwersytet Wrocławski – 23,3 tys. studentów
 7. Akademia Górniczo-Hutnicza im S. Staszica – 22,1 tys. studentów
 8. Uniwersytet Gdański – 21,8 tys. studentów
 9. Politechnika Wrocławska – 20,3 tys. studentów
 10. Uniwersytet Śląski w Katowicach – 21,1 tys. studentów
 11. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – 19,1 tys. studentów
 12. Uniwersytet Mikołaja Kopernika – 18 tys. studentów
 13. Politechnika Śląska – 18 tys. studentów
 14. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – 17,7 tys. studentów
 15. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – 16 tys. studentów
 16. Politechnika Gdańska – 13,8 tys. studentów

*Liczba studentów na wszystkich typach studiów I, II, jednolite magisterskie wraz z cudzoziemcami

czytaj dalej wszystkie uczelnie

 

 

Czy warto iść na studia?

Dziś większość maturzystów żyje pod presją nauki wyższej. Czy w istocie jednak warto iść na studia? Na to pytanie nie ma również jednej poprawnej odpowiedzi. Przede wszystkim odpowiedz sobie, jakie są twoje oczekiwania względem kształcenia na tym szczeblu? Czy wybrany przez ciebie kierunek studiów znacząco przyczyni się do twojego lepszego startu na rynku pracy? Czy studia rozwiną cię intelektualnie? Przecież równie dobrze od razu po maturze możesz iść do pracy, a o zdobywanie wiedzy zadbać we własnym zakresie! Oczywiście jest to możliwe, pamiętaj jednak o tym, że współcześnie znaczna część dobrych, rozwijających zawodów wymaga posiadania tytułu magistra lub co najmniej licencjata i inżyniera.

Studia mogą być pięknym, inspirującym czasem. W trakcie ich trwania nie tylko rozwiniesz wiedzę. To idealna szansa, by zadbać o doświadczenie oraz unikalne umiejętności. Znaczna część uczelni oferuje bowiem dostęp do praktyk i staży, dzięki którym wzbogacisz swoje przyszłe portfolio i CV.

Pomyśl również o tym, że czas nauki wyższej nie jest związany wyłącznie z trudami nauki i egzaminami. Studenci zaangażowani w to, co robią, mogą liczyć na stypendia i różnorodne nagrody. Studia stanowią również wstęp do dorosłości – są czasem wiązania poważnych przyjaźni, często miłości, zachwytu nad światem i nauką. Czy warto to zatem przegapić?

czytaj dalej czy warto iść na studia

Ciekawe kierunki studiów

Ciekawe kierunki studiów

Kierunki studiów to obszerny temat i omawiając go należy podzielić na kilka etapów. Dlaczego? Kształcenie zmienia się wraz z otaczającą rzeczywistością, która nieustannie się przeobraża, a co za tym idzie wymaga nowych przestrzeni wiedzy i umiejętności. Podział na kierunki ścisłe i humanistyczne od dawna już nie obowiązuje i praktycznie nie ma racji bytu. To wynik rozwoju niemal wszystkich dyscyplin nauki, obszarów badań i specjalności.

Wiele kierunków uległo podziałowi na mniejsze dziedziny, dokładniej skupiając się na wybranym zagadnieniu i stanowiąc nową propozycję w ofertach dydaktycznych uczelni. Gdybyśmy chcieli policzyć wszystkie kierunki kształcenia, które proponowane są przez szkoły wyższe, prawdopodobnie pogubilibyśmy się w rachunkach, a jeśli nie, to spędzilibyśmy nad tym zbyt wiele czasu.

Kierunki studiów są jak alfabet, egzystują na odcinku od A do Z. Zdecydowanie łatwiej mówić o nich, grupując je najpierw pod względem problematyki, którą poruszają. 

Poszukiwania odpowiedniego dla nas kierunku ułatwią nam wskazówki nakierowujące na obszar kształcenia. Stwierdzenie, że kierunki studiów są różne nie będzie niczym banalnym, gdyż zdobywać wykształcenie możemy w każdej dziedzinie; od biologii po kosmonautykę, od ekonomii po muzykę estradową. Postęp technologiczny, powstawanie nowych zawodów, zapotrzebowanie na nowe kompetencje sprawiają, że szkoły wyższe muszą reagować na te sygnały.

Dlatego oferty edukacyjne rozrastają się i dzisiaj otrzymujemy możliwość zdobywania wiedzy na kierunku, o którym jeszcze kilka, czy kilkanaście lat temu nikt nawet nie słyszał, a nawet nie przeczuwał, że powstanie. Za przykład może posłużyć Kognitywistyka, która coraz częściej pojawia się w katalogach dydaktycznych, a do niedawna byłaby uznana za część psychologii, socjologii, filozofii… no, właśnie; na tej podstawie zrodził się odrębny kierunek, aby bardziej szczegółowo wykształcić się w tematyce, którą w sobie zawiera.

Podsumowując, uczyć się można w każdej dziedzinie, choć nie można wykluczyć, że za kilka, bądź kilkanaście lat lista dostępnych kierunków nie ulegnie zmianie. Kto wie, czy idąc za przykładem Stanów Zjednoczonych nie powstaną u nas takie kierunki, jak: Sztuka pieczenia ciast, Technologia pakowania, czy Jeździectwo…

 

Czy studia mogą być ciekawe lub nieciekawe

Wbrew niektórym opiniom, które dzielą studia na ciekawe i nieciekawe, albo wciągające i nudne, można głośno powiedzieć, że wszystkie kierunki studiów są interesujące, bo przecież zależy to od naszych zainteresowań, pasji i dróg rozwoju, którymi chcielibyśmy podążać.

Natomiast, patrząc szeroko na obszary kształcenia możemy pokusić się o swoisty podział na kierunki starsze i nowsze, klasyczne i nowatorskie, statyczne i dynamiczne. Będąc jeszcze bardziej szczegółowym, można by stworzyć ranking kierunków, które przez swoją nietypowość i niszowość stanowią bardzo wyraziste i jasne punkty na mapie akademickiej.

Nie posługując się kolejnością alfabetyczną, na początku można wymienić Montaż filmowy. Kierunek, który tak naprawdę stanowi specjalność na kierunku Reżyseria, to szeroki obszar zagadnień związanych z montażem form fabularnych, dokumentalnych oraz produkcji telewizyjnych. Każdy kto obejrzał w swoim życiu choć jeden film dobrze wie, że po nakręceniu określonej ilości materiału filmowego, ktoś musi zebrać to w całość – na tym, w dużym skrócie, polega praca montażysty.

Menedżer żywności i żywienia – to kierunek, który zakłada pozyskanie wiedzy i umiejętności, które dotyczą żywności i żywienia jak i kompetencji w zakresie zarządzania i marketingu w branży HoReCa, czyli sektorze hotelarskim i gastronomicznym.

Kolejnym przystankiem jest kierunek o nazwie Rewitalizacja miast, który łączy w sobie różne dziedziny, takie jak: ekonomia, gospodarka przestrzenna, architektura i urbanistyka, czy budownictwo. Założeniem tego kierunku jest pozyskanie wiedzy z zakresu procesu rewitalizacji i towarzyszących jej zjawisk i problemów. Kierunek wydaje się przyszłościowy, gdyż coraz więcej rodzimych miast stawia właśnie na rewitalizację, stąd można zakładać, że zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie prędko nie osłabnie.

Inżynieria kosmiczna, czyli kierunek przygotowujący studentów do rozwiązywania problemów projektowania i funkcjonowania urządzeń w przestrzeni kosmicznej oraz w innych warunkach ekstremalnych.

Bardzo często zdarza się, że kierunki kształcenia, które możemy określić nowatorskimi albo oryginalnymi nie są szeroko dostępne, czyli nie występują w ofertach dydaktycznych wszystkich szkół wyższych. To sprawia, że decydując się właśnie na nie, niektórzy kandydaci będą zmuszeni do opuszczenia rodzinnego miasta, wiedząc, że po prostu nigdzie indziej nie będą mogli studiować wybranej dziedziny.

Wracając do słów wstępu, należy pamiętać o tym, że wszystkie kierunki są ciekawe, jeśli my się nimi interesujemy. Historia jest ciekawa, chemia jest ciekawa, logistyka jest ciekawa, biotechnologia jest ciekawa, i tak dalej… Jeśli naprawdę zaangażujemy się w naukę, to odkryjemy, że wybrany przez nas kierunek ma nawet więcej do zaoferowania niż zakładaliśmy jeszcze przed rozpoczęciem nauki.

Po których kierunkach jest praca

Po których kierunkach jest praca

Jeszcze przed rozpoczęciem nauki, niekiedy nawet przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, przyszli i świeżo upieczeni studenci zastanawiają się nad swoją przyszłością. Część z nich dobrze wie, jak poprowadzi swoje życie i czym będzie zajmować się w sferze zawodowej- zagadką pozostanie tylko urzeczywistnienie tych planów. A pozostali nie wiedzą w którym kierunku potoczą się ich losy zawodowe i bez przerwy powtarzają pytania dotyczące pracy, jaką uda im się znaleźć po zakończonych studiach.

Czy nauka na konkretnych kierunkach gwarantuje sukces zawodowy? Czy istnieją kierunki, których studiowanie wiąże się z późniejszym ryzykiem znalezienia odpowiedniej pracy? Prawdą jest, że istnieje zapotrzebowanie na rynku na określoną wiedzę. Co się z tym wiąże, na niektóre umiejętności i kompetencje zapotrzebowanie jest mniejsze. Od kilku lat możemy obserwować duży popyt na wiedzę inżynierską, zdolności z obszaru informatyki, oraz kwalifikacje analityczne. Postęp technologiczny, zataczający najszersze kręgi, generuje zapotrzebowanie na absolwentów uczelni technicznych.

Automatyka i robotyka, Budownictwo, Logistyka, Mechanika i budowa maszyn, Informatyka – można „strzelać”, że absolwenci tych kierunków nie mają problemów ze znalezieniem pracy i można mieć pewność, że to strzał celny.

Umysły ścisłe, osoby posiadające konkretne i praktyczne umiejętności są najczęściej poszukiwani na rynku pracy – na dodatek jeszcze w trakcie studiów – i, co równie istotne, wykonywanie obowiązków jest dobrze opłacane i toruje ścieżkę awansu.

Naturalnie, nie oznacza to, że absolwenci pozostałych kierunków nigdy nie znajdą dobrego zatrudnienia. Rynek pracy charakteryzuje się zmiennością, na dodatek dość dynamiczną. Efektem tego są sytuacje, w których znajduje się pracę odlegle niezwiązaną ze zdobytym wykształceniem.

I nie są to przypadki odosobnione, czy przesadnie oryginalne. Naturalnie, nie wszystkich ciągnie do aspektów technicznych i nie każdy musi pragnąć zostać inżynierem, ale nie można ukrywać, że właśnie te osoby mają pewną przewagę, gdyż wybierają studia, które nawet jeśli nie gwarantują stuprocentowego sukcesu, to i tak stoją najwyżej w notowaniach.

Po których kierunkach nie ma pracy

Po których kierunkach nie ma pracy

Jeśli chcielibyśmy podzielić studentów na dwie grupy, to zapewne najłatwiejszym sposobem byłoby podzielenie na tych, którzy wybierają określony kierunek z myślą o przyszłej pracy, oraz tych, którzy skupiają się mocniej na wykształceniu, które zdobędą, odsuwając na później myśl o przyszłym zawodzie.

Co ciekawe, same kierunki kształcenia mogą generować taki podział. Utarło się przekonanie, że warto studiować i zdobywać wyższe wykształcenie. Prawda bywa bolesna, bo istnieją obszary kształcenia, które niemal produkują osoby bezrobotne. Jak to możliwe? Jeśli zakładamy, że wyższe wykształcenie ma prowadzić do dobrej pracy w wyuczonym zakresie, to trzeba swoje plany weryfikować z rynkiem pracy i jego potrzebami.

Nie oszukujmy się, dyplom ukończenia studiów niewiele znaczy, jeśli nie jest on nigdzie potrzebny. Jest jak kurtka zimowa w środku lata. Co ciekawe, kierunki kształcenia, które niosą ze sobą ryzyko bezrobocia są nadal dość popularne. Paradoks? Optymizm?

W temacie studiów wspólnym głosem mówią ekonomiści, którzy zaznaczają, że ma miejsce masowa produkcja magistrów. No, właśnie – nie trzeba być wszechwiedzącym, aby odgadnąć, iż nie będzie miejsca w zawodzie dla każdego.

Tak było, jest i będzie. Grona kierunków kształcenia, które zdają się być niepewne w aspekcie przyszłej pracy mogą się różnić w zależności od konkretnego województwa i jego zapotrzebowania na wiedzę i umiejętności.

Niestety, istnieją kierunki, które występują wszędzie, we wszystkich mało chlubnych rankingach. To: filozofia, kulturoznawstwo, socjologia, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, administracja publiczna, pedagogika, politologia, turystyka i rekreacja. Naturalnie, nie wolno nam zakładać, że skoro wybrany przeze mnie kierunek określany jest jako niepewny zawodowo, to mnie także czeka niepewna przyszłość.

Warto jednak przemyśleć swoją drogę edukacyjną, jeśli ma ona faktycznie wiązać się z wykonywaniem zawodu wyuczonego. Dobrze jest postawić sobie pytanie: „Skończę studia…i co dalej?”.

Ciekawe kierunki studiów dla dziewczyn

Ciekawe kierunki studiów dla dziewczyn

Stwierdzenie, że kierunki kształcenia posiadają płeć może być niesłuszne, ale rzeczywistość pokazuje, że istnieją obszary kształcenia, które chętniej wybierane są przez kobiety. Naturalnie, świat się zmienia a wraz z nim następuje pewne przetasowanie, ale i tak wciąż można odnaleźć przewagę kobiet w gronie kształcących się na konkretnych kierunkach.

Pierwszym przykładem jest Pedagogika, na której według badań prawie osiemdziesiąt procent studentów stanowią kobiety. Dwa razy więcej kobiet niż mężczyzn wybiera kierunki studiów związane ze zdrowiem i opieką społeczną.

W tej grupie znajdują się takie dziedziny, jak: farmacja, analityka medyczna, kierunek lekarski, położnictwo, dietetyka, techniki dentystyczne, logopedia i praca socjalna. Do niedawna, kierunki artystyczne, twórcze były niemal oblegane przez mężczyzn.

Trend zaczął ulegać zmianie i na kierunkach takich jak Reżyseria filmowa i telewizyjna, czy Sztuka operatorska pojawia się więcej niż kiedyś reprezentantek płci pięknej. To wszystko? Oczywiście, że nie. Większość, choć może nie aż tak dużą, kobiety stanowią na studiach biologicznych, dziennikarskich, weterynaryjnych, fizycznych oraz społecznych.

Ciekawe kierunki studiów dla chłopaka

Ciekawe kierunki studiów dla chłopaka

Chociaż nie można powiedzieć, że studia posiadają męski charakter, to prawdą jest, że istnieją obszary kształcenia wyższego, w których mężczyźni stanowią znaczącą większość. Przemysł, technika, budownictwo – to branże opanowane przez mężczyzn.

Kierunki kształcące w tych obszarach wybiera około dwudziestu siedmiu procent mężczyzn. Automatyka i robotyka, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, energetyka, lotnictwo i kosmonautyka, informatyka stosowana, górnictwo i geologia – między innymi na tych kierunkach można doszukać się dominacji mężczyzn.

W takich dyscyplinach jak rolnictwo, czy usługi udział procentowy mężczyzn i kobiet jest prawie na równym poziomie z niewielką przewagą po stronie tych pierwszych. Rolnictwo, leśnictwo, turystyka i rekreacja, transport, nawigacja, bezpieczeństwo wewnętrzne, inżynieria bezpieczeństwa – tutaj nie ma znaczącej większości.

Opinie mówiące, że kobiety wybierają kierunki humanistyczne, a mężczyźni techniczne odchodzi do lamusa, ale dosyć powolnie. Wszędzie można odnaleźć wyjątki od reguły, albo przykłady obalające schematy.

Ciekawe kierunki studiów dla niezdecydowanych

Ciekawe kierunki studiów dla niezdecydowanych

Niechaj pierwszy rzuci kamień ten, który nigdy nie miał wątpliwości. Na pewno każdy, choć przez chwilę, zastanawiał się nad trafnością swojego wyboru. Kłopot pojawia się wtedy, gdy niepewność nie ustaje, a znaków zapytania przybywa.

Jednym z pierwszych, poważnych życiowych wyborów jest wybór studiów. Pytań, które pojawiają się w głowach kandydatów jest bardzo wiele, w tym takie, na które nie da się szczegółowo i jednoznacznie odpowiedzieć.

Niezdecydowanie potrafi spędzać sen z powiek. Który kierunek lepszy? Który mnie bardziej interesuje? Czy ten kierunek, który bardziej mnie interesuje da mi szansę na dobrą pracę? Czy lepiej wybrać kierunek mniej fascynujący, ale zwiększający możliwość zatrudnienia? Czy coś mnie w ogóle interesuje?!

Pytania można mnożyć. Odpowiedzi także. Idąc na studia warto postawić sobie jedno pytanie: jaka dziedzina mnie interesuje? Dla osób mniej asertywnych, wersja tego pytania powinna brzmieć: jaka dziedzina mnie naprawdę interesuje i chciałbym poświęcić jej swój czas? Jeśli jest to jeden obszar tematyczny, to problem tak naprawdę przestaje istnieć. Gorzej wtedy, gdy interesują nas dwie dyscypliny, bądź więcej.

Historia, sztuka filmowa, architektura, rolnictwo – niestety, nie powstał jeszcze kierunek łączący wszystkie wymienione dziedziny i w ofertach dydaktycznych polskich uczelni nie funkcjonuje kierunek o nazwie „Projektowanie filmów historycznych na glebie inicjalnej”. Niestety. Wybory bywają bardzo trudne, a na dodatek zachodzi ryzyko, że po podjęciu ostatecznej decyzji będziemy jej żałować.

Czy jest recepta na takie zamieszanie? Jakie jest wyjście z takiej sytuacji? Jeśli naprawdę nie wiemy jaki kierunek kształcenia wybrać, sprawdźmy na jakie umiejętności istnieje w tej chwili zapotrzebowanie na rynku pracy.

Poszukajmy informacji na temat, jaka wiedza będzie najbardziej opłacalna i na jakich pracowników jest największy popyt. Idąc tym torem będzie nam znacznie łatwiej, bo przynajmniej urośnie w nas przekonanie, że wybierzemy kierunek przyszłościowy, który – mówiąc wprost – będzie nam się opłacał.

Praca w korporacji – jakie kierunki studiów

Praca w korporacji – jakie kierunki studiów

Korporacja to słowo, które w niektórych ludziach budzi entuzjazm, a w pozostałych przerażenie. Nie wiadomo, która grupa jest liczniejsza, ale liczby pokazują, że coraz więcej osób wybiera pracę w korporacjach i dużych firmach, chwaląc ją sobie.

Ale założenie, że po ukończeniu studiów rozpocznie się pracę w wielkiej firmie nie równa się z łatwym osiągnięciem tego celu. Nieprawdą jest, że korporacje przyjmują każdego i nieprawdą jest, że są one nieskończenie duże, by móc zatrudnić nawet tych, którzy nie spełniają wymagań w znacznym procencie.

Ciężko sobie wyobrazić, aby międzynarodowa firma z branży logistycznej w pierwszej kolejności zatrudniała absolwentów uczelni muzycznych, wykazujących się umiejętnością gry na wiolonczeli. Chyba, że oprócz władania smyczkiem posiadaliby także inne umiejętności.

O jakie umiejętności chodzi? Twarde i miękkie. W zależności od stanowiska, pracodawca może wymagać różnych kwalifikacji, ale mówiąc o umiejętnościach twardych i miękkich mamy na myśli pewne podstawy, które obejmują na przykład umiejętność obsługi programów komputerowych, programowania albo znajomość baz danych, czy też zdolność współpracy, komunikatywności, organizowania sobie czasu pracy, przekonywania innych do swojego zdania, sztuki argumentacji i negocjowania.

Czy istnieją kierunki kształcenia, które przybliżą nas do pracy w korporacji? Tak. W tym gronie znajdują się: zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, telekomunikacja, ekonomia, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, elektrotechnika i elektronika, budownictwo, ekonomika transportu, filologia obca.

Czy oznacza to, że absolwenci innych kierunków nie mają nawet najmniejszych szans zatrudnienia w dużej firmie? Oczywiście, że nie. Nie tylko kierunek kształcenia może stanowić przewagę, ale także bagaż doświadczeń.

Sposobów na podniesienie swojej wartości na rynku jest co najmniej kilka: realizowanie praktyk i staży, działalność społeczna, odbywanie szkoleń, nauka języków obcych kończąca się oficjalnym certyfikatem, udział w konkursach, których zakres merytoryczny dotyczy naszego obszaru zawodowego.

 

Spis wszystkich kierunków studiów 2022 r.

 1. administracja
 2. administracja - studia online
 3. administracja europejska
 4. administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne
 5. administracja i cyfryzacjaadministracja i polityka publiczna
 6. administracja publiczna
 7. administracja systemami bezpieczeństwa
 8. administracyjno - ekonomiczny
 9. administration
 10. administration in international organizations
 11. administrowanie środowiskiem
 12. advanced biobased and bioinspired materials
 13. advanced materials and nanotechnology
 14. aerospace engineering
 15. agriculture
 16. agrobiznes
 17. agroinżynieria
 18. agroleśnictwo
 19. aktorstwo
 20. aktorstwo nowych mediów
 21. aktorstwo teatru lalek
 22. aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana
 23. aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym
 24. akustyka
 25. akwakultura - biznes i technologia
 26. amerykanistyka
 27. analityka biznesowa
 28. analityka biznesu
 29. analityka chemiczna
 30. analityka chemiczna i spożywcza
 31. analityka gospodarcza
 32. analityka i komunikacja w biznesie
 33. analityka i kreatywność społeczna
 34. analityka i zarządzanie publiczne
 35. analityka medyczna
 36. analityka środowiskowa i przemysłowa
 37. analityka weterynaryjna
 38. analityka z diagnostyką molekularnąanalityka żywności
 39. analiza danych
 40. analiza danych - big data
 41. analiza danych i metody pomiarowe
 42. analiza i kreowanie trendów
 43. analiza i przetwarzanie danych
 44. angielski język biznesu
 45. anglistyka
 46. anglistyka od podstaw
 47. animacja
 48. animacja kultury
 49. animacja kultury i twórczej aktywności w sieci
 50. animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną
 51. antropologia literatury, teatru i filmu
 52. antropozoologia
 53. aplikacje internetu rzeczy
 54. applied anthropology
 55. applied economic and social analysis
 56. applied informatics
 57. applied mathematics
 58. aquaculture and fisheries
 59. aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi
 60. archaeology
 61. archeologia
 62. archeologia - studia doktoranckie
 63. architecture
 64. architektura
 65. architektura (inżynieria architektoniczna)
 66. architektura i urbanistyka
 67. architektura informacji
 68. architektura krajobrazu
 69. architektura przestrzeni informacyjnych
 70. architektura przestrzeni kulturowych
 71. architektura wnętrz
 72. architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna
 73. archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
 74. archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 75. archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
 76. art & design
 77. artes liberales
 78. arteterapiaastrofizyka i kosmologia
 79. astronomia
 80. audiofonologia
 81. audiofonologia z protetyką słuchu
 82. audyt finansowy
 83. automatic control and robotics
 84. automatyka i elektronika
 85. automatyka i elektrotechnika przemysłowa
 86. automatyka i informatyka przemysłowa
 87. automatyka i robotyka
 88. automatyka i robotyka przemysłowa
 89. automatyka i robotyka stosowana
 90. automatyka przemysłowa
 91. automatyka przemysłowa i robotyka
 92. automatyka, cybernetyka i robotyka
 93. automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa
 94. automatyka, robotyka i systemy sterowania
 95. automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
 96. automatyzacja procesów biznesowych - bpa
 97. aviation law and professional pilot licence
 98. aviation management
 99. aviation management bsc
 100. ba law in business management
 101. ba law in international relationsbachelor in business administration
 102. bachelor in management
 103. bachelor in management and artificial intelligence
 104. bachelor of business and administration
 105. bachelor program in management
 106. bachelor program in national security
 107. badania artystyczne
 108. balkan studies
 109. bałkanistyka
 110. bałtyckie studia kulturowe
 111. bankowość i finanse cyfrowe
 112. bankowość i ubezpieczenia
 113. bankowość i zarządzanie ryzykiem
 114. behawiorystyka zwierząt
 115. bezpieczeństwo ekologiczne
 116. bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
 117. bezpieczeństwo i higiena pracy
 118. bezpieczeństwo i prawobezpieczeństwo i produkcja żywności
 119. bezpieczeństwo informacyjne
 120. bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
 121. bezpieczeństwo międzynarodowe
 122. bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja
 123. bezpieczeństwo morskie
 124. bezpieczeństwo narodowe
 125. bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
 126. bezpieczeństwo państwa
 127. bezpieczeństwo produktów zwierzęcych
 128. bezpieczeństwo publiczne
 129. bezpieczeństwo w biznesie
 130. bezpieczeństwo w biznesie i administracji
 131. bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej
 132. bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce
 133. bezpieczeństwo wewnętrzne
 134. bezpieczeństwo wewnętrzne - studia dofinansowane z efs
 135. bezpieczeństwo wewnętrzne - studia dofinansowane z efs 2.0
 136. bezpieczeństwo wewnętrzne - studia online
 137. bezpieczeństwo wodnebezpieczeństwo zdrowotne
 138. bezpieczeństwo żywności
 139. big data analysis
 140. big data analytics
 141. biobezpieczeństwo
 142. biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 143. biobiznes
 144. biochemia
 145. biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
 146. bioetyka
 147. biofizykabiofizyka molekularna - zastosowanie fizyki w biologii i medycynie
 148. biofizyka molekularna i komórkowa
 149. biogospodarka
 150. biogospodarka zrównoważona
 151. bioinformatics
 152. bioinformatyka
 153. bioinformatyka i biologia systemów
 154. bioinżynieria
 155. bioinżynieria produkcji żywności
 156. bioinżynieria zwierząt
 157. biokosmetologia
 158. biologia
 159. biologia człowieka
 160. biologia i zdrowie człowieka
 161. biologia kryminalistyczna
 162. biologia medyczna
 163. biologia nauczycielska
 164. biologia sądowa
 165. biologia stosowana
 166. biologia z przygotowaniem pedagogicznym
 167. biologiczne podstawy kryminalistyki
 168. biology
 169. biomechanika inżynierska
 170. biomedical engineering
 171. biomedical engineering and technologies
 172. biomedycyna
 173. biomonitoring i biotechnologie ekologiczne
 174. biomonitoring i zarządzanie środowiskiem
 175. biostatystyka
 176. biotechnologia
 177. biotechnologia medyczna
 178. biotechnologia molekularna
 179. biotechnologia stosowana roślin
 180. biotechnology
 181. biznes chemiczny
 182. biznes elektroniczny
 183. biznes i technologia ekologiczna
 184. biznes turystyczny
 185. biżuteriabrowarnictwo i słodownictwo
 186. budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego
 187. budowa i eksploatacja maszyn - studia doktoranckie
 188. budowa jachtów
 189. budownictwo
 190. budownictwo - inżynier europejski
 191. budownictwo - studia wojskowe
 192. budownictwo z wykorzystaniem technologii bimbudownictwo zrównoważone
 193. business and finance management
 194. business and languages
 195. business and technology
 196. business economics
 197. business management
 198. business management and leadership ba
 199. business studies
 200. central european and balkan studies
 201. ceramika
 202. charakteryzacja
 203. chemia
 204. chemia - nauczyciel chemii
 205. chemia - studia wojskowe
 206. chemia aplikacyjna
 207. chemia budowlana
 208. chemia i analityka przemysłowa
 209. chemia i inżynieria materiałów
 210. chemia i technologia żywności
 211. chemia i toksykologia sądowa
 212. chemia kosmetyczna
 213. chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu
 214. chemia kryminalistyczna
 215. chemia kryminalistyczna i sądowa
 216. chemia materiałów i nanotechnologia
 217. chemia materiałowa
 218. chemia medyczna
 219. chemia ogólna
 220. chemia techniczna
 221. chemia w kryminalistyce
 222. chemia zrównoważonego rozwoju
 223. chemia żywności
 224. chemical and process engineering
 225. chemical engineering
 226. chemical technology
 227. chemiczna analiza instrumentalna
 228. chemistry
 229. chłodnictwo i klimatyzacja
 230. civil engineering
 231. coaching filozoficzny
 232. coaching i doradztwo filozoficzne
 233. coaching medyczny
 234. coaching stylu życia
 235. cognitive science
 236. cognitive technologies
 237. communication design
 238. comparative heritage studies
 239. computer engineering
 240. computer science
 241. computer science - bsc. degree program
 242. computer science and information systems
 243. computer science and information technology
 244. control, electronic and information engineering
 245. cosmetology
 246. creative management in new media
 247. criminal justice
 248. criminology and criminial justice
 249. cultural communication
 250. cyber security bsc
 251. cyberbezpieczeństwo
 252. cyberprzestrzeń i komunikacja społeczna
 253. cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie
 254. człowiek w cyberprzestrzeni
 255. data engineering
 256. data science
 257. data science and business analytics
 258. designdesign i komunikacja społeczna
 259. design i zarządzanie projektami
 260. design krajobrazu
 261. design w biznesie
 262. design w biznesie (studia dualne)
 263. diagnostyka molekularna
 264. diagnostyka sportowa
 265. dialog i doradztwo społeczne
 266. dietetics
 267. dietetics- bachelor studies in english
 268. dietetyka
 269. dietetyka - studia online
 270. dietetyka i ekologiczna żywność
 271. dietetyka z promocją zdrowia
 272. digital and technology solutions bsc
 273. digital design
 274. digital marketing
 275. digital media - kreatywność, analiza, zarządzanie
 276. domestic design
 277. doradztwo filozoficzne i coaching
 278. doradztwo i coaching
 279. doradztwo i coaching w biznesie
 280. doradztwo inwestycyjno - gospodarcze
 281. doradztwo inwestycyjno-gospodarcze
 282. doradztwo kariery i doradztwo zawodowe
 283. doradztwo ogrodnicze
 284. doradztwo podatkowe
 285. doradztwo polityczne i publiczne
 286. double degree bachelor in finance and accounting with iseg lisbon
 287. double degree bachelor in management with kedge business school
 288. double degree bachelor programs in management
 289. double degree master in finance and accounting with essca - school of management
 290. double degree master in finance and accounting with skema business school
 291. double degree master in finance and accounting with univeristy of portodouble degree master
 292. double degree master in management with escp europe
 293. double degree master in management with hull university business school
 294. double degree master in management with lancaster university management school
 295. double degree master programs in finance and accounting
 296. double degree master programs in management
 297. double degree programs in finance & accounting
 298. dowodzenie
 299. drug discovery and development
 300. dwujęzyczność i komunikacja kulturowa
 301. dwujęzykowe studia dla tłumaczy
 302. dyplomacja
 303. dyplomacja europejska
 304. dyrygentura
 305. dziedzictwo kultury materialnej
 306. dziennikarstwo
 307. dziennikarstwo dla służb mundurowych
 308. dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 309. dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia online
 310. dziennikarstwo i kultura mediów
 311. dziennikarstwo i medioznawstwo
 312. dziennikarstwo i nowe media
 313. dziennikarstwo i public relations
 314. dziennikarstwo i zarządzanie mediami
 315. dziennikarstwo międzynaro
 316. dowedziennikarstwo modowe
 317. dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji
 318. e- marketing i e - commercee-administracja
 319. e-biznese-business & digital marketing
 320. e-commercee-edytorstwo i techniki redakcyjnee-gospodarka przestrzenna
 321. e-historia
 322. e-pedagogika
 323. earth sciences in a changing world
 324. ecology and evolution
 325. economicseconomics and it applications
 326. edukacja artystyczna
 327. edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 328. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 329. edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie
 330. edukacja kulturalna
 331. edukacja techniczno - informatyczna
 332. edukacja techniczno-informatyczna
 333. edytorstwo
 334. edytorstwo klasyczne i cyfrowe
 335. ekobiznes
 336. ekoenergetyka
 337. ekologia i środowisko
 338. ekologia miasta
 339. ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności
 340. ekologiczne źródła energii
 341. ekomiasto
 342. ekonometria i analityka danych
 343. ekonomia
 344. ekonomia - studia doktoranckie
 345. ekonomia - studia online
 346. ekonomia administracji
 347. ekonomia biznesu i finanse
 348. ekonomia menedżerska
 349. ekonomia społeczna
 350. ekonomia studia w języku angielskim
 351. ekonomiczna analiza prawa
 352. ekorehabilitacja
 353. eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej
 354. eksploatacja zasobów naturalnych
 355. electric and hybrid vehicles
 356. engineering electrical
 357. engineering electronic and telecommunication
 358. engineering electronics and telecommunications
 359. elektromechatronika
 360. elektromobilność
 361. elektromobilność i energia odnawialna
 362. elektroniczne przetwarzanie informacji
 363. elektronika
 364. elektronika i telekomunikacja
 365. elektronika i telekomunikacja - studia wojskowe
 366. elektronika przemysłowa
 367. elektroradiologia
 368. elektrotechnika
 369. elektrotechnika i automatyka
 370. energetyka
 371. energetyka i inżynieria środowiska
 372. energetyka odnawialna i zarządzanie energią
 373. energetyka przemysłowa i odnawialna
 374. energy management
 375. energy systems in the built environment
 376. engineering infrastructure
 377. engineering management
 378. engineering management - bsc. degree program
 379. english in public communication
 380. english linguistics: theories, interfaces, technologies
 381. english philology
 382. english philology - teacher training programme
 383. english studies - american and canadian studies for intercultural communications and diplomacy
 384. english studies - literature and culture
 385. enologia i cydrownictwo
 386. environmental and plant biotechnology
 387. environmental engineering
 388. environmental protection
 389. environmental protection and management
 390. etnofilologia kaszubska
 391. etnologia
 392. etnologia i antropologia kulturowa
 393. etologia i psychologia zwierząt
 394. etyka
 395. etyka - mediacje i negocjacje
 396. euromba distance learning
 397. european cultures
 398. european joint master`s programme in english and american studies
 399. european legal studies
 400. european politics and economics
 401. european studies
 402. european union law
 403. europeistyka
 404. europeistyka - integracja europejska
 405. europejskie studia optyki okularowej i optometrii
 406. facility management
 407. familiologia
 408. farmacja
 409. fashion design
 410. fennistyka
 411. film and tv production management
 412. film i fotografia
 413. film i multimedia
 414. film i sztuki audiowizualne
 415. film reklamowy i media w marketingu
 416. film w nowych mediach
 417. filmoznawstwo i kultura mediów
 418. filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych
 419. filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
 420. filologia
 421. filologia angielska
 422. filologia – sinologia
 423. filologia - studia dofinansowane z efs 2.0
 424. filologia angielska
 425. filologia angielska - studia online
 426. filologia angielska od podstaw
 427. filologia angielska w zakresie nauczania języka
 428. filologia angielska z elementami translatoryki
 429. filologia angielska z językiem chińskim
 430. filologia angielska z językiem hiszpańskim
 431. filologia angielska z językiem niemieckim
 432. filologia angielska z językiem rosyjskim
 433. filologia angielska z lingwistyką stosowaną
 434. filologia angielska z pedagogiką
 435. filologia angielska z rozszerzonym językiem chińskim
 436. filologia angielska z rozszerzonym językiem hiszpańskim
 437. filologia angielska z rozszerzonym językiem japońskim
 438. filologia angielska z rozszerzonym językiem niemieckim
 439. filologia angielska z technologią informacyjną
 440. filologia angielsko – celtycka
 441. filologia angielsko-rosyjska
 442. filologia bałkańska
 443. filologia bałtycka
 444. filologia białoruska z językiem angielskim
 445. filologia chorwacka z językiem serbskim
 446. filologia czeska
 447. filologia francuska
 448. filologia francuska od podstaw
 449. filologia francuska z drugim językiem romańskim
 450. filologia germańska
 451. filologia germańska - studia online
 452. filologia germańska z dodatkowym językiem obcym
 453. filologia germańska z językiem angielskim
 454. filologia hiszpańska
 455. filologia hiszpańska od podstaw
 456. filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną
 457. filologia hiszpańska z językiem angielskim
 458. filologia iberyjska
 459. filologia indyjska
 460. filologia japońska
 461. filologia klasyczna
 462. filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
 463. filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską
 464. filologia koreańska
 465. filologia niderlandzka
 466. filologia niderlandzka od podstaw
 467. filologia niemiecka
 468. filologia niemiecka od podstaw
 469. filologia norweska
 470. filologia norweska od podstaw
 471. filologia nowogrecka
 472. filologia orientalna – arabistyka
 473. filologia orientalna – indologia
 474. filologia orientalna – iranistyka
 475. filologia orientalna – japonistyka
 476. filologia orientalna – sinologia
 477. filologia orientalna – turkologia
 478. filologia polska
 479. filologia polska - studia online
 480. filologia polska jako obca
 481. filologia polska nauczycielska
 482. filologia polskiego języka migowego
 483. filologia portugalska
 484. filologia romańska
 485. filologia romańska i iberystyka
 486. filologia romańska od podstaw
 487. filologia romańska z językiem obcym do wyboru
 488. filologia rosyjska
 489. filologia rosyjska - komunikacja językowa w sferze biznesu
 490. filologia rosyjska – przekładoznawstwo
 491. filologia rosyjska od podstaw
 492. filologia rosyjska z językiem dodatkowym
 493. filologia rumuńska
 494. filologia skandynawska
 495. filologia słowiańska
 496. filologia szwedzka
 497. filologia szwedzka od podstaw
 498. filologia ukraińska
 499. filologia ukraińska z językiem rosyjskim
 500. filologia w zakresie języka angielskiego
 501. filologia węgierska
 502. filologia włoska
 503. filologia włoska od podstaw
 504. filologia wschodniosłowiańska
 505. filologie regionów
 506. filozofia
 507. filozofia - studia doktoranckie
 508. filozofia i etyka
 509. finance
 510. finance and accounting
 511. finance, international investments and accounting
 512. financial management
 513. finanse
 514. finanse i biznes międzynarodowy
 515. finanse i controlling
 516. finanse i ekonomia biznesu
 517. finanse i inwestycje
 518. finanse i rachunkowość
 519. finanse i rachunkowość - studia dofinansowane z efs
 520. finanse i rachunkowość - studia dofinansowane z efs 2.0
 521. finanse i rachunkowość - studia doktoranckie
 522. finanse i rachunkowość - studia dualne
 523. finanse i rachunkowość - studia online
 524. finanse i rachunkowość acca
 525. finanse i rachunkowość w biznesie
 526. finanse i rachunkowość w języku angielskim
 527. finanse i rachunkowość w zarządzaniu
 528. finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia
 529. finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie
 530. finanse menedżerskie
 531. finanse, audyt, inwestycje
 532. finanse, bankowość, ubezpieczenia
 533. finanse, rachunkowość i podatki
 534. finansowo – prawny
 535. fizjoterapia
 536. fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej
 537. fizyka
 538. fizyka dla firm
 539. fizyka medyczna
 540. fizyka medyczna - zastosowanie fizyki w biologii i medycynie
 541. fizyka techniczna
 542. florystyka ze sztuką ogrodową
 543. food technology and human nutrition
 544. forest information technology
 545. forestry
 546. fotografia
 547. fotografia i film
 548. fotografia i kreacja przekazu wizualnego
 549. fotografia i multimedia
 550. fotonika
 551. Ggame design
 552. game studies
 553. gastronomia
 554. gastronomia - sztuka kulinarna
 555. gastronomia i hotelarstwo
 556. gastronomia i sztuka kulinarna
 557. general aviation
 558. genetyka i biologia eksperymentalna
 559. geodezja i kartografia
 560. geodezja i kartografia - studia wojskowe
 561. geodezja i kataster
 562. geodezja i planowanie przestrzenne
 563. geofizyka
 564. geografia
 565. geografia fizyczna z geoinformacją
 566. geografia i gospodarka przestrzenna
 567. geografia społeczno - ekonomiczna z elementami gis
 568. geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna - studia doktoranckie
 569. geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe
 570. geoinformacja
 571. geoinformacja środowiskowa
 572. geoinformatyka
 573. geoinformatyka i geologia środowiska
 574. geoinformatyka i techniki satelitarne
 575. geoinżynieria i eksploatacja surowców
 576. geoinżynieria i górnictwo otworowe
 577. geologia
 578. geologia poszukiwawcza
 579. geologia stosowana
 580. geomonitoring
 581. geopolityka
 582. geopolityka i studia strategiczne
 583. geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny
 584. geoturystyka
 585. germanistik
 586. germanistyka
 587. germanistyka od podstaw
 588. gestion et technologie
 589. global and development studies
 590. global business services
 591. global change biology
 592. global communication
 593. globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance)
 594. górnictwo i geologia
 595. gospodarka cyfrowa
 596. gospodarka i administracja publiczna
 597. gospodarka i ekonomia w dziejach
 598. gospodarka i rozwój zrównoważony
 599. gospodarka i zarządzanie publiczne
 600. gospodarka miejska i nieruchomości
 601. gospodarka nieruchomościami
 602. gospodarka obiegu zamkniętego
 603. gospodarka przestrzenna
 604. gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy
 605. gospodarka przestrzenna - studia doktoranckie
 606. gospodarka przestrzenna i geozarządzanie
 607. gospodarka turystyczna
 608. gospodarka turystyczna i gastronomia
 609. gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych
 610. gospodarka wodna
 611. gospodarka wodna i ochrona zasobów wód
 612. gospodarowanie zasobami i odpadami
 613. graduate programme in international relations
 614. graduate programme in political science
 615. graduate programme in teaching english to young learners
 616. grafika
 617. grafika - studia online
 618. grafika i multimedia
 619. grafika komputerowa
 620. grafika komputerowa i produkcja multimedialna
 621. grafika reklamowa i multimedia
 622. graphic arts
 623. groznawstwo
 624. grupa kierunków finanse i rachunkowość
 625. grupa kierunków zarządzanie
 626. gry i grafika interaktywna
 627. Hhandel międzynarodowy
 628. health economics and big data analytics
 629. helwetologia - studia szwajcarskie
 630. higiena dentystyczna
 631. higiena stomatologiczna
 632. hipologia i jeździectwo
 633. hispanistyka
 634. hispanistyka od podstaw
 635. hispanistyka stosowana
 636. historia
 637. historia - studia doktoranckie
 638. historia cywilizacji śródziemnomorskich
 639. historia i kultura żydów
 640. historia i teraźniejszość 40+
 641. historia sztuki
 642. historia w przestrzeni publicznej
 643. hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
 644. hr biznes partner
 645. human resources i coaching
 646. human-computer interaction
 647. humanistyka cyfrowa
 648. humanistyka drugiej generacji
 649. humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie
 650. humanitarian action
 651. hungarystyka
 652. hydrobiology
 653. hydrografia morska
 654. iberoznawstwo
 655. iberystyka
 656. ichtiologia i akwakultura
 657. industrial and engineering chemistry
 658. industrial biotechnology
 659. indywidualne studia informatyczno-matematyczne
 660. indywidualne studia międzyobszarowe
 661. informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 662. informacja w środowisku cyfrowym
 663. informatics
 664. information technology
 665. informatologia z biznesowym językiem angielskim
 666. informatyczne techniki zarządzania
 667. informatyka
 668. informatyka - data science
 669. informatyka - ścieżka anglojęzyczna
 670. informatyka - studia dofinansowane z efs reg
 671. informatyka - studia online
 672. informatyka - studia wojskowe
 673. informatyka algorytmiczna
 674. informatyka analityczna
 675. informatyka ekonomiczna
 676. informatyka gier komputerowych
 677. informatyka i cyberbezpieczeństwo
 678. informatyka i ekonometria
 679. informatyka i systemy informacyjne
 680. informatyka i systemy inteligentne
 681. informatyka medialna
 682. informatyka przemysłowa
 683. informatyka społeczna
 684. informatyka stosowana
 685. informatyka stosowana i systemy pomiarowe
 686. informatyka techniczna
 687. informatyka w biznesie
 688. informatyka w biznesie i administracji
 689. informatyka w biznesie studia inżynierskie
 690. informatyka w inżynierii komputerowej
 691. informatyka w ochronie środowiska
 692. infotronika
 693. infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny
 694. innovation management
 695. innowacje w biznesie
 696. innowacyjne technologie i nowoczesne materiały
 697. innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
 698. innowacyjność produktu
 699. inspekcja weterynaryjna
 700. instrumentalistyka
 701. inteligentne miasta
 702. intellectual property and new technologies
 703. intercultural communication in education and the workplace
 704. intercultural communication ma studies
 705. interdyscyplinarne studia europejskie
 706. interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka
 707. interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością
 708. interdyscyplinarne studia strategiczne
 709. interior design
 710. intermedia
 711. international and political studies
 712. international business
 713. international business economics
 714. international business law and arbitration
 715. international business management
 716. international business program
 717. international cultural studies
 718. international economic relations
 719. international economics
 720. international environmental doctoral school
 721. international management
 722. international marketing
 723. international master double degree program in business economics
 724. international master of horticultural science
 725. international politics and diplomacy
 726. international relations
 727. international relations and area studies
 728. international relations and european studies
 729. international relations and public diplomacy
 730. international security and development
 731. international studies
 732. international studies in philosophy
 733. international tourism and hospitality management
 734. international trade
 735. inwestycje i nieruchomości
 736. inżynieria akustyczna
 737. inżynieria bezpieczeństwa
 738. inżynieria bezpieczeństwa pracy
 739. inżynieria biomedyczna
 740. inżynieria chemiczna i biochemiczna
 741. inżynieria chemiczna i procesowa
 742. inżynieria ciepła
 743. inżynieria cyberprzestrzeni
 744. inżynieria cyklu życia produktu
 745. inżynieria czystego powietrza - kierunek międzywydziałowy
 746. inżynieria danych
 747. inżynieria ekologiczna
 748. inżynieria elektroniczna i komputerowa
 749. inżynieria farmaceutyczna
 750. inżynieria geologiczna
 751. inżynieria geoprzestrzenna
 752. inżynieria górnicza
 753. inżynieria i analiza danych
 754. inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym
 755. inżynieria i gospodarka wodna
 756. inżynieria i monitoring środowiska
 757. inżynieria i ochrona środowiska
 758. inżynieria i technologie materiałowe
 759. inżynieria i technologie nośników energii
 760. inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi
 761. inżynieria internetu rzeczy
 762. inżynieria kosmiczna i satelitarna
 763. inżynieria kształtowania środowiska
 764. inżynieria kwantowa
 765. inżynieria logistyki
 766. inżynieria lotnicza
 767. inżynieria lotnicza i kosmiczna
 768. inżynieria materiałów i nanomateriałów
 769. inżynieria materiałowa
 770. inżynieria materiałowa i wytwarzania
 771. inżynieria meblarstwa
 772. inżynieria mechaniczna
 773. inżynieria mechaniczna i materiałowa
 774. inżynieria mechaniczno-medyczna
 775. inżynieria mechatroniczna
 776. inżynieria medyczna
 777. inżynieria metali nieżelaznych
 778. inżynieria mikrosystemów mechatronicznych
 779. inżynieria morska i brzegowa
 780. inżynieria multimediów
 781. inżynieria naftowa i gazownicza
 782. inżynieria nanostruktur
 783. inżynieria nowoczesnych materiałów
 784. inżynieria obliczeniowa
 785. inżynieria odnawialnych źródeł energii
 786. inżynieria organizacji i zarządzania
 787. inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych
 788. inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych
 789. inżynieria precyzyjna w produkcji rolno – spożywczej
 790. inżynieria procesów odlewniczych
 791. inżynieria procesów technologicznych
 792. inżynieria produkcji
 793. inżynieria produkcji i jakości
 794. inżynieria produkcji i zarządzania
 795. inżynieria produkcji w przemyśle 4.0
 796. inżynieria przemysłu spożywczego
 797. inżynieria rolnicza
 798. inżynieria rolnicza i leśna
 799. inżynieria rolno-spożywcza
 800. inżynieria rolno-spożywcza i leśna
 801. inżynieria środków transportu
 802. inżynieria środowiska
 803. inżynieria środowiska w budownictwie
 804. inżynieria systemów
 805. inżynieria systemów bezzałogowych
 806. inżynieria systemów biotechnicznych
 807. inżynieria techniczno-informatyczna
 808. inżynieria transportu
 809. inżynieria transportu i logistyki
 810. inżynieria wzornictwa przemysłowego
 811. inżynieria zagrożeń środowiskowych
 812. inżynieria zarządzania
 813. inżynieria zarządzania - studia dofinansowane z efs reg
 814. inżynieria zarządzania - studia dualne
 815. inżynieria zarządzania (studia dualne)
 816. inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice
 817. it cyber security
 818. it in business
 819. it management
 820. it project management
 821. italianistyka
 822. italianistyka od podstaw
 823. italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
 824. Jjakość i bezpieczeństwo środowiska
 825. jakość i bezpieczeństwo żywności
 826. jakość i rozwój produktu
 827. jakość i zarządzanie produktem - studia doktoranckie
 828. japonistyka
 829. jazz i muzyka estradowa
 830. jazz i muzyka rozrywkowa
 831. język angielski w biznesie
 832. język angielski w turystyce
 833. język biznesu
 834. język francuski stosowany, z hiszpańskim
 835. język francuski z angielskim - profil tłumaczeniowy
 836. język i kultura rosji
 837. język i literatura rosji
 838. język i społeczeństwo
 839. język niemiecki i komunikacja w biznesie
 840. język niemiecki w obrocie gospodarczym. kształcenie od podstaw
 841. język polski od podstaw z językiem niemieckim
 842. język polski w komunikacji społecznej
 843. język rosyjski dla biznesu
 844. język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych
 845. język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim)
 846. językoznawstwo
 847. językoznawstwo - studia doktoranckie
 848. journalism and new media
 849. journalism and social communication
 850. judaistyka
 851. kartografia i geomatyka
 852. kierunek ekonomiczno-administracyjny
 853. kierunek ekonomiczno-prawny
 854. kierunek lekarski
 855. kierunek lekarsko-dentystyczny
 856. kierunek menedżerski
 857. kierunek prawno – finansowy
 858. kierunek prawno-ekonomiczny
 859. kognitywistyka
 860. kognitywistyka i komunikacja
 861. kognitywistyka komunikacji
 862. kompozycja i teoria muzyki
 863. kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki
 864. komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
 865. komunikacja cyfrowa
 866. komunikacja europejska
 867. komunikacja i psychologia w biznesie
 868. komunikacja kultury i religi
 869. komunikacja medialna i społeczna
 870. komunikacja medialna i wizerunkowa
 871. komunikacja międzykulturowa
 872. komunikacja międzykulturowa - azja i afryka
 873. komunikacja promocyjna i kryzysowa
 874. komunikacja społeczna
 875. komunikacja wizerunkowa
 876. komunikacja wizualna
 877. komunikowanie promocyjno-wizerunkowe, reklama, branding, pr
 878. konserwacja i restauracja dzieł sztuki
 879. konsulting prawny i gospodarczy
 880. koordynowana opieka senioralna
 881. koreanistyka
 882. korozja
 883. kosmetologia
 884. kosmetologia - studia online
 885. krajoznawstwo i turystyka historyczna
 886. krajoznawstwo i turystyka kulturowa
 887. kreatywna produkcja wideokreatywność społeczna
 888. kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa
 889. kryminologia
 890. kryminologia i kryminalistyka
 891. kryminologia i resocjalizacja
 892. kryminologia prawnicza
 893. kryminologia stosowana
 894. kryptologia i cyberbezpieczeństwo
 895. kryptologia i cyberbezpieczeństwo - studia wojskowe
 896. krytyka artystyczna
 897. krytyka literacka
 898. kultura fizyczna osób starszych
 899. kultura fizyczna w służbach mundurowych
 900. kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo
 901. kultura i sztuka współczesna
 902. kultura rosji i narodów sąsiednich
 903. kultura w mediach i komunikacji
 904. kulturoznawstwo
 905. kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska
 906. kulturoznawstwo - studia online
 907. kulturoznawstwo - teksty kultury
 908. kulturoznawstwo - wiedza o kulturze
 909. kulturoznawstwo europy środkowo-wschodniej
 910. kulturoznawstwo i wiedza o mediach
 911. kulturoznawstwo międzynarodowe
 912. kultury mediów
 913. kuratorstwo i teorie sztuki
 914. kynologia
 915. latynoamerykanistyka
 916. lekarski wojskowy
 917. leśnictwo
 918. liberal arts and sciences
 919. lingwistyka
 920. lingwistyka dla biznesu
 921. lingwistyka dla biznesu - tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie
 922. lingwistyka praktyczna i copywriting
 923. lingwistyka stosowana
 924. lingwistyka stosowana angielsko – arabska
 925. lingwistyka stosowana angielsko – niemiecka
 926. lingwistyka stosowana angielsko – rosyjska
 927. lingwistyka stosowana angielsko-ukraińska
 928. lingwistyka stosowana niemiecko – rosyjska
 929. lingwistyka stosowana rosyjsko – chińska
 930. lingwistyka w biznesie
 931. lingwistyka w komunikacji specjalistycznej
 932. literatura popularna i kreacje światów gier
 933. literatura powszechna
 934. literaturoznawstwo
 935. literaturoznawstwo - studia doktoranckie
 936. logistics
 937. logistics - studia online
 938. logistyka
 939. logistyka - studia dofinansowane z efs reg
 940. logistyka - studia dualne
 941. logistyka - studia inżynierskie
 942. logistyka - studia inżynierskie magisterskie
 943. logistyka - studia online
 944. logistyka - studia wojskowe
 945. logistyka ekonomiczna - studia wojskowe
 946. logistyka i administrowanie w mediach
 947. logistyka i inżynieria transportu
 948. logistyka inżynierska
 949. logistyka międzynarodowa
 950. logistyka w biznesie
 951. logistyka w gospodarce
 952. logistyka w sektorze rolno – spożywczym
 953. logistyka w sektorze rolno-spożywczym
 954. logopedia
 955. logopedia ogólna
 956. logopedia ogólna i kliniczna
 957. logopedia z audiologią
 958. logopedia z fonoaudiologią
 959. logopedia z językiem polskim jako obcym
 960. london school of economics and political science
 961. lotnictwo
 962. lotnictwo i kosmonautyka
 963. lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe
 964. ma international relations
 965. malarstwo
 966. management
 967. management - studia online
 968. management and artificial intelligence
 969. management and finance
 970. management and law
 971. management and production engineering
 972. managment instytucji publicznych i public relations
 973. marketing
 974. marketing and sales
 975. marketing cyfrowy
 976. marketing i biznes elektroniczny
 977. marketing i brand management
 978. marketing i komunikacja rynkowa
 979. marketing i logistyka
 980. marketing i sprzedaż
 981. marketing internetowy
 982. master in applied global economics
 983. master in big data science
 984. master in compliance & crime prevention in business
 985. master in finance and accounting
 986. master in financial crime prevention
 987. master in food systems
 988. master in management
 989. master in mechanical engineering
 990. master of business studies
 991. master of digital entrepreneurship
 992. master of liberal arts
 993. master of operations
 994. management
 995. maszyny i systemy energetyczne
 996. matematyka
 997. matematyka - studia doktoranckie
 998. matematyka i analiza danych
 999. matematyka i ekonomia
 1000. matematyka i statystyka
 1001. matematyka komputerowa
 1002. matematyka stosowana
 1003. matematyka stosowana i technologie informatyczne
 1004. matematyka w finansach
 1005. matematyka w technice
 1006. materials engineering
 1007. materials science and engineering
 1008. materiały i technologie metali nieżelaznych
 1009. mathematics
 1010. meblarstwo
 1011. mechanical engineering
 1012. mechanika i budowa maszyn
 1013. mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe
 1014. mechanika i budowa maszyn energetycznych
 1015. mechanika i budowa pojazdów
 1016. mechanika i projektowanie maszyn
 1017. mechanika pojazdów i maszyn roboczych
 1018. mechatronic engineering
 1019. mechatronics
 1020. mechatronics of vehicles and construcion machinery
 1021. mechatronika
 1022. mechatronika - studia wojskowe
 1023. mechatronika pojazdów i maszyn roboczych
 1024. mechatronika przemysłowa
 1025. media & society
 1026. media audiowizualne i kultura cyfrowa
 1027. media design i marketing wizerunkowy
 1028. media i cywilizacja
 1029. media i komunikacja w biznesie
 1030. media interaktywne i widowiska
 1031. media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne
 1032. media kreatywne: projektowanie gier i animacji
 1033. media społecznościowe w zarządzaniu
 1034. mediacja sztuki
 1035. mediaworking
 1036. medical biotechnology
 1037. medical physics
 1038. medioznawstwo
 1039. mediteranistyka
 1040. medycyna roślin
 1041. menedżer dziedzictwa kulturowego
 1042. menedżer sportu i rekreacji
 1043. menedżer żywności i żywienia
 1044. menedżersko – prawny
 1045. metalurgia
 1046. metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
 1047. metody matematyczno-statystyczne w analizach gospodarczych - studia doktoranckie
 1048. międzynarodowe stosunki gospodarcze
 1049. międzynarodowe studia kulturowe
 1050. międzynarodowe studia polskie
 1051. międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno – społeczne
 1052. międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne
 1053. migracje międzynarodowe
 1054. mikro i nanotechnologia
 1055. mikro­elektronika w technice i medycynie
 1056. mikro- i nanotechnologie w biofizyce
 1057. mikrobiologia
 1058. mikrobiologia stosowana
 1059. mikrobiznes
 1060. militarioznawstwo
 1061. mining and geology
 1062. modelling and data science
 1063. modelowanie komputerowe
 1064. modelowanie matematyczne i analiza danych
 1065. modern business - zarządzanie i rachunkowość
 1066. modern business management
 1067. modern engineering in water management
 1068. molecular biotechnology
 1069. multimedia i grafika komputerowa
 1070. multimedia i grafika użytkowa
 1071. muzeologia
 1072. muzyka kościelna
 1073. muzyka w mediach i produkcja muzyki
 1074. muzyka w multimediach
 1075. muzyka w przestrzeni publicznej
 1076. muzykologia
 1077. muzykoterapia
 1078. nadzór i kontrola
 1079. nanoinżynieria materiałów
 1080. nanotechnologia
 1081. nanotechnologie i nanomateriały
 1082. national security
 1083. nauczanie chemii
 1084. nauczanie fizyki
 1085. nauczanie fizyki i informatyki
 1086. nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
 1087. nauczanie matematyki i informatyki
 1088. nauka o bezpieczeństwienauka o komunikacji społecznej i mediach - studia doktoranckie
 1089. nauki biologiczne
 1090. nauki biologiczne - studia doktoranckie
 1091. nauki fizyczne - studia doktoranckie
 1092. nauki o bezpieczeństwie - studia doktoranckie
 1093. nauki o jakości
 1094. nauki o kulturze i religii
 1095. nauki o polityce
 1096. nauki o polityce i administracji
 1097. nauki o polityce i administracji - studia doktoranckie
 1098. nauki o rodzinie
 1099. nauki o zarządzaniu
 1100. nauki o ziemi i środowisku - studia doktoranckie
 1101. nauki socjologiczne - studia doktoranckie
 1102. nauki teologiczne - studia doktoranckie
 1103. navigation (in english)
 1104. nawigacja
 1105. nawigacja - studia wojskowe
 1106. neurobiologia
 1107. neuroinformatyka - zastosowanie fizyki w biologii i medycynie
 1108. neuropsychologia
 1109. niderlandystyka
 1110. niemcoznawstwo
 1111. nowe media
 1112. nowe media i kultura cyfrowa
 1113. nowe media, reklama, kultura współczesna
 1114. nowoczesne technologie w kryminalistyce
 1115. nowoczesny handel
 1116. nursing
 1117. obronność
 1118. obronność i bezpieczeństwo narodowe
 1119. obronność państwa
 1120. obsługa biznesu
 1121. ocean engineering
 1122. oceanografia
 1123. oceanologia
 1124. oceanotechnika
 1125. oceanotechnika budowa jachtów i okrętów
 1126. ochrona dóbr kultury
 1127. ochrona dóbr kultury i środowiska
 1128. ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego
 1129. ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo – leśna
 1130. ochrona roślin i kontrola fitosanitarna
 1131. ochrona środowisk
 1132. ochrona środowiska
 1133. ochrona zasobów przyrodniczych
 1134. ochrona zdrowia roślin
 1135. odnawialne źródła energii
 1136. odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
 1137. odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna
 1138. odnowa biologiczna
 1139. ogrodnictwo
 1140. okcydentalistyka
 1141. optoelektronika
 1142. optometria
 1143. optyka
 1144. optyka okularowa
 1145. optyka okularowa z elementami optometrii
 1146. organic agriculture and food production
 1147. organizacja i zarządzanie
 1148. organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie
 1149. organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
 1150. organizacja sztuki filmowej i telewizyjnej
 1151. organizowanie rynku pracy
 1152. orientalistyka
 1153. orientalistyka chrześcijańska
 1154. Ppapiernictwo i poligrafia
 1155. pedagogika
 1156. pedagogika - studia doktoranckie
 1157. pedagogika - studia online
 1158. pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji
 1159. pedagogika międzykulturowa z mediacją
 1160. pedagogika nauczycielska
 1161. pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią
 1162. pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 1163. pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią
 1164. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkola
 1165. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 1166. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia online
 1167. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego
 1168. pedagogika przedszkolna i wczesznoszkolna
 1169. pedagogika resocjalizacyjna
 1170. pedagogika specjalna
 1171. pedagogika sportu
 1172. pedagogika stosowana
 1173. pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
 1174. pedagogika wczesnej edukacji
 1175. pedagogika zdolności i informatyki
 1176. pedagogy - resocialization with intercultural education
 1177. penitencjarystyka
 1178. performatyka
 1179. philosophy
 1180. philosophy and culture of east-central europe
 1181. physics (studies in english)
 1182. physics and astronomy
 1183. pielęgnacja zwierząt i animaloterapia
 1184. pielęgniarstwo
 1185. pielęgniarstwo - studia online
 1186. pielęgniarstwo pomostowe
 1187. pielęgniarstwo pomostowe - studia online
 1188. planowanie i organizacja przestrzeni
 1189. planowanie przestrzenne
 1190. podatki i doradztwo podatkowe
 1191. pojazdy samochodowe
 1192. polacy i niemcy w europie
 1193. politologia
 1194. politologia - studia online
 1195. polityka i administracja - studia doktoranckie
 1196. polityka społeczna
 1197. polityki miejskie i doradztwo publiczne
 1198. polonistyczne – germanistyczne wspólne studia nauczycielskie
 1199. polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie
 1200. polonistyka antropologiczno-kulturowa
 1201. polonistyka stosowana
 1202. polonistyka-komparystyka
 1203. polsko - niemieckie studia kulturowe i translatorskie
 1204. położnictwo
 1205. poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna
 1206. porównawcze studia cywilizacji
 1207. portugalistyka
 1208. portugalistyka: studia portugalsko-brazylijskie
 1209. power engineering
 1210. praca socjalna
 1211. praca socjalna - studia online
 1212. praca socjalna i ekonomia społeczna
 1213. prawno – administracyjny
 1214. prawno – biznesowy
 1215. prawno – ekonomiczny
 1216. prawno – menadżerski
 1217. prawo
 1218. prawo - studia online
 1219. prawo dla licencjatów i magistrów
 1220. prawo dla magistrów i licencjatów
 1221. prawo europejskie
 1222. prawo finansowe i skarbowość
 1223. prawo i finanseprawo i finanse w biznesie
 1224. prawo i zarządzanie w biznesie
 1225. prawo internetu i ochrony informacji
 1226. prawo kanoniczne
 1227. prawo medyczne
 1228. prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej
 1229. prawo ochrony danych osobowych
 1230. prawo ochrony zasobów naturalnych
 1231. prawo ochrony zdrowia
 1232. prawo podatkowe i rachunkowość
 1233. prawo służb mundurowych
 1234. prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych
 1235. prawo w administracji i gospodarceprawo w biznesie
 1236. prawo w biznesie - studia dofinansowane z efs
 1237. prawo w biznesie - studia dofinansowane z efs 2.0
 1238. prawo w samorządzie terytorialnym
 1239. prawo w zarządzaniu biznesem
 1240. prawo w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 1241. prawo własności intelektualnej i nowych mediów
 1242. prawo zamówień publicznych
 1243. prawo zatrudnienia
 1244. prawo zatrudnienia - kadry i płace
 1245. product & process management
 1246. produkcja form audiowizualnych
 1247. produkcja i bezpieczeństwo żywności
 1248. produkcja i marketing żywności
 1249. produkcja medialna
 1250. produkcja teatralna i organizacja wydarzeń
 1251. profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 1252. programowanie i bazy danych
 1253. projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
 1254. projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej
 1255. projektowanie graficzne
 1256. projektowanie i budowa jachtów
 1257. projektowanie kultury
 1258. projektowanie mebla
 1259. projektowanie mebli
 1260. projektowanie molekularne i bioinformatyka - zastosowanie fizyki w biologii i medycynie
 1261. projektowanie ubioru
 1262. projektowanie wnętrz
 1263. protetyka słuchu
 1264. przedsiębiorczość
 1265. przedsiębiorczość i finanse
 1266. przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce
 1267. przedsiębiorczość i inwestycje
 1268. przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami
 1269. przekład literacki
 1270. przekład rosyjsko - polski z dodatkowym językiem obcym
 1271. przekładoznawstwo
 1272. przekładoznawstwo literacko-kulturowe
 1273. przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny
 1274. przemysłowe technologie informatyczne
 1275. przetwórstwo tworzyw sztucznych
 1276. przewodnictwo i pilotaż turystyczny
 1277. przewodnictwo i reportaż turystyczny
 1278. przywództwo w biznesie
 1279. psychologia
 1280. psychologia - studia online
 1281. psychologia behawioralna
 1282. psychologia dla licencjatów i magistrów
 1283. psychologia dla magistrów
 1284. psychologia dla magistrów i licencjatów
 1285. psychologia dzieci, młodzieży i rodziny
 1286. psychologia ekonomiczna
 1287. psychologia i informatyka
 1288. psychologia kliniczna
 1289. psychologia medyczna
 1290. psychologia pracy i biznesu
 1291. psychologia reklamy, mediów i komunikacji społecznej
 1292. psychologia sądowo-penitencjarna
 1293. psychologia społeczna
 1294. psychologia sportu
 1295. psychologia w biznesie
 1296. psychologia w zarządzaniu
 1297. psychologia zdrowia
 1298. psychologia zwierząt
 1299. psychoprofilaktyka
 1300. pszczelarstwo w agrosystemach
 1301. public management
 1302. public relations
 1303. public relations i zarządzanie informacją
 1304. publikowanie cyfrowe i sieciowe
 1305. publikowanie współczesne
 1306. Qquantitative finance
 1307. quantitative methods in modern management
 1308. quantum information technology
 1309. rachunkowość
 1310. rachunkowość i administracja kadrowo-płacowa
 1311. rachunkowość i controlling
 1312. rachunkowość i finanse biznesu
 1313. rachunkowość i finanse w zarządzaniu
 1314. rachunkowość i podatki
 1315. rachunkowość i zarządzanie finansami
 1316. rachunkowość w biznesie
 1317. ratownictwo medyczne
 1318. realizacja obrazu filmowego
 1319. realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografiarealizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografii
 1320. recykling i metalurgia
 1321. region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe
 1322. rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
 1323. relacje międzykulturowe
 1324. religioznawstwo
 1325. religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
 1326. renewable energy sources and waste management
 1327. resocjalizacja
 1328. resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną
 1329. restoration and management of environment
 1330. retoryka stosowana
 1331. rewitalizacja dróg wodnych
 1332. rewitalizacja miast
 1333. rewitalizacja terenów zdegradowanych
 1334. reżyseria
 1335. reżyseria dźwięku
 1336. robotyka i automatyzacja procesów
 1337. robotyzacja procesów wytwórczych
 1338. rolnictwo
 1339. rolnictwo ekologiczne
 1340. romanistyka
 1341. rosjanoznawstwo
 1342. rosjoznawstwo
 1343. rusycystyka
 1344. rybactwo
 1345. rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne
 1346. rynek nieruchomości
 1347. rynki finansowe
 1348. rzeźba
 1349. Ssamochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym
 1350. samorząd terytorialny i polityka regionalna
 1351. scenografia
 1352. sinologia
 1353. skandynawistyka
 1354. skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe
 1355. slawistyka
 1356. social media i prsocial sciences
 1357. sociology
 1358. socjologia
 1359. socjologia - studia doktoranckie
 1360. socjologia - studia online
 1361. socjologia bezpieczeństwa wewnętrznego
 1362. socjologia cyfrowa
 1363. socjologia ekonomiczna
 1364. socjologia grup dyspozycyjnych
 1365. socjologia stosowana i antropologia społeczna
 1366. socjology
 1367. socjotechnika i oddziaływanie społeczne
 1368. specjalistyczne studia teologiczne
 1369. społeczeństwo informacyjne
 1370. sport
 1371. sport i wellness
 1372. sport, fitness, wellness i spa
 1373. stosowana psychologia zwierząt
 1374. stosunki międzynarodowe
 1375. stosunki międzynarodowe - studia online
 1376. studia afrykańskie
 1377. studia azjatyckie
 1378. studia azjatyckie: chiny i azja wschodnia
 1379. studia bałkańskie
 1380. studia bliskowschodnie
 1381. studia doktoranckie
 1382. studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa
 1383. studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa
 1384. studia doktoranckie w zakresie sztuk filmowych
 1385. studia doktoranckie w zakresie sztuk teatralnych
 1386. studia dualne - żywienie zwierząt
 1387. studia eurazjatyckie
 1388. studia euroazjatyckie
 1389. studia europejskie
 1390. studia filologiczno-kulturoznawcze
 1391. studia menedżerskie
 1392. studia menedżersko – prawne
 1393. studia menedżersko – psychologiczne
 1394. studia menedżersko - psychologiczne - studia online
 1395. studia miejskie
 1396. studia nad buddyzmem
 1397. studia nad buddyzmem współczesnym
 1398. studia nad chinami
 1399. studia nad indiami i azją południową
 1400. studia nad japonią
 1401. studia nad koreą
 1402. studia nad nauką i technologią
 1403. studia nad wojną i wojskowością
 1404. studia niderlandystyczne
 1405. studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
 1406. studia o polsce
 1407. studia pisarskie
 1408. studia polskie z językiem angielskim
 1409. studia polsko – ukraińskie
 1410. studia polsko-niemieckie
 1411. studia równoległe licencjackie
 1412. studia równoległe magisterskie
 1413. studia skandynawskie
 1414. studia skandynawsko-bałtyckie
 1415. studia slawistyczne
 1416. studia śródziemnomorskie
 1417. studia w języku angielskim
 1418. studia w języku rosyjskim
 1419. studia w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
 1420. studia w zakresie nauk teologicznych w dyscyplinie nauki teologiczne
 1421. studia wojskowe
 1422. studia wschodnie
 1423. sustainability studies
 1424. systemy biotechniczne
 1425. systemy diagnostyczne w medycynie
 1426. systemy i urządzenia przemysłowe
 1427. systemy informacyjne w bezpieczeństwie
 1428. systemy informacyjne w bezpieczeństwie - studia wojskowe
 1429. systemy sterowania inteligentnymi budynkami
 1430. szkoła doktorska biomedchem
 1431. szkoła doktorska nauk humanistycznych
 1432. szkoła doktorska nauk ścisłych i przyrodniczych
 1433. szkoła doktorska nauk społecznych
 1434. szkoła doktorska w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych
 1435. sztuczna inteligencja
 1436. sztuka i edukacja
 1437. sztuka i media
 1438. sztuka i wzornictwo ceramiki
 1439. sztuka i wzornictwo szkła
 1440. sztuka mediów
 1441. sztuka mediów i edukacja wizualna
 1442. sztuka ogrodowa
 1443. sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
 1444. sztuka pisania
 1445. sztuka współczesna
 1446. sztuki muzyczne
 1447. sztuki nowoczesne - design now
 1448. sztuki plastyczne
 1449. sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki - studia doktoranckie
 1450. sztuki sceniczne
 1451. sztuki społeczne
 1452. sztuki wizualne
 1453. Śśrodki transportu i logistyka
 1454. środkowoeuropejskie studia historyczne
 1455. taniec
 1456. taniec w kulturze fizycznej
 1457. teatrologia
 1458. technika rolnicza i leśna
 1459. techniki dentystyczne
 1460. techniki kryminalistyczne
 1461. technologia biosurowców i biomateriałów
 1462. technologia chemiczna
 1463. technologia drewna
 1464. technologia i organizacja gastronomii
 1465. technologia kosmetyków
 1466. technologia kosmetyku
 1467. technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
 1468. technologia szkła i ceramiki
 1469. technologia teatru lalek
 1470. technologia żywności i żywienia człowieka
 1471. technologia żywności i żywienie człowieka
 1472. technologie cyfrowe w animacji kultury
 1473. technologie energetyki odnawialnej
 1474. technologie energii odnawialnej
 1475. technologie informatyczne
 1476. technologie komputerowe
 1477. technologie kosmiczne i satelitarne
 1478. technologie obiegu zamkniętego
 1479. technologie ochrony środowiska
 1480. telecommunications
 1481. teleinformatyka
 1482. telekomunikacja
 1483. telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia
 1484. teologia
 1485. teologia kanoniczna
 1486. teologia kapłańska
 1487. teologia katolicka
 1488. terapia artystyczna
 1489. terapia zajęciowa
 1490. theology
 1491. tkanina i stylizacja wnętrz
 1492. tkanina i ubiór
 1493. tłumaczenia pisemne i multimedialne
 1494. toksykologia z elementami kryminalistyki
 1495. tourismtourism and leisure
 1496. tourism and recreation
 1497. tourism management
 1498. towaroznawstwo
 1499. towaroznawstwo spożywcze
 1500. towaroznawstwo w biogospodarce
 1501. transatlantic studies
 1502. transition, innovation and sustainability environments
 1503. translatoryka
 1504. transport
 1505. transport - studia doktoranckie
 1506. transport - studia online
 1507. transport i logistyka
 1508. transport in english
 1509. transport kolejowy
 1510. trener osobisty z dietetyką sportową
 1511. turystyka
 1512. turystyka historyczna
 1513. turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
 1514. turystyka historyczna i kulturowa
 1515. turystyka i hotelarstwo
 1516. turystyka i kultura śródziemnomorska
 1517. turystyka i rekreacja
 1518. turystyka i rekreacja - studia dualne
 1519. turystyka i rekreacja - studia online
 1520. turystyka i zarządzanie dziedzictwem
 1521. turystyka kulturowa
 1522. turystyka przygodowa
 1523. twórcze pisanie
 1524. twórcze pisanie i marketing wydawniczy
 1525. tworzenie gier wideo
 1526. tworzywa i technologie motoryzacyjne
 1527. Uubezpieczenia - studia interdyscyplinarne
 1528. ukrainistyka
 1529. ukrainistyka z językiem angielskim
 1530. undergraduate programme in international relations
 1531. undergraduate programme in political science
 1532. university of london international programmes (uolip)
 1533. uniwersyteckie studia humanistyczne: historia- filozofia- muzyka
 1534. uprawa winorośli i winiarstwo
 1535. urban management
 1536. veterinary medicine
 1537. visual arts
 1538. Wweterynaria
 1539. wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej
 1540. wiedza o teatrze
 1541. wiedza o teatrze i filmie
 1542. winogrodnictwo i enologia
 1543. włókiennictwo
 1544. włókiennictwo i przemysł mody
 1545. wojsko w systemie służb publicznych
 1546. wojskoznawstwo
 1547. wokalistyka
 1548. wschodoznawstwo
 1549. współczesne stosunki międzynarodowe
 1550. wychowanie fizyczne
 1551. wychowanie fizyczne i sport
 1552. wychowanie fizyczne i zdrowotne
 1553. wychowanie fizyczne w służbach mundurowych
 1554. wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym
 1555. wzornictwo
 1556. wzornictwo przemysłowe
 1557. wzornictwo ubioru i akcesoriów mody
 1558. Zzaawansowane materiały i nanotechnologia
 1559. zaawansowane materiały inżynierskie
 1560. zarządzanie
 1561. zarządzanie - dla inżynierów
 1562. zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe
 1563. zarządzanie - kierunek dla absolwentów studiów inżynierskich
 1564. zarządzanie - psychologia w zarządzaniu
 1565. zarządzanie - ścieżka anglojęzyczna
 1566. zarządzanie - socjologia biznesu i mediów
 1567. zarządzanie - studia dofinansowane w efs
 1568. zarządzanie - studia dofinansowane z efs 2.0
 1569. zarządzanie - studia doktoranckie
 1570. zarządzanie - studia dualne
 1571. zarządzanie - studia online
 1572. zarządzanie - studia prowadzone metodą projektową
 1573. zarządzanie bezpieczeństwem i kryzysowe
 1574. zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną w portach lotniczych
 1575. zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej
 1576. zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
 1577. zarządzanie bezpieczeństwem państwa
 1578. zarządzanie bezpieczeństwem w państwie
 1579. zarządzanie big datą
 1580. zarządzanie biznesem - studia dla nieekonomistów
 1581. zarządzanie danymi i analityka big data
 1582. zarządzanie dla inżynierów
 1583. zarządzanie dziedzictwem kulturowym
 1584. zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków
 1585. zarządzanie finansami i rachunkowość
 1586. zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego
 1587. zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 1588. zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu
 1589. zarządzanie i coaching
 1590. zarządzanie i dowodzenie
 1591. zarządzanie i inżynieria produkcji
 1592. zarządzanie i inżynieria usług
 1593. zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych
 1594. zarządzanie i marketing w turystyce, hotelarstwie i gastronomii
 1595. zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej
 1596. zarządzanie i prawo w biznesie
 1597. zarządzanie informacją
 1598. zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
 1599. zarządzanie instytucjami artystycznymi
 1600. zarządzanie instytucjami służby zdrowia
 1601. zarządzanie inżynierskie
 1602. zarządzanie jakością i analiza żywności
 1603. zarządzanie jakością i produkcją
 1604. zarządzanie kreatywne
 1605. zarządzanie kryzysowe w środowisku
 1606. zarządzanie kulturą i mediami
 1607. zarządzanie kulturą współczesną
 1608. zarządzanie logistyczne
 1609. zarządzanie logistyką
 1610. zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw
 1611. zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
 1612. zarządzanie mediami i reklamą
 1613. zarządzanie miastem
 1614. zarządzanie międzynarodowe
 1615. zarządzanie migracjami
 1616. zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego
 1617. zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
 1618. zarządzanie państwem
 1619. zarządzanie polityką społeczną
 1620. zarządzanie projektami
 1621. zarządzanie projektami społecznymi
 1622. zarządzanie publiczne
 1623. zarządzanie publiczne, e-administracja
 1624. zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
 1625. zarządzanie ryzykiem finansowym
 1626. zarządzanie ryzykiem zdrowotnym
 1627. zarządzanie środowiskiem
 1628. zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
 1629. zarządzanie strategiczne
 1630. zarządzanie w administracji publicznej
 1631. zarządzanie w e-sporcie
 1632. zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii
 1633. zarządzanie w logistyce międzynarodowej
 1634. zarządzanie w nowoczesnej gospodarce
 1635. zarządzanie w ochronie zdrowia
 1636. zarządzanie w politykach publicznych
 1637. zarządzanie w służbach społecznych
 1638. zarządzanie w systemach informatycznych
 1639. zarządzanie w turystyce
 1640. zarządzanie w turystyce i sporcie
 1641. zarządzanie w turystyce i w sporcie
 1642. zarządzanie w wirtualnym środowisku
 1643. zarządzanie zasobami ludzkimi
 1644. zarządzanie zasobami przyrody
 1645. zarządzanie zasobami ziemi
 1646. zarządzanie zmianą społeczną
 1647. zasoby ludzkie w organizacji
 1648. zastosowania fizyki w biologii i medycynie
 1649. zaufane systemy sztucznej inteligencji
 1650. zdrowie publiczne
 1651. zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia
 1652. zdrowie publiczne i zarządzanie w ochronie zdrowia
 1653. zdrowie publiczne i zarządzanie w ochronie zdrwowia
 1654. zdrowie środowiskowe
 1655. zdrowie środowiskowe i bhp
 1656. zielarstwo
 1657. zielarstwo i fitoprodukty
 1658. zielarstwo i fitoterapia
 1659. zielone technologie
 1660. zintegrowane planowanie rozwoju
 1661. zoofizjoterapia
 1662. zoopsychologia z animaloterapią
 1663. zootechnika
 1664. zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii
 1665. żegluga śródlądowa
 1666. żywienie człowieka i dietetyka
 1667. żywienie człowieka i dietoterapia
 1668. żywienie człowieka i ocena żywności