Kultury mediów

Kultury mediów

Studia na kierunku kultury mediów możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kultury mediów stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Kultury mediów studia - kierunek studiów

Studia na kierunku kultury mediów to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku kultury mediów
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku kultury mediów rozpocznie się 3 czerwca 2024 r. i potrwa do 28 lipca 2024 r. | kultury mediów - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku kultury mediów możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | kultury mediów - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia z kultury mediów charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku kultury mediów: estetyka wizualności, komunikacja medialna, widowiska kulturowe, nowe media.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku kultury mediów:

 • język polski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kultury mediów - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując kultury mediów

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku kultury mediów: cyberkultura, ekrany w kulturze, wstęp do medioznawstwa, wstęp do teorii komunikacji, filozofia techniki.

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Kultury mediów? Jest to kierunek, który skupia się na multimedialności mediów oraz kształci w zakresie nowych kompetencji niebędnych do sprawnego poruszania się we współczesnych procesach komunikacyjnych.

Co więcej, zdobędziesz wiedzę z takich dziedzin jak: historia społeczna, kulturowa oraz polityczna, teoria mediów czy antropologia kultury. Dodatkowo nacisk będzie kładziony na poprawę umiejętności miękkich, dzięki czemu nie będziesz mieć problemu w zakresie komunikacji interpersonalnej.

Do wyboru będziesz mieć różne specjalności: Komunikacja medialna, Komunikacja wizualna, Estetyka wizualności, Widowiska kultorwe czy Publicystyka nowomedialna. Taka różnorodność sprawi, że powinieneś znaleźć coś dla siebie i rozwinąć swoje zainteresowania w wybranej dziedzinie.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • zagadnień społecznych tworzących podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturze mediów,
 • analizy zjawiska kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, zna zasady ekonomiczne i prawne leżące u podstaw organizacji i zarządzania współczesnymi instytucjami kultury,
 • : rozumienia zjawisk prasowo-wydawniczych, rozumienia ogólnych prawidłowoci i zależności między historią prasy i dziennikarstwa a historią polityczną i hisoriąi literatur; rozumienia zjawisk prasowych w poszczególnych okresach historycznych oraz historyczno-literackich,
 • wykorzystywania wiedzy z zakresu doktryn medialnych do zrozumienia przekształceń systemu medialnego w Polsce; rozumienia mechanizmów rządzących rynkiem mediów periodycznych; dostrzegania aktorów gry rynkowej, określania istoty i funkcji poszczególnych typów mediów i instytucji medialnych, oceny roli i znaczenia poszczególnych regionów medialnych oraz rodzajów mediów w systemie medialnym; dokonywania samodzielnych porówna i analiz zjawisk medialnych w Polsce z punktu widzenia dyscyplin naukowych zajmujących się komunikacją medialną,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku kultury mediów?

 

1. Typ i tryb studiów

Program kształcenie na kierunku kultury mediów będzie oscylował głownie wokół nauk humanistycznych.

Osoby, które chcą rozwijać się w tym kierunku i aplikują na powyższe studia będą mogli wybrać pomiędzy trybem stacjonarnym, a niestacjonarnym. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez władze konkretnej uczelni. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie, to wybierz studia niestacjonarne, które realizują tryb zajęć weekendowych.

 

Studia na kierunku kultury mediów możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Ze względu na interdyscyplinarny program nauczania na kierunku kultury mediów będziesz miał możliwość zdobycia kompleksowej wiedzy z zakresu nauk społecznych, kulturowych, politycznych czy humanistycznych. W planie zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

 • Czytanie świata – czytanie literatury
 • Interpretacja tekstu literackiego
 • Poetyki kina

Studenci będą także zobowiązani do wyboru socjalizacji, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i przyszłych planów zawodowych. Aktualną ofertę modułów specjalizacyjnych, znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Studenci kierunku kultury mediów zdobędą szereg umiejętności praktycznych z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych. W czasie licznych warsztatów nauczysz się dokonywać analizy zjawisk kulturowych oraz wybranych tekstów literackich.

Ponadto, dowiesz się, w jaki sposób używać technik komunikacyjnych i formułować różnego typu wypowiedzi ustne i pisemne. W planie zajęć znajdzie się także lektorat z języka obcego, dzięki któremu rozwiniesz swoje zdolności językowe i tym samym zwiększysz szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

4. Dla kogo ten kierunek

W dobie globalizacji niezwykle ważną rolę w zakresie kultury społeczeństwa oraz komunikacji pełnią media. Współczesne procesy komunikacyjne wytworzyły silną potrzebę wykształcenia specjalistów w zakresie mediów, którzy wyjdą naprzeciw zapotrzebowaniu obecnego rynku.

Studia dają możliwość zrozumienia przemian jakie zaszły pod wpływem nowoczesnych technologii. Jeżeli zatem jesteś zainteresowany szeroko pojętymi mediami to Kultury mediów mogą być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować kultury mediów

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek kultury mediów:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku kultury mediów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku kultury mediów będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku kultury mediów

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Kultury mediów? Kierunek daje możliwości zatrudnienia w mediach oraz w przemyśle kreatywnym, a także w tych instytucjach kultury czy administracji. Moga to być agencje reklamowe, media elektroniczne czy agencje public relations oraz marketingu.

Możesz także założyć własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa medialnego lub kultury administracji publicznej. Jak widzisz możliwości jest naprawdę dużo, więc jeżeli zatem świetnie czujesz się w środowisku mediów oraz komunikacji publicznej to Kultury mediów mogą być kierunkiem dla Ciebie!

 

Absolwent kierunku kultury mediów znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik agencji reklamowej,
 • pracownik w mediach elektronicznych,
 • pracownik agencje public relations,
 • pracownik przemysłu kreatywnego,
 • pracownik firmy marketingowej.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Kultury mediów studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Kultury mediów studia I stopnia

Kultury mediów studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku kultury mediów

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki humanistyczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki humanistyczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Kultury mediów

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)