MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE

Dodaj do ulubionych

Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno - społeczne - kierunek studiów

Studia na kierunku międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno - społeczne to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno  społeczne:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • historia muzyki,
 • historia sztuki,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jednostka prowadząca

Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne stopień: (I), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 05.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.05.2021
do 15.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 21.07.2021
do 20.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 05.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.05.2021
do 15.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 21.07.2021
do 20.09.2021
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 26.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 11.08.2021
do 13.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 20.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 20.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno - społeczne

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno - społeczne? Studia kształcą w zakresie ogólnym z takich dyscyplin o powiązaniach kulturowych, a także w zakresie szczegółowym.

Ten obszar uzależniony jest od indywidualnego podejścia studenta, który wraz z opiekunem naukowym wybiera zajęcia, które najbardziej odpowiadają jego zainteresowaniom.

Dzięki temu będziesz mógł wykorzystać metody dyscyplin badawczych poznane na wybranych przez Ciebie kierunkach studiów.

Co więcej, kierunek stawia na rozwój umiejętności miękkich w zakresie stawiania problemów badawczych, trafnego doboru i zastosowania interdyscyplinarnej metodologii w ich rozwiązywaniu.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • miejsca oraz znaczenia nauk humanistycznych i społecznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej,
 • wiedzy o instytucjach kultury oraz orientację we współczesnym życiu kulturalnym,
 • wiedzy o człowieku, jako podmiocie tworzącym struktury społecznie i działającym w ramach tych struktur, podstawowej wiedzy o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie rozmaitych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
 • metod, narzędzi oraz technik pozyskiwania danych niezbędnych dla opisania i analizowania fenomenów kultury,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO - SPOŁECZNE

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku międzynarodowe indywidualne studia humanistyczno - społeczne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Dla kogo ten kierunek

Jesteś osobą o szerokich zainteresowaniach i uzdolnieniach interdyscyplinarnych w dziedzinach humanistycznych i społecznych? Szukasz ciekawych studiów, które pozwolą Ci na przełożenie Twoich pasji na przyszłą karierę zawodową?

Jeżeli tak, a dodatkowo masz "lekkie pióro" i głowę pełną pomysłów to Międzyobszarowe indywidulane studia humanistyczno - społeczne mogą być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

3. Gdzie studiować międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno - społeczne

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno - społeczne:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE STUDIA STACJONARNE

Czas trwania studiów na kierunku międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
2 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Przedmioty:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Przedmioty:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno - społeczne

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno - społeczne? Trudno jest wskazać zawody, które będziesz mógł wykonywać ze względu na indywidualny charakter kierunku. Wszystko jest zatem uzależnione od zajęć, które wybierzesz w ramach studiów.

Będziesz mógł szukać pracy w instytucjach kulturowych, administracji państwowej czy redakcjach prasowych. Jeżeli zatem Twoją mocną stroną są nauki humanistyczne to Międzyobszarowe studia humanistyczne i społeczne mogą być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Absolwent kierunku międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno - społeczne znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • dziennikarz prasowy,
 • pracownik instytucji kultury,
 • pracownik firmy marketingowej,
 • pracownik instytucji Unii Europejskiej,
 • pracownik administracji państwowej.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE

Komentarze (0)