Dodaj do ulubionych

HR BIZNES PARTNER studia – kierunek studiów

Studia na kierunku HR biznes partner to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu  magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym.

 

W trakcie studiów na kierunku HR biznes partner studenci zdobędą wiedzę z zakresu socjologii, ekonomii, zarządzania czy nauk społecznych. Ponadto nauczą się wykorzystywania technik zarządzania czy dokonywania analizy finansowej i biznesowej. Co więcej, rozwiną umiejętności biznesowe.

Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. Ponadto znajdą prace w w organizacjach, przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych, a także w firmach zajmujących się doradztwem finansowym.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Kandydaci na kierunek HR biznes partner, aby zyskać czas na przygotowanie, powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z obowiązującymi na danej uczelni wymogami rekrutacyjnymi.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku HR biznes partner to:

 • wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego
 • dyplom ukończenia studiów wyższych

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK HR BIZNES PARTNER

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Jednostka prowadząca

Hr biznes partner stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

HR BIZNES PARTNER - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

HR BIZNES PARTNER STUDIA NIESTACJONARNE

HR BIZNES PARTNER STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

HR BIZNES PARTNER STUDIA II STOPNIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku hr biznes partner

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HR BIZNES PARTNER?

HR biznes partner to studia skierowane do osób, które chciałyby związać swoją przyszłość z biznesem oraz stanowiskami kierowniczymi i menedżerskimi. Studenci powyższego kierunek zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, biznesowych, ekonomicznych czy nauk o zarządzaniu. Program kształcenia zakłada także realizacje ciekawych i rozwijających warsztatów praktycznych oraz spotkać z pracownikami branży biznesowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku HR biznes partner możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek HR biznes partner będą miały okazję zdobyć kompleksową wiedzę na temat nauk społecznych i biznesowych. W planie zajęć znajdą się przedmioty, dzięki którym studenci dowiedzą się więcej o strategiach biznesowych, prawie gospodarczym czy globalizacji. Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w przyszłej pracy zawodowej studentów.

W ramach licznych warsztatów nauczą się oni planowania i realizowania zadań badawczych lub ekspertyz w zakresie HR. Ponadto rozwiną zdolności z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, biznesem czy finansami. Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób dokonywać analizy zjawisk społecznych, ekonomicznych i biznesowych. Co więcej rozwiną zdolności językowe oraz wykształcą kompetencje miękkie, takie jak zdolność komunikacji, negocjacji czy pracy zespołowej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HR BIZNES PARTNER?

Studia na kierunku HR biznes partner trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU HR BIZNES PARTNER?

Ukończenie studiów na kierunku HR biznes partner otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. Ponadto mogą podjąć pracę w działach HR. Równie ciekawą opcją może być zatrudnienie w firmach doradczych, gdzie będą wykonywać obowiązki doradcy biznesowego i inwestycyjnego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku HR biznes partner:

 • instytucje sektora publicznego
 • działy HR
 • firmy doradcze i konsultingowe
 • korporacje międzynarodowe
 • stanowiska kierownicze i menedżerskie

Absolwenci często decydują się także na założenie własnej firmy lub rozpoczęcie kariery międzynarodowej, w czym z pewnością pomoże im bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU HR BIZNES PARTNER

Komentarze (0)