Zarządzanie środowiskiem (environmental management)

Zarządzanie środowiskiem (environmental management)

Zarządzanie środowiskiem (environmental management) studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie środowiskiem (environmental management) to innowacyjne i interdyscyplinarne podejście do problematyki zarządzania środowiskiem. Łączy w sobie wiedzę z takich dziedzin jak biologia, zarządzanie oraz chemia. Należy także wspomnieć o tym, że zajęcia na tym kierunku są prowadzone w języku angielskim, co jeszcze bardziej powinno zachęcić Cię do zapoznania się z możliwościami, jakie dają te studia. Jeśli jesteś w trakcie dokonywania wyboru, koniecznie przeczytaj poniższy opis, ponieważ obok takiej propozycji nie można przejść obojętnie!

 

Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku Zarządzanie środowiskiem (environmental management) zdobędziesz wiedzę na temat współczesnych zagrożeń na świecie, z którymi obecnie mierzą się naukowcy, jak również poznasz lądowe i wodne ekosystemy oraz narzędzia wykorzystywane w celu zapewnienia ochrony przyrody. Dowiesz się również jaki wpływ wywierają procesy przemysłowe na stan środowiska, nauczysz się przeprowadzać analizy w laboratoriach oraz prawidłowo interpretować uzyskane wyniki. Co jeszcze znajduje się w planie studiów? Nie zabraknie czasu na przedstawienie zagadnień związanych z utylizacja odpadów przemysłowych, komunalnych oraz pozostałych zanieczyszczeń powstających przez działalność człowieka. Dodatkowo uzyskasz niezbędną wiedzę z zakresu zarządzania, prawnych przepisów dotyczących działań prośrodowiskowych, a także poruszającą kwestie finansowe i ekonomiczne.

 

Praca po studiach

Gdzie możesz starać się o pracę po ukończeniu studiów? Jako absolwent nie powinieneś mieć trudności z podjęciem zatrudnienia w ośrodkach naukowo-badawczych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dzięki zdobytemu wykształceniu możesz pracować w instytucjach administracji publicznej lub samorządowej działających na rzecz ochrony środowiska lub zajmujących się prowadzeniem zrównoważonej gospodarki. Oprócz tego zatrudnienie znajdziesz w firmach konsultingowych lub organizacjach prośrodowiskowych. Jeśli tematyka studiów jest bliska Twoim zainteresowaniom, a przy tym możliwość poszerzenia swoich umiejętności językowych wydaje Ci się niezwykle atrakcyjna to nie pozostaje Ci nic innego jak wybrać studia na kierunku Zarządzanie środowiskiem (environmental management)!

WAŻNE TEMATY

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT)

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT)

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Zarządzanie środowiskiem

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • znajomości prawnych i finansowych zasad działalności na rzecz ochrony przyrody w Polsce i innych krajach UE
 • dysponowania specjalistyczną wiedzą dotyczącą ekosystemów, toksykologii
 • rozumienia i identyfikowania czynników zagrażających przyrodzie
 • przeprowadzania analiz i interpretowania otrzymanych danych
 • znajomości metod utylizacji zanieczyszczeń oraz odpadów
 • znajomości zagadnień z prawa, finansów, zarządzania
 • podejmowania strategicznych decyzji odnoszących się do rozwoju przedsiębiorstwa

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT) STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT) STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie środowiskiem

Absolwent kierunku Zarządzanie środowiskiem znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik ośrodków naukowo-badawczych
 • pracownik jednostek administracji państwowej oraz samorządowej
 • pracownik organizacji działających na rzecz ochrony przyrody
 • pracownik firm konsultingowych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT)

Komentarze (0)