Organizowanie rynku pracy studia

Organizowanie rynku pracy studia - kierunek studiów

W dyskusjach o rynku pracy nietrudno o pesymistyczne diagnozy i załamywanie rąk: z roku na rok dowiadujemy się, że tak źle jeszcze nie było i nie do końca wiadomo co zrobić, by zmienić ten stan rzeczy. Okazuje się jednak, że rynek pracy to przestrzeń wyjątkowo dynamicznych zmian i różnorodnych tendencji, wśród których coraz to inne przodują i nadają ton ogólnej kondycji strukturze zatrudnienia w Polsce i na świecie: rosnąca liczba osób bez wyższego wykształcenia, absolwentów, którzy mają problem ze znalezieniem swojej pierwszej pracy czy też spadek ilości osób długotrwale zarejestrowanych jako bezrobotne – to tylko niektóre z nich. Specjalista z zakresu monitorowania i organizowania rynku pracy musi więc być przygotowany na konieczność nieustannego aktualizowania swojej wiedzy, tropienia tendencji, chwytania na gorąco subtelnych zmian, które mogą zadecydować o kształcie rynku pracy lub zapobiec niektórym niekorzystnym zjawiskom zanim te staną się faktem. Potrzebuje do tego wiedzy teoretycznej z kilku uzupełniających się dziedzin oraz odpowiednich narzędzi badawczych – jedno i drugie oferują praktyczne studia na kierunku organizowanie rynku pracy.

Jeśli przeczuwasz, że odnajdziesz się w gąszczu przepisów i norm prawnych, masz analityczny umysł i chcesz wykorzystać go w badaniach nad polepszeniem sytuacji pracowników, pracodawców oraz osób bezrobotnych, zależy Ci na zdobyciu wiedzy humanistycznej, która będzie przystawała do aktualnej rzeczywistości, diagnozowała ją na bieżąco i nadawała ton realnym zmianom w temacie, który dotyczy każdego z nas, powinieneś rozważyć studia na kierunku organizowanie rynku pracy.

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł się pochwalić jako absolwent tego kierunku? By lepiej rozumieć potrzeby lokalnego rynku pracy, przyjmiesz szerszą perspektywę badawczą i przyjrzysz się przemianom pracy w Polsce i na świecie. Poznasz podstawy ekonomii, statystyki i prawa i socjologii pracy, zobaczysz jak funkcjonuje administracja publiczna oraz jakie metody ilościowe i jakościowe stosować w badaniach społecznych. Nauczysz się tropić i rozumieć zależności między edukacją a rynkiem pracy a na bezrobocie spojrzysz w ujęciu społecznym, zaczynając od rozumienia przyczyn zjawiska, kończąc zaś na umiejętności formułowania autorskich rozwiązań wspierających przeciwdziałanie bezrobociu. Istotę pracy, jako jednej z podstawowych aktywności człowieka, będziesz się starał uchwycić i zrozumieć w oparciu o filozofię work-life balance, zdefiniujesz potrzeby, które człowiek zaspokaja podejmując aktywność zawodową, przyjrzysz się grupom defaworyzowanym na rynku pracy oraz przyczynom i skutkom migracji zarobkowych. Weźmiesz udział w zajęciach, które przygotują Cię do roli doradcy zawodowego, dowiesz się jak zarządzać personelem, organizować pracę zespołu oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku organizowanie rynku pracy? Absolwenci z podobnym wykształceniem bardzo często decydują się na karierę analityków rynku pracy, działających samodzielnie (na przykład w ramach własnej działalności gospodarczej, której prowadzenie również nie będzie Ci obce) lub zatrudniani przez organizacje i instytucje czuwające nad kondycją rynku pracy. Z powodzeniem sprawdzisz się także jako specjalista do spraw human resources, szkoleniowca czy doradcy zawodowego. Z Twojej wiedzy i umiejętności chętnie skorzystają urzędy pracy i biura pośrednictwa pracy, monitorujące rynek pod kątem ofert odpowiadających profilom osób chcących skorzystać z usług oferowanych przez te miejsca. Możesz także zastanowić się nad karierą animatora lokalnego rynku pracy lub projektować autorskie rozwiązania wspierające aktywizację zawodową różnych grup społecznych – chociażby poprzez tworzenie materiałów wspierających rozwój jednostek z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności takich działań.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując organizowanie rynku pracy?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • świadomości przemian zachodzących na rynku pracy w Polsce i na świecie
 • podstaw ekonomii
 • podstaw socjologii pracy
 • podstaw prawa pracy
 • struktury i sposobów funkcjonowania administracji publicznej
 • metod prowadzenia doradztwa zawodowego
 • prowadzenia badań społecznych za pomocą metod ilościowych i jakościowych
 • zależności między edukacją a rynkiem pracy
 • bezrobocia jako zjawiska społecznego, jego przyczyn oraz metod przeciwdziałania bezrobociu
 • przyczyn i skutków migracji zarobkowych
 • filozofii i programów work-life balance
 • diagnozowania i monitorowania rynku pracy
 • zjawiska defaworyzowania określonych grup społecznych na rynku pracy

 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku organizowanie rynku pracy?

Absolwent kierunku organizowanie rynku pracy znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • analityk rynku pracy
 • specjalista do spraw HR
 • specjalista do spraw szkoleń
 • doradca zawodowy lub trener biznesu
 • pracownik urzędów pracy
 • pracownik biur pośrednictwa pracy
 • animator lokalnego rynku pracy
 • projektanta innowacyjnych rozwiązań wspierających rozwój rynku pracy, tworzonych z uwzględnieniem odpowiedzialności społecznej

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek organizowanie rynku pracy na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: jeden przedmiot do wyboru spośród: j. polski, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY

Typ studiów
Województwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Nie znaleziono żadnej uczelni

     Zobacz inne kierunki Ekonomiczne i Administracyjne

     Typ studiów
     Województwo

     Komentarze (0)