Globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance)

Globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance)

Dodaj do ulubionych

Globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance) studia – kierunek studiów

Studia na kierunku globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance) to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym

Co jest brane pod uwagę w procesie rekrutacji?

Postępowanie kwalifikacyjne polega na przyznaniu kandydatowi punktów kwalifikacyjnych w zależności od ocen: z czterech przedmiotów na świadectwie dojrzałości wybranych przez kandydata, po jednym spośród wymienionych w ramach poniższego zestawienia,; w przypadku studiów stacjonarnych w języku polskim – także z testu z wiedzy o przedsiębiorczości.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GLOBALNY BIZNES, FINANSE I ZARZĄDZANIE (GOVERNANCE)

Województwo
Miejscowość
studia II stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia II stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Jednostka prowadząca

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 26.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 26.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance)

Tryb studiów
studia II stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance)

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzą pochwalisz się jako absolwent studiów na kierunku globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance)? Ugruntowaną, usystematyzowaną i dającą świetne perspektywy zawodowe. Twoje umiejętności personalne zostaną wzbogacone sporą dozą nieocenionej w środowisku biznesowym asertywności oraz pewności siebie podczas wystąpień publicznych.

Zagłębisz od podszewki szereg umiejętności analitycznych istotnych dla sprostania najbardziej wymagającym wyzwaniom na stanowiskach kierowniczych. Szerokie zrozumienie funkcjonowania międzynarodowego biznesu pozwoli ci na założenie własnej działalności gospodarczej i odpowiednie nią pokierowanie, aby przynosiła zadowalające zyski.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • efektywnych metod rozwiązywania problemów gospodarczych i biznesowych na szczeblu międzynarodowym
 • międzynarodowego środowiska biznesowego w wymiarze instytucjonalnym, kulturowym, prawnym i technologicznym
 • praktyki zarządzania na poziomie międzynarodowym
 • funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych oraz w obszarze innowacji w skali międzynarodowej
 • pracowania i przewodzenia w zespołach wielokulturowych, organizacji pracy, skutecznego komunikowania się i negocjacji
 • prowadzenia obserwacji problemów naukowych i zawodowych
 • organizacji procesu analizy strategicznej oraz zwięzłego przedstawiania wyników badań

Jak wyglądają studia na kierunku globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance) ?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance) należy do studiów ekonomicznych, dlatego też po jego ukończeniu zdobędziesz wszechstronne wykształcenie z tego obszaru.

 

Studia na kierunku globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance) możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Powyższe studia można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. W przypadku studiów stacjonarnych, zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych. Natomiast studia niestacjonarne realizują program w wybrane weekendy semestru lub w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance) realizuje treści z obszaru nauk ekonomicznych, gospodarczych czy nauk o zarządzaniu. Jako student będziesz miał okazję zdobyć specjalistyczną wiedzę na temat międzynarodowych rynków finansowych oraz światowych relacji gospodarczych.

Ponadto, zyskasz informacje związane z funkcjonowaniem biznesu międzynarodowego oraz poznasz techniki zarządzania poszczególnymi aspektami działalności gospodarczych. W siatce zajęć znajdzie się także wiele rozwijających zajęć, takich jak:

 • prawo handlu międzynarodowego
 • wymiary konkurencyjności gospodarki
 • finanse przedsiębiorstwa
 • polityka finansowa UE

 

3. Nabywane umiejętności

Ze względu na praktyczny wymiar studiów na kierunku globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance) wykształcisz wiele cennych umiejętności, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Jako student nauczysz się dokonywania analizy finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstwa.

Co więcej, zyskasz kwalifikacje z obszaru zarządzania strategicznego oraz odpowiedniej organizacji pracy. Równie istotnym elementem będzie nieustanne doskonalenie swoich zdolności komunikacyjnych, negocjacyjnych czy przywódczych.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Siłą napędową nieustannie rozwijającej się gospodarki jest odpowiednie zarządzanie jej zasobami w celu zmaksymalizowania zysków finansowych przy jednoczesnym wyeliminowaniu ryzyka poniesienia strat. Wszystko w rękach biznesmenów mających "głowę na karku", umiejących sprostać niezwykle skomplikowanym wymaganiom branży oraz poradzić sobie z wszechogarniającym stresem.

Jaka jest sylwetka idealnego kandydata na studia na kierunku globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance)? Przede wszystkim powinien go cechować tak zwany „umysł analityczny” i dokładność, co pozwoli na czerpanie satysfakcji z pracy z dużymi sumami pieniędzy. Ponadto niezaprzeczalnym atutem byłaby odpowiedzialność, asertywność oraz umiejętność zajęcia pozycji lidera podczas prac grupowych.

Jeśli uważasz, że ten opis idealnie do ciebie pasuje, nie wahaj się dłużej i aplikuj na studia na kierunku globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance)!

 

5. Gdzie studiować globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance)

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance):

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance) trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek ten można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Jeżeli zdecydujesz się na pierwszą opcję, na naukę poświęcisz trzy lata, czyli sześć semestrów. Po upływie tego czasu zdobędziesz tytuł licencjata. Natomiast studia drugiego stopnia trwają dwa lata i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Czas trwania studiów na kierunku globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance) na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance) na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
52
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance) na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
246
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance)

Praca po studiach

Gdzie będziesz mógł pracować po ukończeniu studiów na kierunku globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance)? Przede wszystkim na stanowiskach kierowniczych w sektorach szeroko pojętych finansów i biznesu.

Umiejętności z obszaru finansów pozwolą ci na zatrudnienie się w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, czy urzędach skarbowych. Z powodzeniem zostaniesz przedsiębiorcą działającym na arenie międzynarodowej, a także zasiądziesz na wysokich stanowiskach analitycznych w korporacjach i jednostkach rządowych oraz pozarządowych.

Absolwent kierunku globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance) znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • menedżer
 • przedsiębiorca
 • właściciel działalności gospodarczej
 • instytucjach finansowych (banki, urzędy skarbowe, zakłady ubezpieczeniowe)
 • korporacjach, jednostkach rządowych oraz pozarządowych
 • obszarze handlu i współpracy międzynarodowej

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU GLOBALNY BIZNES, FINANSE I ZARZĄDZANIE (GOVERNANCE)

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GLOBALNY BIZNES, FINANSE I ZARZĄDZANIE (GOVERNANCE)

Komentarze (0)