Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie

Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie

Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie

 

Dla kogo ten kierunek

Kulturą materialną określony jest termin fizyczne rzeczowe wytwory stworzone przez człowieka. Niewątpliwie historia jest wyznacznikiem naszej teraźniejszości i tożsamości. Jeżeli zatem jesteś zainteresowany wpływem przeszłości na nasze codzienne życie to na pewno warto wziąć pod uwagę kierunek Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz podczas tych studiów humanistycznych? Przede wszystkim nacisk kładziony będzie na wiedzę z zakresu różnorodnych wytworów kultury materialnej, jej formach oraz metodach ochrony. Poznasz również tajniki jej wykorzystywania do celów turystycznych i budowania lokalnej tożsamości. Co więcej, skupisz na się na materiale w dziedzinie historii sztuki, architektury oraz szeroko pojętego gospodarowania kultury materialnej w Europie i w Polsce. Obca nie będzie też nauka o ekologii czy ochronie środowiska. Krótko mówiąc, korzystając z bogatego potencjału historycznego będziesz w stanie kształtować i budować silne poczucie przynależności oraz tożsamości wśród społeczeństwa.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jak absolwent kierunku Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie? Po studiach będziesz mógł starać się o zatrudnienie w biurach turystycznych, galeriach sztuki, domach aukcyjnych i innych organizacjach samorządowych oraz poza rządowych zajmujących się promowaniem dziedzictwa kultury materialnej. Jeżeli zatem Twoją mocną strona są nauki humanistyczne, a Twoją pasją historia regionów i sztuki to na pewno świetnie odnajdziesz się na tym kierunku!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na dziedzictwo kultury materialnej, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy, dodatkowy przedmiot do wyboru.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ – OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ – OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
  Województwo
  SORTOWANIE:

  Nic nie znaleziono

  Zobacz inne kierunki Humanistyczne

  Typ studiów
  Województwo
  SORTOWANIE:

  Wiedza, którą zdobędziesz, studiując dziedzictwo kultury materialnej

  Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • historii sztuki – powszechnej i polskiej – zabytkoznawstwa, konserwatorstwa, muzealnictwa, kształtowania i ochrony krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, a także umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej,
  • analizy krajobrazu kulturowego – inwentaryzacji oraz oceny wartości,
  • rozwiązań legislacyjnych dotyczących zabytków polskich i europejskich,
  • rozpoznawania w terenie różnorodnych obiektów historycznych o walorach turystycznych,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

  Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku dziedzictwo kultury materialnej

  Absolwent kierunku dziedzictwo kultury materialnej znajdzie zatrudnienie jako:
  • pracownik organizacji samorządowych oraz pozarządowych zajmujących się promowaniem dziedzictwa kultury materialnej,
  • pracownik galerii sztuki lub domu akcyjnego,
  • pracownik muzeum,
  • pracownik ośrodka kultury lub izby pamięci,
  • pracownik biura turystycznego.

  MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ – OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE

  Komentarze (0)