Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie

Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie

Dodaj do ulubionych

Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie

Studia na kierunku dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Studia na kierunku dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie zadedykowane są humanistom, którzy czują szczególny związek tożsamości narodowej (czy nawet społecznej) z zabytkami. Studenci otrzymają rzetelne przygotowanie teoretyczne z pogranicza historii, historii sztuki czy wytworów kultury materialnej człowieka.

W siatce programowej znajdą się również przedmioty umożliwiające poznanie metod ochrony dóbr kulturowych oraz sposobów na ich konserwację. Studenci dowiedzą się z jakich narzędzi korzystać, by jak najlepiej chronić i gospodarować dziedzictwem kultury materialnej zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na dziedzictwo kultury materialnej, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy, dodatkowy przedmiot do wyboru.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ - OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie - zasady rekrutacji

   • Terminy rekrutacji

   • Czas trwania

   • Przedmioty maturalne

   • Limity

   • Progi

   Poziom i tryb studiów

   Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miasto
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Nic nie znaleziono

   Wiedza, którą zdobędziesz, studiując dziedzictwo kultury materialnej

   Program studiów i przedmioty

   Jaką wiedzę zdobędziesz podczas tych studiów humanistycznych? Przede wszystkim nacisk kładziony będzie na wiedzę z zakresu różnorodnych wytworów kultury materialnej, jej formach oraz metodach ochrony.

   Poznasz również tajniki jej wykorzystywania do celów turystycznych i budowania lokalnej tożsamości. Co więcej, skupisz na się na materiale w dziedzinie historii sztuki, architektury oraz szeroko pojętego gospodarowania kultury materialnej w Europie i w Polsce.

   Obca nie będzie też nauka o ekologii czy ochronie środowiska. Krótko mówiąc, korzystając z bogatego potencjału historycznego będziesz w stanie kształtować i budować silne poczucie przynależności oraz tożsamości wśród społeczeństwa.

    

   Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
   • historii sztuki – powszechnej i polskiej – zabytkoznawstwa, konserwatorstwa, muzealnictwa, kształtowania i ochrony krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, a także umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej,
   • analizy krajobrazu kulturowego – inwentaryzacji oraz oceny wartości,
   • rozwiązań legislacyjnych dotyczących zabytków polskich i europejskich,
   • rozpoznawania w terenie różnorodnych obiektów historycznych o walorach turystycznych,
   • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

   Jak wyglądają studia na kierunku dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie?

    

   1. Typ i tryb studiów

   Kierunek dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie można realizować tylko w trybie stacjonarnym. W przypadku tej opcji zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku.

    

   Studia na kierunku dziedzictwio kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie możemy podzielić na:

   1. Typ:

   • Studia I stopnia (licencjackie)

    

   2. Tryb:

   • studia stacjonarne

    

   Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować głównie wokół nauk humanistycznych.

    

   2. Program studiów i przedmioty

   Jako student kierunku dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie będziesz miał okazję zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, artystycznych czy architektonicznych.

   W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

    

   • Antyczne dziedzictwo kultury materialnej Europy
   • Ekologia i ochrona środowiska
   • Prawo i gospodarka w Polsce i Unii Europejskiej

    

   Program kształcenie zakłada również realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

    

   3. Nabywane umiejętności

   W czasie studiów zdobędziesz wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska oraz różnego rodzaju zabytków.

   Ponadto wykształcisz kompetencje z obszaru zarządzania kulturą czy marketingu. Studenci pogłębią także wiedzę na temat branży turystycznej i będą rozwijać kwalifikacje, które umożliwią im podjęcie pracy w tej prężnie rozwijającej się branży.

   Program nauczania zakłada realizacje lektoratu z języka obcego, co zwiększy twoje szanse na podjęcie pracy w środowisku międzynarodowym.

    

   4. Dla kogo ten kierunek

   Kulturą materialną określony jest termin fizyczne rzeczowe wytwory stworzone przez człowieka. Niewątpliwie historia jest wyznacznikiem naszej teraźniejszości i tożsamości.

   Jeżeli zatem jesteś zainteresowany wpływem przeszłości na nasze codzienne życie to na pewno warto wziąć pod uwagę kierunek Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie.

    

   5. Gdzie studiować dziedzictwo kultury materialenej - ochrona, promocja, gospodarowanie

   Popularne uczelnie na których można studiować kierunek dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie:

   Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

   Studia na kierunku dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie trwają 3 lata (studia I stopnia).

   Kierunek dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie można realizować tylko na pierwszym stopniu kształcenia. W praktyce oznacza to, że na naukę poświęcisz trzy lata, czyli sześć semestrów. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej uzyskasz tytuł licencjata, który umożliwi Ci dalszą naukę lub podjęcie pracy zawodowej.

   Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku dziedzictwo kultury materialnej

   Praca po studiach

   Gdzie znajdziesz zatrudnienie jak absolwent kierunku Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie?

   Po studiach będziesz mógł starać się o zatrudnienie w biurach turystycznych, galeriach sztuki, domach aukcyjnych i innych organizacjach samorządowych oraz poza rządowych zajmujących się promowaniem dziedzictwa kultury materialnej.

   Jeżeli zatem Twoją mocną strona są nauki humanistyczne, a Twoją pasją historia regionów i sztuki to na pewno świetnie odnajdziesz się na tym kierunku!

    

   Absolwent kierunku dziedzictwo kultury materialnej znajdzie zatrudnienie jako:
   • pracownik organizacji samorządowych oraz pozarządowych zajmujących się promowaniem dziedzictwa kultury materialnej,
   • pracownik galerii sztuki lub domu akcyjnego,
   • pracownik muzeum,
   • pracownik ośrodka kultury lub izby pamięci,
   • pracownik biura turystycznego.

   Zobacz inne kierunki Humanistyczne

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ - OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE

   Komentarze (0)