Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie

Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie

Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie

Studia na kierunku dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na dziedzictwo kultury materialnej, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy, dodatkowy przedmiot do wyboru.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ - OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski Termin rekrutacji I stopnia:
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ - OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując dziedzictwo kultury materialnej

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz podczas tych studiów humanistycznych? Przede wszystkim nacisk kładziony będzie na wiedzę z zakresu różnorodnych wytworów kultury materialnej, jej formach oraz metodach ochrony.

Poznasz również tajniki jej wykorzystywania do celów turystycznych i budowania lokalnej tożsamości. Co więcej, skupisz na się na materiale w dziedzinie historii sztuki, architektury oraz szeroko pojętego gospodarowania kultury materialnej w Europie i w Polsce.

Obca nie będzie też nauka o ekologii czy ochronie środowiska. Krótko mówiąc, korzystając z bogatego potencjału historycznego będziesz w stanie kształtować i budować silne poczucie przynależności oraz tożsamości wśród społeczeństwa.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • historii sztuki – powszechnej i polskiej – zabytkoznawstwa, konserwatorstwa, muzealnictwa, kształtowania i ochrony krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, a także umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej,
 • analizy krajobrazu kulturowego – inwentaryzacji oraz oceny wartości,
 • rozwiązań legislacyjnych dotyczących zabytków polskich i europejskich,
 • rozpoznawania w terenie różnorodnych obiektów historycznych o walorach turystycznych,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie można realizować tylko w trybie stacjonarnym. W przypadku tej opcji zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku.

 

Studia na kierunku dziedzictwio kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować głównie wokół nauk humanistycznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie będziesz miał okazję zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, artystycznych czy architektonicznych.

W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

 

 • Antyczne dziedzictwo kultury materialnej Europy
 • Ekologia i ochrona środowiska
 • Prawo i gospodarka w Polsce i Unii Europejskiej

 

Program kształcenie zakłada również realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów zdobędziesz wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska oraz różnego rodzaju zabytków.

Ponadto wykształcisz kompetencje z obszaru zarządzania kulturą czy marketingu. Studenci pogłębią także wiedzę na temat branży turystycznej i będą rozwijać kwalifikacje, które umożliwią im podjęcie pracy w tej prężnie rozwijającej się branży.

Program nauczania zakłada realizacje lektoratu z języka obcego, co zwiększy twoje szanse na podjęcie pracy w środowisku międzynarodowym.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Kulturą materialną określony jest termin fizyczne rzeczowe wytwory stworzone przez człowieka. Niewątpliwie historia jest wyznacznikiem naszej teraźniejszości i tożsamości.

Jeżeli zatem jesteś zainteresowany wpływem przeszłości na nasze codzienne życie to na pewno warto wziąć pod uwagę kierunek Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie.

 

5. Gdzie studiować dziedzictwo kultury materialenej - ochrona, promocja, gospodarowanie

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ - OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie trwają 3 lata (studia I stopnia).

Kierunek dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie można realizować tylko na pierwszym stopniu kształcenia. W praktyce oznacza to, że na naukę poświęcisz trzy lata, czyli sześć semestrów. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej uzyskasz tytuł licencjata, który umożliwi Ci dalszą naukę lub podjęcie pracy zawodowej.

Czas trwania studiów na kierunku dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ - OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski Przedmioty:

dowolny przedmiot, język obcy, język polski

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
75
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku dziedzictwo kultury materialnej

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jak absolwent kierunku Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie?

Po studiach będziesz mógł starać się o zatrudnienie w biurach turystycznych, galeriach sztuki, domach aukcyjnych i innych organizacjach samorządowych oraz poza rządowych zajmujących się promowaniem dziedzictwa kultury materialnej.

Jeżeli zatem Twoją mocną strona są nauki humanistyczne, a Twoją pasją historia regionów i sztuki to na pewno świetnie odnajdziesz się na tym kierunku!

 

Absolwent kierunku dziedzictwo kultury materialnej znajdzie zatrudnienie jako:
 • pracownik organizacji samorządowych oraz pozarządowych zajmujących się promowaniem dziedzictwa kultury materialnej,
 • pracownik galerii sztuki lub domu akcyjnego,
 • pracownik muzeum,
 • pracownik ośrodka kultury lub izby pamięci,
 • pracownik biura turystycznego.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ - OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE

Komentarze (0)