Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne

Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne

Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne - kierunek studiów

Jesteś osobą o szerokich zainteresowaniach i uzdolnieniach interdyscyplinarnych w dziedzinach humanistycznych i społecznych? Szukasz ciekawych studiów, które pozwolą Ci na przełożenie Twoich pasji na przyszłą karierę zawodową? Jeżeli tak, a dodatkowo masz "lekkie pióro" i głowę pełną pomysłów to Międzyobszarowe indywidulane studia humanistyczne i społeczne mogą być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne? Studia kształcą w zakresie ogólnym z takich dyscyplin o powiązaniach kulturowych, a także w zakresie szczegółowym. Ten obszar uzależniony jest od indywidualnego podejścia studenta, który wraz z opiekunem naukowym wybiera zajęcia, które najbardziej odpowiadają jego zainteresowaniom. Dzięki temu będziesz mógł wykorzystać metody dyscyplin badawczych poznane na wybranych przez Ciebie kierunkach studiów. Co więcej, kierunek stawia na rozwój umiejętności miękkich w zakresie stawiania problemów badawczych, trafnego doboru i zastosowania interdyscyplinarnej metodologii w ich rozwiązywaniu.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne? Trudno jest wskazać zawody, które będziesz mógł wykonywać ze względu na indywidualny charakter kierunku. Wszystko jest zatem uzależnione od zajęć, które wybierzesz w ramach studiów. Będziesz mógł szukać pracy w instytucjach kulturowych, administracji państwowej czy redakcjach prasowych. Jeżeli zatem Twoją mocną stroną są nauki humanistyczne to Międzyobszarowe studia humanistyczne i społeczne mogą być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy (ew. dwa), historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, WOS, filozofia (możliwa rozmowa kwalifikacyjna).

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierunek międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne prowadzony jest przez:

Wydział Humanistyczny

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • miejsca oraz znaczenia nauk humanistycznych i społecznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej,
  • wiedzy o instytucjach kultury oraz orientację we współczesnym życiu kulturalnym,
  • wiedzy o człowieku, jako podmiocie tworzącym struktury społecznie i działającym w ramach tych struktur, podstawowej wiedzy o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie rozmaitych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
  • metod, narzędzi oraz technik pozyskiwania danych niezbędnych dla opisania i analizowania fenomenów kultury,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne

Absolwent kierunku międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • dziennikarz prasowy,
  • pracownik instytucji kultury,
  • pracownik firmy marketingowej,
  • pracownik instytucji Unii Europejskiej,
  • pracownik administracji państwowej.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE

Komentarze (0)