GOSPODARKA I EKONOMIA W DZIEJACH

GOSPODARKA I EKONOMIA W DZIEJACH

Dodaj do ulubionych

GOSPODARKA I EKONOMIA W DZIEJACH studia - kierunek studiów

Studia na kierunku gospodarka i ekonomia w dziejach to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku gospodarka i ekonomia w dziejach:

 • dowolny przedmiot,
 • język obcy,
 • język polski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GOSPODARKA I EKONOMIA W DZIEJACH

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Gospodarka i ekonomia w dziejach stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku gospodarka i ekonomia w dziejach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ STUDIUJĄC GOSPODARKĘ I EKONOMIE W DZIEJACH:

Czego nauczysz się na kierunku gospodarka i ekonomia w dziejach?

Przede wszystkim, ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów, zdobędziesz wiedzę z zakresu wielu dziedzin. Zapoznasz się ze zmianami gospodarczymi, zachodzącymi na świecie na przestrzeni dziejów.

Swoją naukę rozpoczniesz od epoki starożytnej, a zakończysz na czasach współczesnych. Ponadto, będziesz uczestniczył w wykładach i ćwiczeniach z mikro i makro ekonomii. Natomiast na zajęciach z cywilizacji istniejących w poszczególnych czasach, rozwiniesz swoją wiedzę historyczno-społeczną.

Co więcej, dowiesz się więcej o różnego rodzaju źródłach informacji, występujących w przeszłości i współcześnie i będziesz miał szansę poznania tajników ich gromadzenia za pomocą nowoczesnego oprogramowania.

Znajomość takich profesjonalnych programów, jak: Excel z VBA, Statistica, język R, Big Data, z pewnością zaprocentuje podczas twojej przyszłej kariery zawodowej. Podczas studiów będziesz musiał dokonać wyboru specjalizacji w kierunku, której chcesz się dalej kształcić.

W programie studiów przewidziano dwie ścieżki naukowe: gospodarka i społeczeństwo Europy Środkowej oraz administracja publiczna i samorządność. W dalszych etapach nauki, zagłębisz się w meandry wiedzy z zakresu mediów, marketingu i reklamy.

Dodatkowo, dostaniesz szansę uczestnictwa w lektoracie z wybranego przez siebie języka obcego, z którego zdasz egzamin. Zdobyte kompetencje językowe przełożą się bez wątpienia na większe możliwości zawodowe.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • znajomości specjalistycznego oprogramowania (Excel z VBA, Statistica, język R, Big Data)
 • znajomości metod analizy procesów gospodarczych
 • znajomości zmian zachodzących w gospodarce na przestrzeni dziejów
 • wiedzy z zakresu ekonomii
 • podstaw przedsiębiorczości
 • języka obcego

Jak wyglądają studia na kierunku gospodarka i ekonomia w dziejach?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek gospodarka i ekonomia w dziejach można realizować jedynie w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Dlatego też, ta opcja będzie idealnym wyborem dla osób, które mogą w pełni poświęcić się zdobywaniu wykształcenia i rozwijaniu swojej wiedzy kierunkowej.

 

Studia na kierunku gospodarka i ekonomia w dziejach możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Program nauczania realizuje treści z zakresu nauk ekonomicznych, dlatego też studenci, którzy ukończą powyższe studia, zdobędą wszechstronne wykształcenie z tego obszaru tematycznego.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program nauczania na kierunku gospodarka i ekonomia w dziejach będzie oscylował wokół kwestii związanych z naukami społecznymi, ekonomicznymi czy administracyjnymi, dzięki czemu studenci będą mogli rozwijać się na kilku polach tematycznych jednocześnie.

W czasie studiów będziesz mógł korzystać z bogatej oferty nauczania, w której znajdzie się wiele interesujących przedmiotów, takich jak:

 • mikroekonomia
 • historia pieniądza
 • makroekonomia
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze

Jako student zdobędziesz także specjalistyczną wiedzę na temat historii gospodarki oraz polityki światowej. Ponadto, poznasz współczesne teorie ekonomiczne i ich praktyczne zastosowanie. Program kształcenia przewiduje realizacje obieralnych ścieżek zawodowych, których aktualną listę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku gospodarka i ekonomia w dziejach zdobędziesz wiele cennych umiejętności praktycznych z obszaru ekonomii czy zarządzania. Jako student nauczysz się analizy ilościowej i jakościowej procesów gospodarczych i społecznych. Co więcej, będziesz miał okazję korzystać z nowoczesnych narzędzi i programów informatyczny, stosowanych na co dzień w branży finansowej.

W planie zajęć znajdzie się także lektorat z wybranego języka obcego, na którym rozwiniesz swoje zdolności językowe i poznasz specjalistyczną terminologię branżową.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Gospodarka i ekonomia w dziejach to niezwykle nowatorskie studia pierwszego stopnia. Ich interdyscyplinarny program zakłada kształcenie w kilku dziedzinach jednocześnie. Studenci, którzy zdecydują się na ten kierunek będą pogłębiać swoją wiedzę humanistyczną i społeczną, a także zdobędą kompetencje z zakresu ekonomii.

Te innowacyjne studia skierowane są do wszystkich, którzy chcą zapoznać się z diachronicznym ujęciem ekonomii i gospodarki, oraz prześledzić jakim zmianom uległy na przestrzeni epok. Jeżeli więc chcesz rozwijać się na kilku płaszczyznach równocześnie i zdobyć kwalifikacje z obszaru dokonywania analiz gospodarczych, to studia na kierunku gospodarka i ekonomia w dziejach powinny być twoim wyborem.

 

5. Gdzie studiować gospodarkę i ekonomię w dziejach

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek gospodarka i ekonomia w dziejach:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GOSPODARKA I EKONOMIA W DZIEJACH STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz

Studia na kierunku gospodarka i ekonomia w dziejach trwają 3 lata (studia I stopnia).

Kierunek gospodarka i ekonomia w dziejach można realizować jedynie na pierwszym stopniu kształcenia. Jeżeli zdecydujesz się na tę opcję, na naukę poświęcisz trzy lata, czyli sześć semestrów. Po upływie tego czasu zdobędziesz tytuł licencjata.

Czas trwania studiów na kierunku gospodarka i ekonomia w dziejach na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GOSPODARKA I EKONOMIA W DZIEJACH STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek gospodarka i ekonomia w dziejach na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmioty:

dowolny przedmiot, język obcy, język polski

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku gospodarka i ekonomia w dziejach na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
40
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek gospodarka i ekonomia w dziejach na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO KIERUNKU GOSPODARKA I EKONOMIA W DZIEJACH:

Jaka praca po studiach?

Po ukończeniu studiów będziesz posiadał wiedzę z zakresu historii cywilizacji świata oraz zmian zachodzących w gospodarce na przestrzeni dziejów. Co więcej zdobędziesz kwalifikacje z zakresu analiz jakościowych i ilościowych procesów gospodarczych.

Będziesz kompleksowo przygotowany do podjęcia pracy jako analityk rynkowy, a także specjalista do spraw przetwarzania danych. Z powodzeniem znajdziesz zatrudnienie w doradztwie finansowym oraz w sektorze bankowym.

Zdobyte umiejętności umożliwią Ci pracę w dziale marketingu, a nawet w mediach. Inną, równie ciekawą i wartą rozważenia możliwością jest założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, do czego również zostaniesz przygotowany w toku studiów. Dodatkowo, znajomość języka obcego na poziomie zaawansowanym otworzy Ci drzwi do kariery międzynarodowej.

 

Absolwent kierunku psychologia znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:

 • instytucje państwowe
 • firmy usługowe
 • sektor finansowy i bankowy
 • media
 • działy marketingu
 • doradztwo finansowe
 • doradztwo ubezpieczeniowe
 • samodzielna działalność gospodarcza

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA I EKONOMIA W DZIEJACH

Komentarze (0)